Odłączanie konta usługi LinkedIn od konta służbowego lub szkolnego

Jeśli masz konto w serwisie LinkedIn połączone z kontem służbowym Microsoft, możesz je w każdej chwili odłączyć. Po odłączeniu kont serwis LinkedIn nie będzie już dostarczał danych do Twojego konta służbowego, a Twoje konto służbowe nie będzie już dostarczać danych do usługi LinkedIn. 

Kontakty zaimportowane z konta Microsoft do usługi LinkedIn nie są automatycznie usuwane po odłączeniu kont. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zaimportowami kontaktami w serwisie LinkedIn.

W zależności od sposobu połączenia kont istnieją dwa sposoby ich odłączania:

  • Jeśli masz uprawnienia do udostępniania danych z obu kont, musisz usunąć uprawnienia zarówno z konta w serwisie LinkedIn, jak i z konta służbowego Microsoft.

  • Jeśli na twoje konto służbowe Microsoft przydzieliłeś uprawnienia do udostępniania danych tylko z usługi LinkedIn, wystarczy usunąć uprawnienia z konta w serwisie LinkedIn.

Aby odłączyć lub usunąć uprawnienia do udostępniania danych z konta służbowego Microsoft:

  1. Zaloguj się na swoje konto służbowe Microsoft w witrynie https://account.activedirectory.windowsazure.com/profile.

  2. W obszarze Uprawnieniaaplikacji znajdź serwis LinkedIn i wybierz pozycję Usuń te uprawnienia.

Aby odłączyć lub usunąć uprawnienia udostępniania danych z konta w serwisie LinkedIn:

  1. Wybierz ikonę Ja u góry strony głównej serwisu LinkedIn.

  2. Z Ustawienia & wybierz pozycję Prywatność.

  3. W sekcji Partnerzy i usługi na karcie Konto kliknij pozycję Zmień obok przycisku Microsoft.

  4. Wybierz pozycję Usuń obok swojego konta Microsoft w <nazwę służbowego lub szkolnego>.

Zobacz też

LinkedIn w aplikacjach i usługach firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×