Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy używasz skoroszytu w przeglądarce, przeglądarka sieci Web Wyświetla dane, które są przechowywane bezpośrednio w skoroszycie albo przechowywane w źródle danych zewnętrznych, takich jak w bazie danych lub w module przetwarzania OLAP (Online Analytical). Jeśli skoroszyt, którego używasz zawiera dane z zewnętrznego źródła danych, można odświeżyć dane. Operacja pobiera najbardziej aktualną wersję danych, który zawiera wszelkie zmiany wprowadzone od czasu ostatniego odświeżania danych.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat odświeżania danych

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowy proces odświeżania danych połączonych z zewnętrznym źródłem danych.

Podstawowy proces odświeżania danych zewnętrznych

1. użytkownik inicjuje operacje odświeżania uzyskanie najnowszych danych.

2 odświeżania nawiązuje połączenie ze źródłem danych, często zapisany plik połączenia, który definiuje wszystkie informacje potrzebne dostęp do pobierania danych z zewnętrznego źródła danych.

3. istnieje wiele źródeł danych, których można uzyskać dostęp, na przykład OLAP, SQL Server, dostawcy OLE DB i sterowniki ODBC.

4 odświeżanie dodaje najnowszych danych w skoroszycie.

Początek strony

Opcje programu Excel odświeżania danych

Nie można zdefiniować informacje, które są wymagane do nawiązania skoroszytu zewnętrznego źródła danych podczas pracy w przeglądarce. Zamiast tego musisz otworzyć skoroszyt w Microsoft Excel 2010 do określania informacji o połączeniu i inne ustawienia, takie jak chcesz odświeżyć dane. Po skonfigurowaniu ustawień w Excel 2010 ustawienia są zachowywane podczas publikowania skoroszytu Microsoft SharePoint Server 2010.

Poniższa tabela zawiera krótki opis opcji odświeżania danych, które można wybrać podczas konfigurowania połączenia danych w programie Excel.

Opcja odświeżania

Opis

Odświeżanie przy otwarciu

Przeglądarka automatycznie odświeża dane zewnętrzne, po otwarciu skoroszytu.

Aktualizacja ręczna

Ta opcja dotyczy tylko tabel przestawnych. Użytkownik ręcznie odświeża dane, klikając pozycję Odśwież wybrane połączenie.

Odśwież wszystkie połączenia

Ta opcja powoduje odświeżenie wszystkie połączenia danych w skoroszycie, gdy użytkownik kliknie przycisk Odśwież wszystkie połączenia.

Odświeżanie w regularnych odstępach

Ta opcja automatycznie odświeża dane w określonych odstępach czasu, która określa autora skoroszytu.

Dla określonych informacji na temat sposobu definiowania połączenia z zewnętrznymi źródłami danych w skoroszycie programu Excel zobacz Łączenie z danymi zewnętrznymi (importowanie) w Pomocy programu Microsoft Excel.

Odświeżanie danych z zewnętrznego źródła danych

Aby odświeżyć dane z zewnętrznego źródła danych skoroszytu w przeglądarce, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz skoroszyt, który zawiera dane, które chcesz zaktualizować.

  2. Kliknij ikonę danych na pasku narzędzi.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  4. Wybierz pozycję Odśwież wszystkie połączenia, Odśwież wszystkie połączenia danych w skoroszycie

  5. Wybierz pozycję Odśwież wybrane połączenie w celu odświeżenia określonego połączenia w tabeli przestawnej.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×