Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ODCH.STANDARDOWE.A w programie Microsoft Excel.

Opis

Szacuje odchylenie standardowe próbki. Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości przeciętnej (średniej).

Składnia

ODCH.STANDARDOWE.A(wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji ODCH.STANDARDOWE.A występują następujące argumenty:

 • Wartość1; wartość2;...    Argument wartość1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 wartości odpowiadających próbce populacji. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć pojedynczej tablicy lub odwołania do tablicy.

Spostrzeżenia

 • Funkcja ODCH.STANDARDOWE.A zakłada, że jej argumenty to próbka populacji. Jeśli dane reprezentują całą populację, należy obliczyć standardowe odchylenie za pomocą funkcji ODCH.STANDARD.POPUL.A.

 • Odchylenie standardowe jest obliczane za pomocą metody „n-1”.

 • Argumentami mogą być: liczby; nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby; tekstowe reprezentacje liczb; wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) w odwołaniu.

 • Wartość liczbowa argumentów zawierających wartość logiczną PRAWDA wynosi 1; wartość liczbowa argumentów zawierających tekst lub wartość logiczną FAŁSZ wynosi 0 (zero).

 • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, używane są tylko wartości znajdujące się w tej tablicy lub w tym odwołaniu. Puste komórki oraz wartości tekstowe zawarte w tablicy lub odwołaniu są pomijane.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

 • Aby nie uwzględniać wartości logicznych i tekstowych reprezentacji liczb w odwołaniach jako części obliczeń, należy użyć funkcji ODCH.STANDARDOWE.

 • Funkcja ODCH.STANDARDOWE.A wykorzystuje następującą formułę:

  Formuła

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(wartość1;wartość2,...) a n to rozmiar próbki.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Wytrzymałość

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=ODCH.STANDARDOWE.A(A3:A12)

Odchylenie standardowe wytrzymałości na złamanie dla wszystkich narzędzi (27,46391572)

27,46391572

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×