Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pola Odchylenie kosztowe pokazują różnicę między koszt według planu bazowego a koszt całkowity zadania, zasobu lub przydziału. Całkowity koszt to bieżący szacowany koszt na podstawie kosztów rzeczywistych i kosztów pozostałych.

Istnieje kilka kategorii pól Odchylenie kosztowe.

Typ danych    Waluta

Odchylenie kosztowe, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza odchylenie kosztowe w następujący sposób:

Odchylenie kosztowe = Koszt — koszt według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odchylenie kosztowe do arkusza zadań pozwala sprawdzić, czy dane zadanie jest w granicach, czy dokładnie w ramach budżetu zadania. To pole projektu pozwala ocenić dotychczas wydajność budżetowych. To pole ma na celu pomoc w analizie kosztów i planowaniu projektu w przyszłości.

Przykład    Koszt według planu bazowego dla zadania wynosi 500 zł, ponieważ pierwotnie szacowano, że ukończenie tego zasobu w ciągu 10 godzin zajmie 50 zł za godzinę. Jeśli ukończenie zadania trwa tylko 5 godzin, koszt według planu bazowego wynosi 500 zł, a koszt został zaktualizowany do 250 zł. W związku z tym odchylenie kosztowe to -250 zł, co oznacza, że budżet zadania wynosi 250 zł.

Uwagi    Jeśli odchylenie kosztowe jest ujemne, koszt zadania jest obecnie poniżej kwoty budżetowej (według planu bazowego). Jeśli odchylenie kosztowe jest dodatnie, koszt zadania jest obecnie powyżej budżetu. Po zakończeniu zadania to pole pokazuje różnicę między kosztami według planu bazowego a kosztami rzeczywistymi.

Odchylenie kosztowe, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza odchylenie kosztowe w następujący sposób:

Odchylenie kosztowe = Koszt — koszt według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Pole Odchylenie kosztowe można dodać do widoku zasobu, aby sprawdzić, czy zasób znajduje się w obszarze, czy dokładnie w ramach budżetu zasobu. To pole projektu pozwala ocenić dotychczas wydajność budżetowych. To pole ma na celu pomoc w analizie kosztów i planowaniu projektu w przyszłości.

Przykład    Koszt według planu bazowego dla zasobu to 5000 zł, a koszt (koszt całkowity) wynosi 4500 zł. Odchylenie kosztowe wynosi -500 zł, co oznacza, że w ramach budżetu jest 500 zł.

Uwagi    Jeśli odchylenie kosztowe jest ujemne, koszt zasobu jest obecnie poniżej kwoty budżetowej (według planu bazowego). Jeśli odchylenie kosztowe jest dodatnie, koszt zasobu jest obecnie powyżej budżetu.

Odchylenie kosztowe, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza odchylenie kosztowe w następujący sposób:

Odchylenie kosztowe = Koszt — koszt według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Odchylenie kosztowe do części arkusza w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli chcesz sprawdzić, czy przydział znajduje się w granicach, czy dokładnie w ramach budżetu przydziału. To pole projektu pozwala ocenić dotychczas wydajność budżetowych. To pole ma na celu pomoc w analizie kosztów i planowaniu projektu w przyszłości.

Przykład    Jeśli koszt według planu bazowego dla zadania wynosi 500 zł, a koszt (koszt całkowity) wynosi 400 zł, Twoja odchylenie kosztowe wynosi -100 zł, co oznacza, że w ramach budżetu masz 100 zł.

Uwagi    Jeśli odchylenie kosztowe jest ujemne, koszt zadania jest obecnie poniżej kwoty budżetowej (według planu bazowego). Jeśli odchylenie kosztowe jest dodatnie, koszt zadania jest obecnie powyżej budżetu. Po zakończeniu przydziału to pole pokazuje różnicę między kosztami według planu bazowego a kosztami rzeczywistymi.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×