Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ODCIĘTA w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza punkt przecięcia się linii z osią y przy użyciu istniejących wartości znane_x i znane_y. Punkt przecięcia jest to punkt, w którym prosta regresji, poprowadzona przez wartości znane_x i znane_y, przecina oś y. Należy stosować funkcję ODCIĘTA wtedy, gdy chce się wyznaczyć wartość zmiennej zależnej przy zerowej wartości zmiennej niezależnej. Na przykład można zastosować funkcję ODCIĘTA do wyznaczenia oporności metalu przy 0°C, podczas gdy punkty pomiarowe wyznaczano w temperaturze pokojowej i wyższych.

Składnia

ODCIĘTA(znane_y;znane_x)

Składnia funkcji ODCIĘTA obejmuje następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Zbiór danych lub obserwacji zależnych.

 • Znane_x    Argument wymagany. Zbiór danych lub obserwacji niezależnych.

Spostrzeżenia

 • Argumentem powinny być liczby, nazwy lub tablice albo adresy zawierające liczby.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Jeśli wartości znane_y i znane_x zawierają różne liczby punktów danych lub nie zawierają punktów danych, funkcja ODCIĘTA zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Równanie punktu przecięcia linii regresji (a) przedstawia się następująco:

  Równanie

  gdzie nachylenie (b) oblicza się jako:

  Równanie

  gdzie x i y są wynikami funkcji ŚREDNIA(Znane_x) i ŚREDNIA(Znane_y).

 • Algorytm używany w funkcjach ODCIĘTA i NACHYLENIE jest inny niż algorytm używany w funkcji REGLINP. Różnica między tymi algorytmami może prowadzić do innych wyników, gdy dane są nieokreślone i współliniowe. Jeśli na przykład punkty danych argumentu znane_y mają wartość 0, a punkty danych argumentu znane_x mają wartość 1:

  • Wartości ODCIĘCIA i NACHYLENIE zwracają #DIV/0! . Algorytm odCIĘCIA i NACHYLENIE jest przeznaczony do wyszukiwania tylko jednej odpowiedzi, a w tym przypadku jest więcej niż jedna odpowiedź.

  • Funkcja REGLINP zwraca wartość 0. Algorytm funkcji REGLINP ma zwracać rozsądne wyniki dla danych współliniowych, a w tym przypadku można znaleźć co najmniej jedną odpowiedź.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Znane y

Znane x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Formuła

Opis

Wynik

=ODCIĘTA(A2:A6;B2:B6)

Punkt, w którym linia wyznaczona na podstawie znanych wartości y i znanych wartości x przetnie oś y

0,0483871

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×