Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ODCIĘTA w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza punkt przecięcia się linii z osią y przy użyciu istniejących wartości znane_x i znane_y. Punkt przecięcia jest to punkt, w którym prosta regresji, poprowadzona przez wartości znane_x i znane_y, przecina oś y. Należy stosować funkcję ODCIĘTA wtedy, gdy chce się wyznaczyć wartość zmiennej zależnej przy zerowej wartości zmiennej niezależnej. Na przykład można zastosować funkcję ODCIĘTA do wyznaczenia oporności metalu przy 0°C, podczas gdy punkty pomiarowe wyznaczano w temperaturze pokojowej i wyższych.

Składnia

ODCIĘTA(znane_y;znane_x)

Składnia funkcji ODCIĘTA obejmuje następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Zbiór danych lub obserwacji zależnych.

 • Znane_x    Argument wymagany. Zbiór danych lub obserwacji niezależnych.

Spostrzeżenia

 • Argumentem powinny być liczby, nazwy lub tablice albo adresy zawierające liczby.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Jeśli wartości znane_y i znane_x zawierają różne liczby punktów danych lub nie zawierają punktów danych, funkcja ODCIĘTA zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Równanie punktu przecięcia linii regresji (a) przedstawia się następująco:

  Równanie

  gdzie nachylenie (b) oblicza się jako:

  Równanie

  gdzie x i y są wynikami funkcji ŚREDNIA(Znane_x) i ŚREDNIA(Znane_y).

 • Algorytm używany w funkcjach ODCIĘTA i NACHYLENIE jest inny niż algorytm używany w funkcji REGLINP. Różnica między tymi algorytmami może prowadzić do innych wyników, gdy dane są nieokreślone i współliniowe. Jeśli na przykład punkty danych argumentu znane_y mają wartość 0, a punkty danych argumentu znane_x mają wartość 1:

  • FUNKCJE ODCIĘTA i NACHYLENIE zwracają wartość #DIV/0! . Algorytm ODCIĘTA i NACHYLENIE jest przeznaczony do wyszukiwania tylko jednej odpowiedzi, a w tym przypadku może być więcej niż jedna odpowiedź.

  • Funkcja REGLINP zwraca wartość 0. Algorytm funkcji REGLINP ma zwracać rozsądne wyniki dla danych współliniowych, a w tym przypadku można znaleźć co najmniej jedną odpowiedź.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Znane y

Znane x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Formuła

Opis

Wynik

=ODCIĘTA(A2:A6;B2:B6)

Punkt, w którym linia wyznaczona na podstawie znanych wartości y i znanych wartości x przetnie oś y

0,0483871

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×