Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Odczytywanie wezwania na spotkanie i odpowiadanie na nie w kalendarzu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Windows Narrator, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Używaj Kalendarz dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiedz się, jak zaakceptować, odrzucić lub wstępnie zaakceptować zaproszenie na spotkanie w oknie szczegółów spotkania i w widoku siatki kalendarza.

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie wezwań na spotkania i odpowiadanie na nie w oknie szczegółów spotkania

Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły spotkania przed udzieleniem odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie, możesz otworzyć okno szczegółów spotkania w widoku siatki kalendarza, przeczytać szczegóły, a następnie wybrać odpowiedź.

 1. W siatce kalendarza za pomocą klawiszy strzałek przejdź do odpowiedniego dnia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego wezwania na spotkanie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć element.

 2. Aby przeglądać okno szczegółów spotkania, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu). Podczas nawigowania po szczegółach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy, w tym proponowaną datę i godzinę spotkania, lokalizację oraz nazwiska uczestników.

 3. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus na wstążkę, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę Narzędzia główne.

 4. Aby odpowiedzieć na wezwanie na spotkanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zaproszenie, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Zaakceptuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby odrzucić, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Odrzuć", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli nie masz pewności, czy możesz wziąć udział w spotkaniu, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wstępna akceptacja, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać rodzaj odpowiedzi e-mail, którą chcesz wysłać do organizatora spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 6. Jeśli wybrano edytowanie odpowiedzi e-mail przed wysłaniem, wpisz wiadomość, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wyślij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Fokus wróci do widoku siatki kalendarza.

Odpowiadanie na wezwania na spotkania w widoku siatki kalendarza 

Możesz szybko odpowiedzieć na wezwanie na spotkanie bezpośrednio z widoku siatki kalendarza bez otwierania okna szczegółów spotkania.

 1. W widoku siatki kalendarza za pomocą klawiszy strzałek przejdź do zdarzenia kalendarza, na które chcesz odpowiedzieć.

 2. Gdy fokus znajduje się na zdarzeniu, naciśnij klawisze Shift+F10 lub klawisz menu Windows, aby otworzyć menu kontekstowe zdarzenia.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Odpowiedz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby odpowiedzieć na wezwanie na spotkanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zaproszenie, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Zaakceptuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby odrzucić, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Przycisk Odrzuć", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli nie masz pewności, czy możesz wziąć udział w spotkaniu, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Wstępna akceptacja, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać rodzaj odpowiedzi e-mail, którą chcesz wysłać do organizatora spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 6. Jeśli wybrano edytowanie odpowiedzi e-mail przed wysłaniem, wpisz wiadomość, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wyślij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Planowanie zdarzeń w kalendarzu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Kalendarz

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Kalendarz

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie kalendarza i nawigowanie po kalendarzu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×