Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Istnieje wiele powodów, dla których warto odsłuchać dokument, na przykład sprawdzanie, wielozadaniowość lub lepsze rozumienie i uczenie się. Word umożliwia słuchanie za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS) urządzenia w celu odtwarzania tekstu pisanego jako słów mówionych.  

Istnieje wiele narzędzi do słuchania dokumentów Word: 

 • Funkcja Czytaj na głos    odczytuje cały dokument lub jego część. Funkcji Czytaj na głos można używać samodzielnie lub w obrębie Czytnik immersyjny dla Word w systemach Windows i MacOS.

 • Czytnik immersyjny    to zestaw narzędzi, które pomagają poprawić płynność czytania i zrozumienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Czytnik immersyjny, zobacz Narzędzia edukacyjne w Word.

 • Funkcja Czytaj    odczytuje tylko zaznaczony tekst. Funkcja Czytaj jest dostępna tylko dla systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Mów, zobacz Czytanie tekstu na głos za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę.

 • Narrator    to aplikacja czytnika zawartości ekranu systemu Windows, która odczytuje okna dialogowe, przyciski i inne interfejsy użytkownika, a także tekst. Aby uzyskać więcej informacji na temat Narratora, zobacz Korzystanie z Narratora systemu Windows w Office dla sieci web.

 • Mowa    to wbudowana funkcja ułatwień dostępu w systemie MacOS. Podczas konfigurowania preferencji mowy w preferencjach systemowych komputera Mac możesz zaznaczyć tekst i odczytać go, naciskając zdefiniowaną kombinację klawiatury.

Uwaga: Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych języków, zobacz Obsługa języków i połączeń głosowych dla usługi rozpoznawania mowy.

Słuchanie za pomocą funkcji Czytaj na głos 

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Funkcja Czytaj na głos jest dostępna tylko w pakiecie Office 2019, Office 2021 i na platformie Microsoft 365.

 1. Na karcie Recenzja wybierz pozycję Czytaj na głos.

    Wybierz pozycję Czytaj na głos

 2. Aby odtworzyć czytanie na głos, wybierz pozycję Odtwórz w kontrolkach.

  Wybierz pozycję Odtwórz

 3. Aby wstrzymać czytanie na głos, wybierz pozycję Wstrzymaj.

  Wybierz pozycję Wstrzymaj

 4. Aby przechodzić między akapitami, wybierz pozycję Poprzedni lub Następny.

  Wybierz pozycję Poprzedni lub Następny

 5. Aby zamknąć funkcję Czytaj na głos, wybierz pozycję Zatrzymaj (x).

  Wybierz pozycję Zatrzymaj

Zmienianie ustawień funkcji Czytaj na głos 

 1. Wybierz ikonę koła zębatego w kontrolkach w prawym górnym rogu.

  Ustawienia dźwięku Czytaj na głos

 2. Użyj suwaka Szybkość czytania , aby zmienić szybkość czytania.

 3. W obszarze Wybór głosu wybierz odpowiedni głos.

 4. Odsłuchiwanie zaznaczonego tekstu za pomocą funkcji Czytaj na głos.

  Zaznacz tekst do przeczytania na głos.

  Rozpocznij czytanie na głos na karcie Recenzja lub skrótie lub wybierz pozycję Odtwórz w interfejsie użytkownika funkcji Czytaj na głos.

Skróty klawiaturowe 

Możesz łatwo sterować funkcją Czytaj na głos za pomocą następujących skrótów klawiaturowych w systemie Windows: 

CTRL + Alt + spacja

Rozpoczynanie czytania na głos

CTRL + spacja 

Odtwarzanie lub wstrzymywanie czytania na głos 

CTRL + strzałka w lewo 

Przejście do początku bieżącego akapitu

CTRL + strzałka w lewo + strzałka w lewo

Przejście do początku poprzedniego akapitu

CTRL + strzałka w prawo 

Przejście do przodu do początku następnego akapitu

Alt + strzałka w lewo

Zmniejszanie szybkości czytania 

Alt + strzałka w prawo

Zwiększ szybkość czytania 

Odsłuchiwanie dokumentów za pomocą funkcji Czytaj 

Czytaj to wbudowana funkcja programów Word, Outlook, PowerPoint i OneNote. Czytaj odczytuje na głos tylko zaznaczony tekst. Funkcja Czytaj na głos odczytuje cały dokument, rozpoczynając od lokalizacji kursora, na przykład książki audio.  

Aby użyć funkcji Czytaj:  

 1. Zaznacz wyraz lub blok tekstu w dokumencie.

 2. Na pasku narzędzi Szybki dostęp wybierz ikonę Czytaj zaznaczony tekst .

  Ikona Wybierz czytaj

Porada: Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania ikony Czytaj do paska narzędzi Szybki dostęp, zobacz artykuł pomocy Używanie funkcji zamiany tekstu na mowę do czytania tekstu na głos

Obsługiwane języki 

Funkcja Czytaj na głos używa języka sprawdzania ustawionego dla dokumentu. Aby zmienić język, zobacz artykuł pomocy Naprawianie czytania tekstu na mowę w niewłaściwym języku.  

Głosy 

W zależności od platformy funkcja zamiany tekstu na mowę (TTS) korzysta z oprogramowania wbudowanego w urządzenie lub za pośrednictwem usługi firmy Microsoft. Dostępne głosy będą się różnić między usługami TTS. Jeśli używasz Czytnik immersyjny, zobacz artykuł pomocy Pobieranie głosów dla Czytnik immersyjny, trybu czytania i czytania na głos, aby uzyskać więcej informacji. 

Nasz zespół pracuje nad tym, aby głosy brzmiały bardziej naturalnie, więc nadal szukaj ulepszeń. 

Rozwiązywanie problemów 

Jeśli nie widzisz pozycji Czytaj na głos, upewnij się, że zalogowano się do konta platformy Microsoft 365, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aplikację Word lub wylogować się i ponownie. 

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do głosów neural, upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe i zalogowano się do konta platformy Microsoft 365.

Prywatność 

Funkcja Czytaj na głos nie przechowuje zawartości ani danych audio. Firma Microsoft używa zawartości użytkownika tylko do dostarczania wyników dźwiękowych. Aby uzyskać więcej informacji o środowiskach, które analizują Twoją zawartość, zobacz Połączone środowiska w pakiecie Office.

W systemie MacOS możesz odsłuchać dokumenty za pomocą funkcji Czytaj na głos lub Mowa.

Słuchanie za pomocą funkcji Czytaj na głos dla systemu MacOS

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Funkcja Czytaj na głos jest dostępna tylko w pakiecie Office 2019, Office 2021 i na platformie Microsoft 365.

 1. Na karcie Recenzja wybierz pozycję Czytaj na głos.

  Wybierz pozycję Czytaj na głos

 2. Aby odtworzyć czytanie na głos, wybierz pozycję Odtwórz w kontrolkach.

  Wybierz pozycję Odtwórz

 3. Aby wstrzymać czytanie na głos, wybierz pozycję Wstrzymaj.

  Wybierz pozycję Wstrzymaj

 4. Aby przejść między akapitami, wybierz pozycję Poprzedni lub Następny.

  Wybierz pozycję Poprzedni lub Następny

 5. Aby zamknąć funkcję Czytaj na głos, wybierz pozycję Zatrzymaj (x).

  Wybierz pozycję Zatrzymaj

Zmienianie ustawień funkcji Czytaj na głos

 1. Wybierz ikonę koła zębatego w kontrolkach, aby otworzyć ustawienia.

  Zmienianie szybkości czytania

 2. Użyj suwaka Szybkość czytania , aby zmienić szybkość mowy.

 3. W obszarze Wybór głosu wybierz odpowiedni głos.

 4. Odsłuchiwanie zaznaczonego tekstu za pomocą funkcji Czytaj na głos.

  Zaznacz tekst do przeczytania na głos.

  Rozpocznij czytanie na głos na karcie Recenzja lub skrótie lub wybierz pozycję Odtwórz w interfejsie użytkownika funkcji Czytaj na głos.

Skróty klawiaturowe

W systemie MacOS możesz łatwo sterować funkcją Czytaj na głos za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

CTRL + Opcja + Spacja

Rozpoczynanie czytania na głos

Opcja + spacja

Odtwarzanie lub wstrzymywanie czytania na głos

Opcja + strzałka w górę

Przejście do początku poprzedniego akapitu

Opcja + strzałka w dół

Przejście do przodu do początku następnego akapitu

Słuchanie dokumentów za pomocą funkcji Mowa

Mowa to wbudowana funkcja ułatwień dostępu w systemie MacOS. Po aktywowaniu funkcji Mowa na komputerze Mac możesz zaznaczyć tekst i odczytać go, naciskając zdefiniowaną kombinację klawiatury.

Aby aktywować funkcję Mowa, wykonaj następujące czynności: 

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. W oknie Preferencje systemowe wybierz pozycję Ułatwienia dostępu.

  Wybierz pozycję Ułatwienia dostępu

 3. Na liście wybierz pozycję Mowa, a następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji Czytaj zaznaczony tekst po naciśnięciu klawisza.  Aktywowanie funkcji Mowa W ustawieniach mowy możesz również zmienić kombinację klawiatury, wybrać inny głos systemowy i dostosować szybkość mówienia.

Obsługiwane języki

Funkcja Czytaj na głos używa języka sprawdzania ustawionego dla dokumentu. Aby zmienić język, zobacz artykuł pomocy Naprawianie czytania tekstu na mowę w niewłaściwym języku

Głosy

W zależności od platformy funkcja zamiany tekstu na mowę (TTS) korzysta z oprogramowania wbudowanego w urządzenie lub przez usługę firmy Microsoft. Dostępne głosy będą się różnić między usługami TTS. Jeśli używasz Czytnik immersyjny, zobacz artykuł pomocy Pobieranie głosów dla Czytnik immersyjny, trybu czytania i czytania na głos, aby uzyskać więcej informacji.

Nasz zespół pracuje nad tym, aby głosy brzmiały bardziej naturalnie, więc nadal szukaj ulepszeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie widzisz pozycji Czytaj na głos, upewnij się, że zalogowano się na koncie Microsoft 365, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aplikację Word lub wylogować się i zalogować ponownie.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do głosów neuronalnych, upewnij się, że masz stabilne połączenia internetowe i zalogowano się na koncie Platformy Microsoft 365. 

Prywatność

Funkcja Czytaj na głos nie przechowuje zawartości ani danych audio. Firma Microsoft używa zawartości użytkownika tylko do dostarczania wyników dźwiękowych. Aby uzyskać więcej informacji o środowiskach, które analizują Twoje treści, zobacz Połączone środowiska w pakiecie Office.

W aplikacji Word dla sieci Web możesz odsłuchiwać dokumenty za pomocą Czytnik immersyjny.

Używanie czytnika immersyjnego

 1. Na karcie Widok przejdź do pozycji Widoki dokumentów i wybierz pozycję Czytnik immersyjny.

  Wybierz pozycję Czytnik immersyjny

 2. W Czytnik immersyjny wybierz przycisk Odtwórz u dołu.

  Wybierz pozycję Odtwórz

 3. Aby wstrzymać czytanie, wybierz przycisk Wstrzymaj u dołu.

  Wybierz pozycję Wstrzymaj

 4. Aby zamknąć Czytnik immersyjny, wybierz strzałkę w lewym górnym rogu.

  Zamknij Czytnik immersyjny

Zmienianie ustawień Czytnik immersyjny

Możesz zmienić szybkość i wybór głosu dla Czytnik immersyjny.

 1. Wybierz ikonę koła zębatego u dołu, aby otworzyć ustawienia głosu.

  Czytnik immersyjny ustawień głosu

 2. Użyj slajdu Szybkość mowy , aby zmienić szybkość mowy.

 3. Wybierz pozycję Kobieta lub Mężczyzna , aby uzyskać głos. Pamiętaj, że niektóre języki będą dostępne tylko jednym głosem.

  Wybór głosu

Głosy

W zależności od platformy funkcja zamiany tekstu na mowę (TTS) korzysta z oprogramowania wbudowanego w urządzenie lub za pośrednictwem usługi firmy Microsoft. Dostępne głosy będą się różnić między usługami TTS. Jeśli używasz Czytnik immersyjny, zobacz artykuł pomocy Pobieranie głosów dla Czytnik immersyjny, trybu czytania i czytania na głos, aby uzyskać więcej informacji.

Nasz zespół pracuje nad tym, aby głosy brzmiały bardziej naturalnie, więc nadal szukaj ulepszeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie widzisz pozycji Czytaj na głos, upewnij się, że zalogowano się na koncie Microsoft 365, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aplikację Word lub wylogować się i zalogować ponownie.

Prywatność

Funkcja Czytaj na głos nie przechowuje zawartości ani danych audio. Firma Microsoft używa zawartości użytkownika tylko do dostarczania wyników dźwiękowych. Aby uzyskać więcej informacji o środowiskach, które analizują Twoje treści, zobacz Połączone środowiska w pakiecie Office.

Słuchanie za pomocą funkcji Czytaj na głos w Word dla tabletu iPad

 1. Naciśnij ikonę menu u góry.

 2. Naciśnij pozycję Czytaj na głos.

   

 3. Aby odtworzyć czytanie na głos, naciśnij pozycję Odtwórz w kontrolkach.

  Naciśnij pozycję Odtwórz

 4. Aby wstrzymać czytanie na głos, naciśnij pozycję Wstrzymaj.

  Naciśnij pozycję Wstrzymaj

 5. Aby przechodzić między akapitami, naciśnij pozycję Poprzedni lub Następny.

  Naciśnij pozycję Poprzedni lub Następny

 6. Aby zamknąć funkcję Czytaj na głos, naciśnij pozycję Zatrzymaj (x).

  Naciśnij pozycję Zatrzymaj

 7. Odsłuchiwanie zaznaczonego tekstu za pomocą funkcji Czytaj na głos. 

  Zaznacz tekst do przeczytania na głos.

  Rozpocznij czytanie na głos z karty Recenzja lub menu przepełnienia albo wybierz pozycję Odtwórz w interfejsie użytkownika funkcji Czytaj na głos.

Zmienianie ustawień funkcji Czytaj na głos dla tabletu iPad

 1. W kontrolkach Czytaj na głos naciśnij ikonę koła zębatego.

 2. Użyj suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość czytania.

  Zwiększanie lub zmniejszanie szybkości czytania

Słuchanie za pomocą funkcji Czytaj na głos w aplikacji Word dla telefonu iPhone

 1. Naciśnij ikonę pióra u góry, aby otworzyć wstążkę.

  Naciśnij ikonę pióra, aby otworzyć ustawienia

 2. Naciśnij kartę Recenzja .

 3. Naciśnij ikonę koła zębatego, a następnie naciśnij pozycję Czytaj na głos.

  Naciśnij pozycję Czytaj na głos

 4. Aby odtworzyć czytanie na głos, naciśnij pozycję Odtwórz.

  Naciśnij pozycję Odtwórz

 5. Aby wstrzymać czytanie na głos, naciśnij pozycję Wstrzymaj.

  Naciśnij pozycję Wstrzymaj

 6. Aby przechodzić między akapitami, naciśnij pozycję Poprzedni lub Następny.

  Naciśnij pozycję Poprzedni lub Następny

 7. Aby zamknąć funkcję Czytaj na głos, naciśnij pozycję Zatrzymaj (x).

  Naciśnij pozycję Zatrzymaj

Zmienianie ustawień funkcji Czytaj na głos dla telefonu iPhone

 1. Aby zmienić szybkość mowy, w kontrolkach Czytaj na głos naciśnij ikonę koła zębatego.

 2. W obszarze Ustawienia audio użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć szybkość czytania za pomocą suwaka Szybkość mowy.

  Zwiększanie lub zmniejszanie szybkości czytania

Obsługiwane języki

Gdy jesteś w trybie online, funkcja Czytaj na głos próbuje wykryć język tekstu i może obsługiwać wiele języków w jednym dokumencie. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych języków, zobacz artykuł Pomocy Obsługa języków i połączeń głosowych dla usługi rozpoznawania mowy

Głosy

W zależności od platformy funkcja zamiany tekstu na mowę (TTS) korzysta z oprogramowania wbudowanego w urządzenie lub za pośrednictwem usługi firmy Microsoft. Dostępne głosy będą się różnić między usługami TTS. Jeśli używasz Czytnik immersyjny, zobacz artykuł pomocy Pobieranie głosów dla Czytnik immersyjny, trybu czytania i czytania na głos, aby uzyskać więcej informacji.

Nasz zespół pracuje nad tym, aby głosy brzmiały bardziej naturalnie, więc nadal szukaj ulepszeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie widzisz pozycji Czytaj na głos, upewnij się, że zalogowano się na koncie Microsoft 365, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aplikację Word lub wylogować się i zalogować ponownie.

Prywatność

Funkcja Czytaj na głos nie przechowuje zawartości ani danych audio. Firma Microsoft używa zawartości użytkownika tylko do dostarczania wyników dźwiękowych. Aby uzyskać więcej informacji o środowiskach, które analizują Twoje treści, zobacz Połączone środowiska w pakiecie Office.

Słuchanie za pomocą funkcji Czytaj na głos na telefonie Word dla systemu Android

 1. U góry naciśnij ikonę menu.

 2. Naciśnij pozycję Czytaj na głos.

  Naciśnij pozycję Czytaj na głos

 3. Aby odtworzyć czytanie na głos, naciśnij pozycję Odtwórz.

  tekst tutaj

 4. Aby wstrzymać czytanie na głos, naciśnij pozycję Wstrzymaj.

  tekst tutaj

 5. Aby przechodzić między akapitami, naciśnij pozycję Poprzedni lub Następny.

  tekst tutaj

 6. Aby zamknąć funkcję Czytaj na głos, naciśnij pozycję Zatrzymaj (x).

  Naciśnij pozycję Zatrzymaj.

 7. Odsłuchiwanie zaznaczonego tekstu za pomocą funkcji Czytaj na głos. 

  Zaznacz tekst do przeczytania na głos.

  Rozpocznij czytanie na głos z karty Recenzja lub menu przepełnienia albo wybierz pozycję Odtwórz w interfejsie użytkownika funkcji Czytaj na głos.

Zmienianie ustawień funkcji Czytaj na głos na telefonie z systemem Android

 1. Aby zmienić szybkość mowy, w kontrolkach Czytaj na głos naciśnij ikonę koła zębatego.

 2. W obszarze Ustawienia audio dostosuj suwak Szybkość mowy , aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość czytania.

  Suwak szybkość mowy

Obsługiwane języki

Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych języków, zobacz artykuł Pomocy Obsługa języków i połączeń głosowych dla usługi rozpoznawania mowy

Głosy

W zależności od platformy funkcja zamiany tekstu na mowę (TTS) korzysta z oprogramowania wbudowanego w urządzenie lub za pośrednictwem usługi firmy Microsoft. Dostępne głosy będą się różnić między usługami TTS. Jeśli używasz Czytnik immersyjny, zobacz artykuł pomocy Pobieranie głosów dla Czytnik immersyjny, trybu czytania i czytania na głos, aby uzyskać więcej informacji.

Nasz zespół pracuje nad tym, aby głosy brzmiały bardziej naturalnie, więc nadal szukaj ulepszeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie widzisz pozycji Czytaj na głos, upewnij się, że zalogowano się na koncie Microsoft 365, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aplikację Word lub wylogować się i zalogować ponownie.

Prywatność

Funkcja Czytaj na głos nie przechowuje zawartości ani danych audio. Firma Microsoft używa zawartości użytkownika tylko do dostarczania wyników dźwiękowych. Aby uzyskać więcej informacji o środowiskach, które analizują Twoje treści, zobacz Połączone środowiska w pakiecie Office.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×