Biblioteka zawartości to jedna lokalizacja, w której można przechowywać logo, listy usług, historie sukcesów, mapy do lokalizacji biznesowej, rekomendacje i obrazy, których zamierzasz użyć ponownie w materiałach marketingowych. Elementy można dodawać do biblioteki zawartości za pomocą okna dialogowego Dodawanie elementu do biblioteki zawartości.

Można utworzyć do 64 kategorii i nadać im nazwy o długości do 128 znaków. Możesz również zmienić kolejność kategorii, wybierając dowolną kategorię i przenosząc ją w górę lub w dół na liście. Kategoriami można zarządzać za pomocą okna dialogowego Edytowanie listy kategorii.

Okno dialogowe Dodawanie elementu do biblioteki zawartości

Tytuł     Wpisz nazwę elementu zawartości, który chcesz dodać do biblioteki zawartości. Każdy tytuł może zawierać maksymalnie 128 znaków.

Data utworzenia     Wyświetla datę dodania tego fragmentu zawartości.

Typ     Wyświetla typ zawartości , na przykład Obraz, Kształt, Grupa, Tabela, Tekst lub Obiektu WordArt, który dodajesz.

Kategorie     Zaznacz pola wyboru dla każdej kategorii, w której ta zawartość ma być wyświetlana. Trzy domyślne kategorie to Business,Personali Favorites.

Edytowanie listy kategorii     Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie listy kategorii.

Podgląd     W oknie podglądu jest wyświetlony element do dodania.

Okno dialogowe Edytowanie listy kategorii

Dodaj     Kliknij, aby utworzyć nową kategorię. Wpisz nazwę nowej kategorii, a następnie kliknij przycisk OK.

Delete (Usuń)     Kliknij kategorię, a następnie kliknij ten przycisk, aby usunąć kategorię.

Zmień nazwę     Kliknij kategorię, a następnie kliknij ten przycisk, aby zmienić nazwę kategorii. Wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Przenieś w górę    Kliknij kategorię, a następnie kliknij ten przycisk, aby przenieść kategorię w górę na liście kategorii.

Przenieś w dół     Kliknij kategorię, a następnie kliknij ten przycisk, aby przenieść kategorię w dół na liście kategorii.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×