W tym oknie dialogowym można ustawić opcje formatowania, kompresji, przekształcania i rozdzielczości Microsoft Office Visio pliku, który chcesz wyeksportować jako .gif pliku.

Ogólne

Format danych

Określa format danych obrazu.

  • Non-interlace  Tworzy plik w sposób liniowy od górnego wiersza obrazu do dolnego wiersza.

  • Interlace  Tworzy plik z czterokropkiem, który powoduje, że obraz jest początkowo wyświetlany z niską rozdzielczością do momentu ładowania całego obrazu.

Zmniejszenie kolorów

Steruje procesem zmniejszania kolorów używanym dla eksportowanego pliku.

  • Brak  Nie ma zmniejszania kolorów.

  • Adaptacyjny  Tworzy paletę, próbkując kolory z zakresu, które występują najczęściej na obrazie.

  • Diffusion  Konwertuje obraz w procesie dyduacji błędów, zaczynając od piksela w lewym górnym rogu obrazu. Jeśli wartość piksela jest powyżej średniego szarości (128), piksel jest zmieniany na biały— jeśli znajduje się poniżej, na czarny. Ponieważ oryginalny piksel rzadko jest wyłącznie biały lub wyłącznie czarny, dlatego błąd jest rzadko wprowadzony. Ten błąd jest przesyłany do otaczających pikseli i chłonianych na całym obrazie, w wyniku czego tekstura jest słojem przypominająca film. Ta opcja jest przydatna w przypadku wyświetlania obrazów na czarno-białym ekranie.

  • Półton  Używa jednakowych odstępów kropek różnych wyzówinych w celu uzyskania odcieni szarości. Im ciemniejszy cień w określonym miejscu na obrazie, tym większa odpowiadająca mu kropka w półtonie. Zróżnicowane rozmiary i gęstość kropek tworzą wrażenie odcieni szarości lub ciągłego koloru. W przypadku obrazów w kolorze rozbarwień używane są cztery ekrany półtonów: błękitny, amarantowy, żółty i czarny — po jednym dla każdego atramentu użytego w procesie drukowania.

Kolor tła

Ustawia kolor tła eksportowanego pliku. Wartość domyślna jest biała.

Kolor przezroczystości

Ustawia kolor przezroczystości dla eksportowanego pliku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kolor domyślny jest biały.

Przekształcenie

Obrót

Steruje obracaniem obrazu w eksportowanych plikach.

  • Brak  Eksportuje kształt lub rysunek bez obracania.

  • Obróć w lewo  Obraca kształt lub rysunek o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

  • Obróć w prawo  Obraca kształt lub rysunek o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przerzuć w poziomie

Odwraca kształt lub rysunek w poziomie (wokół osi y),aby utworzyć obraz lustrzany.

Przerzuć w pionie

Odwracanie kształtu lub rysunku w pionie (wokół osi x)w celu uzyskania obrazu do góry nogami.

Rozwiązanie

Ekran

Rozdzielczość eksportowanego pliku zależy od bieżącej rozdzielczości ekranu.

Drukarka

Rozdzielczość jest bazowa na bieżącej rozdzielczości drukarki i zapewnia optymalne wyniki wydruku.

Źródło

Określa, czy program źródłowy określa rozdzielczość.

Niestandardowe

Określa rozdzielczość niestandardową. (Szerokość x wysokość powinny mieć od 32 do 400 pikseli na cal).

Rozmiar

Ekran

Bazuje na rozmiarze eksportowanego pliku na podstawie rozmiaru ekranu i umieszcza największy możliwy obraz w obrębie wymiarów ekranu przy zachowaniu współczynnika proporcji oryginalnego rysunku lub kształtu.

Drukarka

Opiera rozmiar eksportowanego pliku na podstawie obecnie wybranego rozmiaru papieru drukarki i umieszcza największy możliwy obraz w wymiarach rozmiaru papieru przy zachowaniu współczynnika proporcji oryginalnego rysunku lub kształtu.

Źródło

Bazuje na rozmiarze eksportowanego pliku na podstawie rozmiaru pliku źródłowego.

Niestandardowe

Opiera rozmiar eksportowanego pliku na podstawie niestandardowego rozmiaru (szerokość x wysokość) i umieszcza największy możliwy obraz w ramach wymiarów niestandardowych przy zachowaniu współczynnika proporcji oryginalnego rysunku lub kształtu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×