Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli w formancie włączone są podziały akapitu lub jeśli użytkownik określi, że tekst powinien być zawijany w formancie, można określić opcje przewijania tego formantu. Na przykład można utworzyć gdy użytkownik wpisuje tekst więcej niż pole tekstowe jest w stanie domyślnie wyświetlany w polu tekstowym wyświetlone paski przewijania.

Uwaga: Opcje przewijania są dostępne dla pól tekstowych, pól tekstu sformatowanego i polach wyrażenia. Domyślnie pole tekstowe przewija automatycznie podczas wpisywany przez użytkownika, a pola tekstu sformatowanego i pole wyrażenia rozwijania w celu pokazania cały tekst.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, dla którego chcesz ustawić opcję przewijania tekstu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki.

  2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

  3. Na liście Przewijanie kliknij odpowiednią opcję przewijania tekstu.

Porada: Jeśli paski przewijania nie działają zgodnie z oczekiwaniami podczas testowania formularza — na przykład jeżeli są wygaszone niezależnie od ilości tekstu wprowadzonego w formancie — Otwieranie okna dialogowego Właściwości kontrolki, a następnie przejrzeć Szerokość i Wysokość ustawienia na karcie rozmiar. Jeśli Automatyczne znajduje się w polu albo, formant będzie rozwijany, aby pomieścić tekst. W tym przypadku pasków przewijania są niezbędne i będą zawsze wygaszone w formularzu. Aby rozwiązać ten problem, wprowadź inną niż automatycznie w polu Wysokość lub Szerokość lub wybierz inną opcję przewijania na karcie Wyświetlanie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×