Użyj opcji, aby określić numer telefonu dostępu do spotkania, pokazać lub ukryć zdjęcia oraz włączyć lub wyłączyć rejestrowanie diagnostyczne.

Co chcesz zrobić?

Numer telefonu dostępu do spotkania

Określony numer dostępu do spotkania to numer telefonu komórkowego. Jest to numer używany przez program Microsoft Lync Server 2010 do nawiązywania połączenia z częścią audio spotkań programu Lync. Gdy dołączasz do spotkania, połączenie jest kierowane do programu Lync Server 2010, który dzwoni pod Twój numer telefonu komórkowego. Po odebraniu połączenia program Lync Server połączy Cię z częścią audio spotkania.

Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji Lync na telefonie Android zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający skonfigurowanie numeru telefonu komórkowego. Jeśli później będzie konieczne zaktualizowanie numeru telefonu komórkowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. W obszarze Dostęp do spotkania sprawdź poprawność numeru telefonu komórkowego.

  3. Jeśli chcesz zaktualizować numer telefonu komórkowego, naciśnij pozycję Dostęp do spotkania, naciśnij pozycję Nowy numer, a następnie wpisz nowy numer.

Pokaż zdjęcia

Aby wyświetlić zdjęcie i wyświetlić zdjęcie innych kontaktów na urządzeniu przenośnym, ustaw ustawienie Pokaż zdjęcie na wartość Włączone.

  1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pole wyboru Pokaż zdjęcia , aby wyświetlić lub ukryć zdjęcia dla Ciebie i Twoich kontaktów.

Rejestrowanie diagnostyczne

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić Cię o włączenie jednej z dwóch opcji rejestrowania w celu rozwiązania problemów. Jeśli Cię o to nie poproszono, nie musisz zwracać uwagi na tę opcję.

  1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pole wyboru Rejestrowanie diagnostyczne , aby włączyć lub wyłączyć rejestrowanie diagnostyczne.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×