Na pasku stanu u dołu okna Office jest wyświetlany stan opcji, które mają być wyświetlane na pasku stanu. Wiele opcji jest domyślnie zaznaczonych. Jeśli chcesz dostosować pasek stanu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Następujące opcje są dostępne na pasku stanu w Excel.

Uwaga: Kilka opcji może być niedostępnych w zależności od Excel wersji.

Opcja

Na pasku stanu są wyświetlane następujące informacje:

Tryb komórki

Domyślnie zaznaczona ta opcja powoduje wyświetlanie bieżącego trybu edycji komórek po lewej stronie paska stanu. Zostanie wyświetlony jeden z następujących trybów.

  • Wszystko gotowe do wskazania stanu ogólnego.

  • Wprowadź, aby wskazać tryb wprowadzania zawartości. Jest on wyświetlany po zaznaczeniu komórki i rozpoczęciu wpisywania lub po dwukrotnym naciśnięciu klawisza F2.

  • Edytuj, aby wskazać tryb edycji w komórce. Jest on wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu komórki lub naciśnięciu klawisza F2 w celu wprowadzenia lub edytowania danych w komórce.

  • Wskaż, aby wskazać tryb zaznaczania komórek formuły. Jest ona wyświetlana po rozpoczęciu formuły, a następnie kliknięciu komórek, które chcesz uwzględnić w formule.

Wypełnianie błyskawiczne pustych komórek

Domyślnie zaznaczona ta opcja wskazuje liczbę komórek, które nie były puste po operacji wypełniania błyskawicznego.

Zmienione komórki w wypełnianiu błyskawicznym

Zaznaczona domyślnie ta opcja wskazuje liczbę komórek wypełnionych za pomocą wypełniania błyskawicznego.

Podpisy

Ta opcja domyślnie oznacza, że aktywny skoroszyt został podpisany cyfrowo.

Zasady zarządzania informacjami

Zaznaczona domyślnie ta opcja wskazuje, że usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) została użyta do ograniczenia uprawnień do zawartości w aktywnym skoroszycie.

Uprawnienia

Domyślnie zaznaczona ta opcja powoduje wyświetlanie ikony obok wskaźnika Tryb komórki, który można kliknąć, aby wyświetlić bieżące uprawnienia do odczytu i edytowania dokumentu.

Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy dostęp do dokumentu został ograniczony. Aby zastosować ograniczenie w programie Excel 2007, kliknij Microsoft Office przycisk Obraz przycisku pakietu Office, Przygotuj,Ogranicz uprawnienia, Ograniczony dostęp. W innych wersjach kliknij pozycję Informacje > i > Chroń skoroszyt > Dostęp > dostęp ograniczony.

Caps lock

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ta opcja powoduje wyświetlanie klawisza Caps Lock w celu wskazania, że klawisz CAPS LOCK jest włączony w celu umożliwienia wpisywania wielkich liter. Ta opcja nie jest domyślnie wybrana.

Num Lock

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, opcja Num Lock wskazuje, że klawisz NUM LOCK jest włączony, aby zezwolić na wprowadzanie liczb w arkuszu za pomocą klawiszy na klawiaturze numerycznej. Ta opcja nie jest domyślnie wybrana.

Scroll Lock

Ta zaznaczona domyślnie opcja wyświetla komunikat Scroll Lock, aby wskazać, że funkcja SCROLL LOCK jest włączona, aby umożliwić przewijanie w arkuszu przy użyciu klawiszy strzałek.

Stała liczba miejsc dziesiętnych

Domyślnie zaznaczona ta opcja wyświetla tekst Stała liczba miejsc dziesiętnych, aby wskazać, że wszystkie wartości liczbowe, które wprowadzasz w arkuszu, będą wyświetlane ze stałymi miejscami dziesiętnym. Ta opcja jest włączona po zaznaczeniu pola wyboru Automatycznie wstaw przecinek dziesiętny w obszarze Opcje edycji na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje programu Excel (w programie Excel 2007 kliknij przycisk Obraz przycisku pakietu OfficeMicrosoft Office , Excel Opcje,Zaawansowane . W innych Excel kliknij pozycję Plik > Opcje >zaawansowane.

Tryb zastępowania

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ta opcja wyświetla komunikat Zastępowanie, aby wskazać, że klawisz INSERT został naciśnięty w celu aktywowania trybu zastępowania podczas edytowania zawartości komórek w trybie edycji (kliknij dwukrotnie komórkę lub naciśnij klawisz F2). Ta opcja nie jest domyślnie wybrana.

Tryb zakończenia

Ta opcja domyślnie wskazuje, że klawisz END został naciśnięty w celu aktywowania trybu zakończenia. Naciśnięcie klawisza END, a następnie klawisza strzałki, powoduje przeniesienie zaznaczenia w kierunku klawisza strzałki, zatrzymanie się na początku i końcu danych, a następnie na początku lub końcu arkusza.

Rejestrowanie makr

Domyślnie zaznaczona ta opcja powoduje wyświetlenie przycisku obok wskaźnika Tryb komórki, który można kliknąć w celu rozpoczęcia rejestrowania makra.

Tryb zaznaczania

Domyślnie zaznaczona ta opcja powoduje wyświetlenie jednego z następujących trybów zaznaczania komórek.

  • Rozszerzanie zaznaczenia po naciśnięciu klawisza F8 w celu rozszerzenia zaznaczenia komórki przy użyciu klawiszy strzałek.

  • Dodaj do zaznaczenia po naciśnięciu klawiszy SHIFT+F8, aby dodać nieprzylegające komórki lub zakres do zaznaczenia komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Numer strony

Ta opcja domyślnie powoduje wyświetlanie numeru strony wybranej strony arkusza i liczby stron w arkuszu podczas pracy w widoku układu strony lub widoku podglądu wydruku.

Średnia

Domyślnie zaznaczona ta opcja wyświetla średnią obliczoną na podstawie zaznaczonych komórek zawierających wartości liczbowe.

Licznik

Domyślnie zaznaczona ta opcja powoduje wyświetlenie liczby zaznaczonych komórek.

Licznik liczb

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ta opcja wyświetla liczbę zaznaczonych komórek zawierających wartości liczbowe. Ta opcja nie jest domyślnie wybrana.

Minimum

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ta opcja wyświetla minimalną wartość liczbową w zaznaczonych komórkach. Ta opcja nie jest domyślnie wybrana.

Maksimum

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ta opcja wyświetla maksymalną wartość liczbową w zaznaczonych komórkach. Ta opcja nie jest domyślnie wybrana.

Suma

Domyślnie zaznaczona ta opcja wyświetla sumę wartości liczbowych w zaznaczonych komórkach.

Upload Stan

Ta opcja domyślnie określa stan przekazywania arkusza kalkulacyjnego do sieci Web.

Wyświetl skróty

Ta opcja domyślnie powoduje wyświetlenie przycisków Widoknormalny, Układ strony i Podgląd podziału stron. Możesz kliknąć te przyciski, aby zmienić bieżący widok.

Powiększenie

Ta opcja domyślnie powoduje wyświetlenie poziomu powiększenia. Możesz kliknąć przycisk Powiększenie, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie, w którym możesz określić procent powiększenia, którego chcesz użyć.

Suwak powiększenia

Ta opcja domyślnie powoduje wyświetlenie suwaka Powiększenie z przyciskami Pomniejsz i Powiększ. Następnie możesz przeciągnąć suwak lub kliknąć przyciski Pomniejsz i Powiększ, aby powiększyć zawartość arkusza, aby przyjrzeć się jej bliżej, lub zmniejszyć rozmiar zawartości arkusza, aby wyświetlić więcej zawartości.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×