Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Użyj zaawansowanych opcji OneNote, aby dostosować zadania edycji, wyświetlanie dokumentów, preferencje drukowania i nie tylko.

Opcje edycji

Pokaż przyciski Opcje wklejania podczas wklejania zawartości     Wybierz tę opcję, aby podczas wklejania zawartości był wyświetlany przycisk Opcje wklejania. Za pomocą przycisku Opcje wklejania możesz zastąpić lub zmodyfikować ustawienia wprowadzone w tej sekcji okna dialogowego OneNote Opcje.

Dołącz link do źródła podczas wklejania z Internetu     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby program OneNote zawsze dołączał link do pliku źródłowego podczas wklejania zawartości z Internetu. Ta opcja może być przydatna, jeśli chcesz zapamiętać, skąd wklejono zawartość internetową do programu OneNote w późniejszym czasie.

Automatycznie stosuj numerowanie do list     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby program OneNote automatycznie numerował elementy listy. Jeśli na przykład wpiszesz cyfrę 1 lub literę A, a następnie kropkę, po czym naciśniesz spację, program OneNote wprowadzi wcięcie tekstu i utworzy listę. Gdy dodasz więcej informacji i naciśniesz klawisz Enter, program OneNote nada numer następnemu elementowi listy.

Automatycznie stosuj punktory do list     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby program OneNote automatycznie stosował punktory do elementów listy. Jeśli na przykład wpiszesz gwiazdkę (*), a następnie naciśniesz spację, program OneNote wprowadzi wcięcie tekstu i utworzy listę punktowaną. Gdy dodasz więcej informacji i naciśniesz klawisz Enter, program OneNote doda punktor do następnego elementu listy.

Automatycznie oblicz wyrażenia matematyczne     Wybierz tę opcję, aby program OneNote automatycznie wykonywał proste obliczenia bezpośrednio na stronach. Na przykład wpisanie wartości 1+1= i naciśnięcie klawisza Enter spowoduje, że program OneNote wyświetli odpowiedź 2.

Włącz tworzenie linku, wpisując [[ ]] wokół frazy     Wybierz tę opcję, aby utworzyć linki zakładek wokół tekstu, wpisując nawiasy [[…]]. Jeśli przypiszesz zakładkę do elementu, element oznaczony zakładką będzie wyświetlany jako link na stronie. Nawiasy nie pojawią się na drukowanych stronach.

Notatki połączone

Zezwalaj na tworzenie nowych notatek połączonych     Wybierz tę opcję, aby program OneNote automatycznie łączył notatki sporządzane w zadokowanym oknie z tym, na co patrzysz, na przykład na stronę internetową, dokument programu Word, prezentację programu PowerPoint lub inną stronę programu OneNote.

Zapisz fragmenty dokumentu i miniaturę strony, aby lepiej połączyć się z odpowiednimi miejscami w dokumencie     Wybierz tę opcję, aby program OneNote automatycznie zapisywał fragmenty dokumentów i miniatury stron, co ułatwia tworzenie linków do odpowiednich miejsc w dokumentach.

Wybierz przycisk Usuń linki z notatek połączonych, aby program OneNote usunął wszystkie linki w notesie z notatek połączonych.

Pióro

Wyłącz gest wykreślania podczas pisania odręcznego     Ta opcja jest dostępna w programie OneNote 2013. Wybierz tę opcję, aby zapobiec usuwaniu narysowanych lub odręcznych notatek za pomocą gestu wykreślania.

Używanie wrażliwości na nacisk pióra     Wybierz tę opcję, aby program OneNote używał zmiennej wrażliwości na nacisk pióra do rysowania i odręcznych notatek zapewniającej bardziej naturalny wygląd.

Pokaż panel wprowadzania na komputerze typu tablet na stronach programu OneNote     Wybierz tę opcję, aby program OneNote wyświetlał panel wprowadzania na komputerze typu tablet podczas pracy w notesach. Panel wprowadzania na komputerze typu tablet umożliwia korzystanie z narzędzi do pisania, takich jak pióro komputera typu Tablet, w celu dodawania tekstu odręcznego lub odręcznych rysunków do notatek.

Automatycznie przełączaj się między pisaniem odręcznym, wpisywaniem tekstu i przesuwaniem     Gdy używasz komputera typu Tablet z piórem lub rysikiem, wybranie tej opcji informuje program OneNote, aby automatycznie uaktywnił pióro podczas korzystania z rysika, a jeśli używasz myszy, program OneNote automatycznie przełącza się do narzędzia wyboru.

Włącz automatyczne rozpoznawanie pisma odręcznego     Wybierz tę opcję, aby program OneNote automatycznie rozpoznawał notatki odręczne piórem i konwertował je na tekst.

Domyślna aplikacja OneNote

Ustaw program OneNote 2013 (klasyczny) jako domyślną aplikację OneNote dla linków, notatek i klipów programu OneNote     Ta opcja jest dostępna w programie OneNote 2013. Wybierz tę opcję, aby program OneNote 2013 był aplikacją domyślną do użycia za każdym razem podczas pracy z linkami, notatkami i klipami.

Wiadomość e-mail wysłana z programu OneNote

Dołącz kopię oryginalnych notatek jako plik programu OneNote     Wybierz tę opcję, aby program OneNote dołączał kopię oryginalnych notatek ze strony za każdym razem, gdy wysyłasz stronę do innych osób za pomocą polecenia Wyślij stronę pocztą e-mail na karcie Narzędzia główne.

Dołącz osadzone pliki do wiadomości e-mail jako osobne pliki     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby program OneNote dołączał dowolne pliki osadzone na stronie jako osobne załączniki plików za każdym razem, gdy wysyłasz stronę do innych osób przy użyciu polecenia Wyślij stronę pocztą e-mail na karcie Narzędzia główne.

Dodaj następujący podpis do wiadomości e-mail i stron internetowych utworzonych w programie OneNote     Użyj tej opcji, jeśli chcesz zawsze dołączać określony podpis u dołu wiadomości e-mail podczas wysyłania strony do innych osób za pośrednictwem poczty e-mail. Wprowadź w tym polu dowolny konkretny tekst, którego chcesz użyć jako podpisu niestandardowego.

Opcje baterii

Optymalizuj, aby uzyskać następujący czas pracy baterii      Program OneNote regularnie uruchamia kilka działań w tle, takich jak indeksowanie wyszukiwania, indeksowanie dźwięku, rozpoznawanie tekstu na obrazach, rozpoznawanie pisma ręcznego i synchronizacja notesu. Gdy komputer lub urządzenie jest zasilane z baterii, program OneNote może wydłużyć czas pracy baterii, zmniejszając częstotliwość tych działań. Możesz wybierać między pozycjami Maksymalna wydajność, Krótki, Średni, Długi i Maksymalny czas pracy baterii

Tagi

Podczas używania okienka zadań Podsumowanie tagów do tworzenia strony podsumowania     Możesz wyszukiwać oznaczone tagami notatki na stronach programu OneNote w okienku zadań Podsumowanie tagów, wybierając pozycję Narzędzia główne > Znajdź tagi. Poniższe dwie opcje mają wpływ na to, co się dzieje podczas tworzenia strony podsumowania.

  • Pokaż oryginalne oznaczone tagami notatki jako wygaszone     Wybierz tę opcję, aby oryginalne oznaczone tagami notatki były wygaszone na stronie podsumowania.

  • Pozostaw oryginalne oznaczone tagami notatki bez zmian     Wybierz tę opcję, aby oryginalne oznaczone tagami notatki pozostały niezmienione na stronie podsumowania.

Pokaż wygaszone oznaczone tagami notatki w okienku zadań Podsumowanie tagów     Wybierz tę opcję, aby program OneNote przyciemniał dowolne oznaczone tagami notatki w okienku zadań Podsumowanie tagów.

Hasła

Zablokuj sekcje chronione hasłem po tym, gdy nie pracowano z nimi przez następujący czas     Po odblokowaniu sekcji chronionych hasłem pozostaną one odblokowane przez jakiś czas. Wybierz tę opcję, aby zablokować wszystkie sekcje chronione hasłem po tym, gdy nie pracowano z nimi przez czas wymieniony na tej liście rozwijanej. Z listy możesz wybrać następujące czasy: 1 minuta, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin lub 1 dzień.

Zablokuj sekcje chronione hasłem, gdy tylko wyjdę z nich     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby program OneNote zablokował sekcje chronione hasłem, gdy tylko opuścisz je, zamiast używać zdefiniowanego czasu.

Włącz dostęp programów dodatkowych do sekcji chronionych hasłem po ich odblokowaniu     Wybierz tę opcję, aby zezwolić dodatkom na dostęp do odblokowanych sekcji chronionych hasłem na stronach. Jeśli sekcja nie zostanie odblokowana, dodatki nie będą mogły uzyskać dostępu do zawartości.

Rozpoznawanie tekstu na obrazach

Wyłącz rozpoznawanie tekstu na obrazach     Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby program OneNote automatycznie próbował rozpoznawać dowolny tekst na obrazach na stronach.  Program OneNote obsługuje optyczne rozpoznawanie znaków (OCR, Optical Character Recognition), narzędzie umożliwiające kopiowanie tekstu z obrazu lub wydruku pliku i wklejanie go w notatkach w celu wprowadzenia zmian w wyrazach. Jest to doskonały sposób na wykonywanie czynności, takich jak kopiowanie informacji z wizytówki zeskanowanej do programu OneNote. Po wyodrębnieniu tekstu możesz wkleić go w innym miejscu w programie OneNote lub w innym programie, takim jak Program Outlook lub Word.

Wyświetlacz

Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki     Wybierz tę opcję, aby przestać używać karty graficznej komputera do renderowania trójwymiarowych kształtów, efektów kształtów i efektów tekstowych.

Wydruki

Wstaw długie wydruki na wiele stron     Ta opcja określa, jak program OneNote powinien obsługiwać wstawianie długich wydruków. Wybranie tej opcji informuje program OneNote o konieczności podzielenia długiego wydruku na wiele nowych stron. Jeśli chcesz, aby program OneNote wstawiał długie wydruki na jedną stronę, wyczyść tę opcję.

Automatycznie ustaw wstawione wydruki plików w tle     Wybierz tę opcję, aby każdy wydruk wstawiony do programu OneNote był automatycznie ustawiany w tle. Powoduje to zablokowanie wydruku, co ułatwia rysowanie i dodawanie adnotacji do diagramów, ćwiczeń, lekcji i nie tylko.

Inne

Jednostki miary     Wybierz z listy rozwijanej jednostkę miary dla programu OneNote do stosowania w notesach. Możesz wybrać Cale, Centymetry, Milimetry, Punkty lub Cycero.

Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić komunikaty o błędach z programów, które dostosowują interfejs użytkownika. Ta opcja jest szczególnie przydatna dla autorów rozwiązań programowych, ponieważ udostępnia informacje dotyczące debugowania dostosowań interfejsu użytkownika.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×