Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli używasz programu Microsoft 365 lub Exchange Server 2016 lub 2019, Twoim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

Opcje Wiadomości umożliwiają skonfigurowanie poszczególnych opcji wiadomości, na przykład podpisu e-mail lub sposobu rozpoznawania nazw adresatów w nowej wiadomości.

Aby przejść do strony Opcje wiadomości ze strony głównej aplikacji Outlook Web App, w górnym rogu wybierz pozycję Opcje, a następnie z listy w okienku nawigacji wybierz pozycję Wiadomości.

Po zmodyfikowaniu ustawień na tej stronie wybierz pozycję Zapisz, aby zastosować zmiany.

Liczba elementów wyświetlanych na stronie Określ liczbę wiadomości e-mail lub elementów, które mają być wyświetlane naraz. Domyślnie jednocześnie jest wyświetlanych 20 elementów. Możesz określić liczbę wyświetlanych elementów wynoszącą od 5 do 100.

Po przeniesieniu lub usunięciu elementu Ustaw tę opcję, aby wybrać czynność, która ma być wykonywana po przeniesieniu lub usunięciu obecnie otwartej wiadomości. Po przeniesieniu lub usunięciu wiadomości możesz wybrać opcję Wróć do widoku, Otwórz poprzedni element lub Otwórz następny element. Domyślnie jest zaznaczona opcja Wróć do widoku.

Podpis e-mail to tekst dodawany automatycznie na końcu wiadomości wychodzącej.

Automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych wiadomości Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby w aplikacji Outlook Web App Twój podpis był dodawany do wszystkich wiadomości wychodzących. Podpis utworzony w aplikacji Outlook Web App nie jest udostępniany programowi Outlook. Jeśli używasz zarówno aplikacji Outlook Web App, jak i programu Outlook, aby uzyskiwać dostęp do swojej skrzynki pocztowej, musisz utworzyć osobne podpisy.

Aby zmodyfikować istniejący podpis, wybierz Zamień mój obecny podpis na ten, a następnie wprowadź nowy podpis w polu tekstowym.

Możesz użyć tylko jednego podpisu, który zostanie zastosowany do wszystkich wiadomości. Nie można umieszczać obrazów w podpisie.

Opcje śledzenia wiadomości umożliwiają kontrolowanie odpowiedzi na potwierdzenia przeczytania. Dostępne są trzy opcje obsługi wiadomości, dla których jest żądane potwierdzenie przeczytania.

Pytaj mnie przed wysłaniem odpowiedzi Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby przed wysłaniem potwierdzenia odczytu do nadawcy był wyświetlany monit. Domyślnie na pasku informacji pojawia się komunikat informujący, że nadawca zażądał potwierdzenia odczytu.

Zawsze wysyłaj odpowiedź Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby potwierdzenie odczytu było zawsze automatycznie wysyłane do nadawcy żądającego potwierdzenia odczytu wiadomości.

Nigdy nie wysyłaj odpowiedzi Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby potwierdzenie odczytu nie było nigdy wysyłane do nadawcy żądającego potwierdzenia odczytu wiadomości.

Opcje rozpoznawania nazw w wiadomościach e-mail umożliwiają sterowanie sposobem rozpoznawania adresatów dodawanych do wiadomości.

Dodaj najnowszych adresatów do listy najnowszych adresatów Po zaznaczeniu tego pola wyboru rozpoznane nazwy są dodawane do listy Najnowsi adresaci. Nazwy dodawane do tej listy są wyświetlane w polu wyboru w interfejsie użytkownika, gdy zaczynasz wpisywać część pełnej nazwy adresata. Następnie możesz wybrać odpowiedniego adresata z listy możliwych dopasowań. To ustawienie jest domyślnie zaznaczone.

Wyczyść listę najnowszych adresatów Kliknij ten link, aby wyczyścić listę Najnowsi adresaci. Przed usunięciem nazw zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru wyczyszczenia nazw z listy.

Podczas rozpoznawania nazw najpierw sprawdzaj w Ta opcja umożliwia wybranie, gdzie aplikacja Outlook Web App sprawdza w pierwszej kolejności rozpoznawane nazwy z wierszy Do lub DW nowej wiadomości. Można używać globalnej listy adresowej lub listy Kontakty.

  • Globalna lista adresów Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby do rozpoznawania nazwy adresata najpierw była używana globalna lista adresowa. Jeśli aplikacja Outlook Web App nie będzie mogła rozpoznać nazwy przy użyciu globalnej listy adresowej, rozpocznie wyszukiwanie na liście Kontakty. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

  • Kontakty Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby do rozpoznawania nazwy adresata była najpierw używana lista Kontakty. Jeśli aplikacja Outlook Web App nie będzie mogła rozpoznać nazwy na liście kontaktów, rozpocznie wyszukiwanie na globalnej liście adresowej.

Po usunięciu elementu jest on przenoszony do folderu Elementy usunięte zanim zostanie trwale usunięty. Możesz wybrać, aby wszystkie elementy w folderze Elementy usunięte były usuwane automatycznie podczas wylogowywania.

Opróżnij folder Elementy usunięte przy wylogowywaniu Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby elementy z folderu Elementy usunięte były usuwane podczas wylogowywania z aplikacji Outlook Web App. Usunięcie elementu z folderu Elementy usunięte powoduje jego trwałe usunięcie.

Aby dowiedzieć się więcej o uproszczonej wersji Outlook Web App, na przykład jak powrócić do zwykłej wersji lub czym są funkcje i ograniczenia, zobacz Outlook Web App Light.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×