Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Domyślnie podczas kopiowania (lub wycinania) i wklejania w programie Excel wszystkie komórki lub zakres źródłowy — dane, formatowanie, formuły, sprawdzanie poprawności, komentarze — są wklejone do komórek docelowych. Dzieje się tak po naciśnięciu klawiszy CTRL+V w celu wklejenia. Ponieważ może to nie być tym, czego potrzebujesz, dostępnych jest wiele innych opcji wklejania w zależności od tego, co chcesz skopiować.

Na przykład można wkleić zawartość komórki, ale nie jej formatowanie. Trzeba też transponować wklejone dane z wierszy do kolumn. Może też być konieczne wklejenie wyniku formuły zamiast samej formuły.

Ważne: Podczas kopiowania i wklejania formuł może być konieczne naprawienie odwołań do komórek. Odwołania nie są jednak zmieniane podczas wycinania i wklejania formuł.

Uchwyt wypełniania

Opcje menu Wklej (na wstążce)

Wybierz narzędzia home, wybierz ikonę schowka(Wklej) i wybierz określoną opcję wklejania. Aby na przykład wkleić tylko formatowanie ze skopiowanej komórki, wybierz pozycję Formatowanie Przycisk wklejania formatowania. W tej tabeli przedstawiono opcje dostępne w menu Wklej:

Ikona

Nazwa opcji

Co jest wklejone

Wklej zawartość komórki

Wklej

Cała zawartości komórki.

Ikona wklejania wartości i zachowania szerokości kolumny źródłowej

Zachowaj szerokość kolumn źródłowych

Zawartość skopiowanej komórki wraz z jej szerokością kolumny.

Wklej skopiowane wartości, zamieniając kolumny na wiersze i odwrotnie

Transpozycja

Zmiana orientacji zawartości skopiowanych komórek podczas wklejania. Dane w wierszach są wklejane do kolumn i odwrotnie.

Obraz przycisku

Formuły

Formuły bez formatowania i komentarzy.

Obraz przycisku

Wartości

Wyniki formuły bez formatowania i komentarzy.

Przycisk wklejania formatowania

Formatowanie

Tylko formatowanie ze skopiowanych komórek.

Wklej wartości z formatowaniem źródłowym

Formatowanie wartości i źródła

Wartości i formatowanie ze skopiowanych komórek.

Opcja Wklej łącze

Wklej łącze

Odwołanie do komórek źródłowych zamiast zawartości skopiowanych komórek.

Wklej skopiowany obraz

Obraz

Skopiowany obraz.

Wklej obraz połączony

Obraz połączony

Skopiowany obraz z linkiem do oryginalnych komórek (jeśli w oryginalnych komórkach zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, zostaną one odzwierciedlone we wklejonym obrazie).

Wklejanie specjalne

Aby użyć opcji w oknie Wklejanie specjalne, wybierz pozycję Narzędzia główna, wybierz ikonę schowka(Wklej)i   wybierz pozycję Wklej specjalnie.

Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+V.

Okno dialogowe Wklejanie specjalne

W oknie dialogowym Wklejanie specjalne wybierz atrybut, który chcesz wkleić.

Uwaga: W zależności od typu skopiowanych danych i wybranej opcji polecenia Wklej, niektóre inne opcje mogą być wyszarzone.

Opcja wklejania

Akcja

Wszystkie

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania skopiowanych danych.

Formuły

Powoduje wklejenie tylko formuł skopiowanych danych wprowadzonych na pasku formuły.

Wartości

Powoduje wklejenie tylko wartości skopiowanych danych, które są wyświetlane w komórkach.

Formaty

Powoduje wklejenie tylko formatowania komórek skopiowanych danych.

Komentarze i notatki

Powoduje wklejenie tylko komentarzy i notatek dołączonych do skopiowanej komórki.

Sprawdzanie poprawności

Powoduje wklejenie reguł poprawności danych skopiowanych komórek do obszaru wklejania.

Użyj wyłącznie motywu źródłowego

Powoduje wklejenie całej zawartości komórek w formatowaniu motywu dokumentu zastosowanym do skopiowanych danych.

Wszystko poza obramowaniem

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania zastosowanego do skopiowanej komórki z wyjątkiem obramowania.

Szerokości kolumn

Powoduje wklejenie szerokości jednej skopiowanej kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub innego zakresu kolumn.

Formuły i formaty liczb

Powoduje wklejenie tylko formuł i wszystkich opcji formatowania liczb ze skopiowanych komórek.

Wartości i formaty liczb

Powoduje wklejenie tylko wartości i wszystkich opcji formatowania liczb ze skopiowanych komórek.

Wszystkie scalanie formatów warunkowych

Powoduje wklejenie zawartości i opcji formatowania warunkowego ze skopiowanych komórek.

Można także określić operację matematyczną do zastosowania do skopiowanych danych.

Operation (Operacja)

Akcja

Brak

Określa, że kopiowane dane nie będą stosowane do żadnych operacji matematycznych.

Dodaj

Dodaje skopiowane dane do danych w komórce docelowej lub zakresie komórek.

Odejmij

Odejmuje skopiowane dane od danych w komórce docelowej lub zakresie komórek.

Przemnóż

Mnoży skopiowane dane z danymi w komórce docelowej lub zakresie komórek.

Podziel

Dzieli skopiowane dane przez dane z komórki docelowej lub zakresu komórek.

Inne opcje

Akcja

Pomijanie pustych wartości

Pozwala uniknąć zamieniania wartości w obszarze wklejania, gdy w obszarze kopiowania występują puste komórki po zaznaczeniu tego pola wyboru.

Transpozycja

Zmiana kolumn skopiowanych danych na wiersze i odwrotnie po zaznaczeniu tego pola wyboru.

Wklej link

Kliknij, aby utworzyć link do skopiowanych komórek.

Sprawdzanie i naprawianie odwołań do komórek w wklejanych formułach

Uwaga: Odwołania do komórek są automatycznie dostosowywane podczas wycinania (nie kopiowania) i wklejania formuł.

Po wklejeniu skopiowanej formuły upewnij się, że wszystkie odwołania do komórek są prawidłowe w nowej lokalizacji. Odwołania do komórek mogą ulec zmianie w zależności od typu odwołania (bezwzględnego, względnego lub mieszanego) użytego w formule.

Formuła kopiowana z komórki A1 do komórki leżącej o dwie komórki niżej i dwie w prawo
 

Jeśli na przykład skopiujemy formułę w komórce A1 i wkleisz ją o dwie komórki w dół i z prawej strony (C3), odwołania do komórek w wklejanych formułach zmienią się w następujący sposób:

Odwołanie:

Zmiana na:

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

C$1

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

$A3

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

C3


Jeśli odwołania do komórek w formule nie dają wyniku, którego potrzebujesz, spróbuj zmienić typ odwołania:

  1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

  2. Na pasku formuły Obraz przycisku zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

  3. Naciskaj klawisz F4, aby przełączać się między kombinacjami odwołania, a następnie wybierz tę, która Ci się chce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odwołań do komórek, zobacz Omówienie formuł.

Podczas kopiowania w Excel dla sieci Web, możesz wybrać opcje wklejania w komórkach docelowych.

Wybierz narzędzia home,wybierz ikonę schowka, wybierz pozycję Wkleji wybierz określoną opcję wklejania. Aby na przykład wkleić tylko formatowanie ze skopiowanej komórki, wybierz pozycję Wklej formatowanie i Przycisk wklejania formatowania. W tej tabeli przedstawiono opcje dostępne w menu Wklej:

Ikona

Nazwa opcji

Co jest wklejone

Wklej zawartość komórki

Wklej

Cała zawartości komórki.

Obraz przycisku

Przycisk umożliwiający wklejanie formuł

Formuły bez formatowania.

Obraz przycisku

Paste Values

Wyniki formuły bez formatowania.

Przycisk wklejania formatowania

Wklej formatowanie

Tylko formatowanie ze skopiowanych komórek.

Wklej skopiowane wartości, zamieniając kolumny na wiersze i odwrotnie

Wklejanie transpozycji

Cała zawartość komórki, ale zmiana orientacji zawartości podczas wklejania. Dane w wierszach są wklejane do kolumn i odwrotnie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×