Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Porównuje wyrażenie tekstowe ze wzorcem w wyrażeniu SQL.

Składnia

wyrażenie Likewzorzec

Składnia operatora Like zawiera poniższe segmenty:

Segment

Opis

wyrażenie

Wyrażenie SQL użyte w klauzuli WHERE.

wzorzec

Ciąg lub literał ciągu znaków, z którym jest porównywane wyrażenie.


Spostrzeżenia

Za pomocą operatora Like można znaleźć wartości w polu, które pasują do podanego wzorca. W przypadkuwzorca można określić pełną wartość (na przykład Like “Smith”) lub użyć funkcji symbole wieloznaczne, aby znaleźć zakres wartości (na przykład Like “Sm*”).

W wyrażeniu można użyć operatora Like w celu porównania wartości pola z wyrażeniem ciągu. Jeśli na przykład zostanie Like “C*” w zapytaniu SQL, zapytanie zwróci wszystkie wartości pól zaczynające się od litery C. W zapytanie parametryczne możesz poprosić użytkownika o wzorzec wyszukiwania.

W poniższym przykładzie są zwracane dane zaczynające się od litery P, po której występuje dowolna litera od A do F oraz trzy cyfry:

Like “P[A-F]###”

W poniższej tabeli pokazano, jak za pomocą operatora Like przetestować wyrażenia dla różnych wzorców.


Rodzaj zgodności


Wzorzec

Dopasowanie
(zwraca wartość Prawda)

Brak dopasowania
(zwraca wartość Fałsz)

Wiele znaków

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Znak specjalny

a[*]a

a*a

aaa

Wiele znaków

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Jeden znak

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Jedna cyfra

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Zakres znaków

[a-z]

f, p, j

2, &

Poza zakresem

[!a-z]

9, &, %

b, a

Nie cyfra

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Połączenie

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×