Oznaczone, pole zadania

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Oznaczone wskazuje, czy zadanie zostało oznaczone do dalszych działań lub identyfikacji. Aby oznaczyć zadanie, kliknij przycisk Tak w polu Oznaczone. Jeśli nie chcesz, aby zadanie było oznaczone, kliknij pozycję Nie.

Zalecane zastosowania    Użyj pola Oznaczone, aby zastosować do zadań dowolne informacje tak/nie. Dodanie pola Oznaczone do widoku zadania umożliwia wybranie określonych zadań do wyświetlania, filtrowania, formatowania lub edytowania. Możesz oznaczyć zadania, aby określić specjalne formatowanie dla widoku Wykres Gantta, Kalendarz lub Diagram sieciowy.

Przykład    W celu śledzenia wyspecjalizowanych informacji księgowych należy określić określone zadania. Dodanie pola Oznaczone i kliknięcie przycisku Tak dla każdego zadania, które ma dotyczyć specjalnego śledzenia. Następnie przefiltruj pole Oznaczone, aby wyświetlić tylko te zadania, dla których oznaczono pozycję Tak, i pracować z tymi zadaniami.

Uwagi    Za pomocą pola Oznaczone możesz zastosować formatowanie tekstu, takie jak styl lub kolor czcionki, tylko do oznaczonych zadań. Dodaj pole Oznaczone do arkusza zadań, a następnie kliknij przycisk Tak dla każdego zadania, które chcesz oznaczyć. Następnie upewnij się, że w oknie dialogowym Style tekstu jako element do zmiany wybrano oznaczone zadania, a następnie zmień czcionkę, kolor lub rozmiar. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do oznaczonych zadań.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×