Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji PI w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę 3,14159265358979, stałą matematyczną pi, z dokładnością do 15 cyfr.

Składnia

PI()

W składni funkcji PI nie występują argumenty.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Promień

3

Formuła

Opis

Wynik

=PI()

Zwraca liczbę Pi.

3,141592654

=PI()/2

Zwraca liczbę Pi podzieloną przez 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Obszar koła o promieniu opisanym w komórce A3.

28,27433388

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×