Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji PI w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę 3,14159265358979, stałą matematyczną pi, z dokładnością do 15 cyfr.

Składnia

PI()

W składni funkcji PI nie występują argumenty.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Promień

3

Formuła

Opis

Wynik

=PI()

Zwraca liczbę Pi.

3,141592654

=PI()/2

Zwraca liczbę Pi podzieloną przez 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Obszar koła o promieniu opisanym w komórce A3.

28,27433388

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×