Pole Połączone pola wskazuje, czy zadanie, zasób lub przydział jest połączony za pomocą ole z innym miejscu tego pliku projektu, z innego pliku programu Microsoft Office Project lub z innego programu.

Istnieje kilka kategorii pól połączonych.

Typ danych    Tak/Nie

Połączone pola, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Połączone pola zawiera pozycję Tak, jeśli do jednego z pól zadania istnieje łącze OLE. Pole zawiera pole Nie, jeśli nie ma połączenia OLE z dowolnym polem zadania.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Połączone pola do arkusza zadań, jeśli chcesz sprawdzić, czy informacje dotyczące zadania są wynikiem łączy OLE z innego miejsca w aktywnym projekcie, innego pliku Project pliku lub innego programu.

Przykład    Utworzono łącza OLE między Microsoft Office Excel zadaniami w harmonogramie i chcesz sprawdzić, które zadania zawierają te linki. Dodanie pola Połączone pola do widoku Arkusz zadań zapewnia lepszą widoczność.

Połączone pola, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Połączone pola zawiera pozycję Tak w przypadku połączenia z jednym z pól zasobów. Pole zawiera pole Nie, jeśli nie ma połączenia OLE z zasobem.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Połączone pola do arkusza zasobów, jeśli chcesz sprawdzić, czy informacje dotyczące zasobu są wynikiem łączy OLE z innych obszarów.

Przykład    W harmonogramie są połączone informacje o zasobach z arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Office Excel zawierającego informacje o personelu. Chcesz pogrupować zasoby zawierające te linki. Pole Połączone pola należy dodać do widoku Arkusz zasobów.

Połączone pola, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Połączone pola zawiera pozycję Tak, jeśli do jednego z pól przydziału istnieje łącze OLE. Pole zawiera wartości Nie, jeśli nie ma połączenia OLE z żadnym polem przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Połączone pola do części arkusza w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli chcesz sprawdzić, czy informacje dotyczące przydziału są wynikiem łączy OLE z innych obszarów.

Przykład    Utworzono linki OLE między Microsoft Office Excel różnymi przydziałami w harmonogramie i chcesz zastosować filtr, aby wyświetlić przydziały zawierające te linki. Dodanie pola Połączone pola do widoku Obciążenie zadaniami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×