Podstawowe zadania w programie Lync 2013

Program Lync ułatwia Ci pozostawanie w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie ważne, za pomocą wiadomości błyskawicznych, poczty e-mail, połączeń audio i wideo, pokojów rozmów trwałych oraz spotkań i prezentacji w trybie online.

W tym artykule przyjrzyjmy się kilku podstawowym zadaniom programu Lync, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. Jeśli nie znajdziesz tu tego, czego szukasz, skorzystaj z następującego tematu: Często zadawane pytania dotyczące programu Lync.

Znajdowanie i dodawanie kontaktu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Sprawdzanie urządzenia audio

Nawiązywanie połączenia

Połączenie z inną osobą przy użyciu konsoli wybierania numerów

Odbieranie połączenia

Udostępnianie pulpitu lub programu

Początek strony

Znajdowanie i dodawanie kontaktu

W programie Lync kontakty są tożsamościami online osób, z którymi najczęściej wchodzisz w interakcje. Są najważniejszym elementem korzystania z programu Lync. Jedną z pierwszych czynności wykonywanych podczas rozpoczynania pracy z programem Lync jest przystąpienie do budowania listy kontaktów.

 1. W polu wyszukiwania w oknie głównym programu Lync wpisz nazwę, adres e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać.

  Zrzut ekranu paska wyszukiwania

 2. Po wyświetleniu listy Kontakty wskaż obraz (lub obszar wyświetlania obrazu) osoby, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z przyciskiem Więcej opcji

 3. Wskaż pozycję Dodaj do listy kontaktów i wybierz grupę, do której ma należeć nowy kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający zaznaczone pozycje Dodaj do listy kontaktów i Mój zespół

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Aby rozpocząć konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 1. Odszukaj osobę, do której chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną, na swojej liście kontaktów lub przez wyszukiwanie. Następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

 2. Kliknij dwukrotnie w dowolnym obszarze tej osoby na liście kontaktów.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję tej osoby i wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 4. Zatrzymaj kursor na zdjęciu osoby na liście kontaktów i kliknij przycisk Wiadomość błyskawiczna w menu Szybka komunikacja programu Lync.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z kursorem zatrzymanym na obrazie kontaktu

 5. Wpisz wiadomość w polu tekstowym u dołu okna.

Zrzut ekranu okna konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych

 1. Opcjonalnie: aby dodać do wiadomości zawartość specjalną lub dostosować wygląd wiadomości, możesz skorzystać z następujących opcji:

  • Aby wysłać plik lub obraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Przeciągnij plik lub obraz z komputera i upuść go w oknie wiadomości lub w obszarze wprowadzania tekstu.

   • Skopiuj plik lub obraz z dowolnego programu pakietu Office i wklej go w oknie wiadomości lub w obszarze wprowadzania tekstu.

   • Naciśnij klawisz PrtScn na klawiaturze, aby przechwycić obraz bezpośrednio z ekranu, a następnie wklej go w oknie wiadomości lub w obszarze wprowadzania tekstu.

    Uwaga:  W wysłanej wiadomości będzie widoczna mała reprezentacja dodanego pliku lub obrazu. Aby otworzyć plik lub wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze, adresat klika pozycję Zapisz lub pozycję Kopiuj i przesyła plik na swój komputer.

  • Skopiuj linki z innych produktów pakietu Microsoft Office i wklej je bezpośrednio w obszarze wiadomości błyskawicznych. (Pamiętaj o użyciu pełnego adresu URL lokalizacji, której dotyczy link).

  • Kliknij ikonę czcionki Zrzut ekranu: ikona zmiany czcionki w polu tekstowym wiadomości błyskawicznej , aby zmienić styl czcionki, rozmiar, wyróżnienie lub kolor tekstu.

  • Kliknij ikonę emotikonu Zrzut ekranu przedstawiający ikonę wyboru emotikonów w polu tekstowym wiadomości błyskawicznych , aby wyświetlić i wybrać emotikony w celu dodania ich do wiadomości błyskawicznej.

  • Kliknij ikonę priorytetu Zrzut ekranu przedstawiający ikonę wysokiej ważności w polu tekstowym wiadomości błyskawicznych , aby oznaczyć wiadomość błyskawiczną jako mającą wysoką ważność.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość błyskawiczną.

Początek strony

Sprawdzanie urządzenia audio

Przed użyciem programu Lync do nawiązywania połączenia lub dołączania do konferencji skonfiguruj urządzenie audio i sprawdź jakość. Możesz skorzystać z mikrofonu i głośników komputera lub podłączyć zestaw słuchawkowy.

 1. Kliknij pozycję Wybierz główne urządzenie w lewym dolnym rogu programu Lync.

  Zrzut ekranu menu Wybierz główne urządzenie

 2. Kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 3. Kliknij menu Wybierz urządzenie, którego chcesz używać do połączeń audio.

 4. Jeśli masz kilka urządzeń audio, wybierz to, które wolisz.

 5. W obszarze Dostosuj urządzenie przeciągnij suwak, aby dostosować głośniki i mikrofon.

 6. Kliknij zieloną strzałkę obok głośnika, aby odtworzyć próbny dźwięk.

Dostosuj i przetestuj mikrofon. Niebieski wskaźnik pomoże Ci wybrać odpowiedni poziom. W przypadku telefonu bezprzewodowego lub stacjonarnego podnieś jego słuchawkę i odezwij się. W przypadku zestawu słuchawkowego powiedz coś do mikrofonu.

Zrzut ekranu pola zaznaczenia Urządzenie audio, w którym możesz ustawić jakość dźwięku
Początek strony

Nawiązywanie połączenia

 1. Zatrzymaj kursor na liście kontaktów, wskazując osobę, do której chcesz zadzwonić.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z wyróżnioną ikoną telefonu

 2. Kliknij ikonę Telefon, aby nawiązać połączenie z kontaktem.

— lub —

Kliknij strzałkę obok ikony Telefon i wybierz numer.

Połączenie z inną osobą przy użyciu konsoli wybierania numerów

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij kartę Telefon.

  Zrzut ekranu ikony Telefon przedstawiającej konsolę wybierania numerów, z której można korzystać do nawiązywania połączeń

 2. Kliknij cyfry w konsoli wybierania numerów lub wpisz numer w polu wyszukiwania.

 3. Kliknij pozycję Połącz.

Początek strony

Odbieranie połączenia

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, na ekranie pojawia się alert.

Zrzut ekranu alertu z informacją o połączeniu przychodzącym, czyli że ktoś do Ciebie dzwoni

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby odebrać połączenie, kliknij w dowolnym miejscu obszaru zdjęcia.

 • Kliknij pozycję Ignoruj, aby odrzucić połączenie i wysłać je do poczty głosowej.

 • Kliknij pozycję Opcje, aby zrobić coś innego:

  • Aby wysłać połączenie do poczty głosowej, kliknij pozycję Poczta głosowa.

  • Aby przekierować połączenie, kliknij pozycję Komórka lub Domowy.

  • Zamiast połączenia audio/wideo użyj pozycji Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznej.

  • Aby odrzuć połączenie i uniknąć innych połączeń, kliknij pozycję Ustaw status Nie przeszkadzać.

  • Jeśli odbierasz połączenie wideo, ale chcesz użyć jedynie części audio, kliknij pozycję Odpowiedz, używając tylko dźwięku.

Początek strony

Udostępnianie pulpitu lub programu

Program Lync umożliwia udostępnianie informacji na komputerze na kilka sposobów:

Udostępnianie pulpitu — gdy trzeba przełączać się między programami lub pracować nad dokumentami z różnych programów.

Udostępnianie programu — gdy trzeba pokazać określone programy lub dokumenty, ale tak, aby odbiorcy nie mogli zobaczyć pozostałej zawartości pulpitu.

 1. Zatrzymaj kursor na ikonie prezentacji (monitor) i wybierz kartę Prezentuj.

  Zrzut ekranu karty Prezentuj pokazującej tryby prezentacji: pulpit, program, pliki programu PowerPoint, tablicę i ankietę

  Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij dwukrotnie pozycję Pulpit, aby udostępnić zawartość pulpitu.

  • Kliknij pozycję Program i wybierz konkretne programy lub dokumenty do udostępnienia.

 2. Status programu Lync zmieni się na Prezentacja i nie będziesz odbierać wiadomości błyskawicznych ani połączeń.

 3. Użyj paska narzędzi udostępniania w górnej części ekranu, aby zatrzymać udostępnianie lub przekazać kontrolę uczestnikom.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×