Jeśli chcesz wyświetlić lub wydrukować tylko określone kolumny arkusza danych, możesz ukryć kolumny, które nie mają być wyświetlane. Jeśli na przykład pracujesz z bazą danych z informacjami kontaktowymi, możesz chcieć wyświetlić tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail każdego kontaktu. Ten widok można utworzyć, ukrywając wszystkie pozostałe kolumny.

Ukrycie kolumn

  1. Kliknij nagłówek kolumny, którą chcesz ukryć.

    Aby zaznaczyć sąsiadujące kolumny, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij dodatkowe nagłówki kolumn.

    Uwaga: Nie można zaznaczać kolumn niesąsiadowych. Zaznacz dodatkowe kolumny i ukryj je oddzielnie.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Ukryj pola.

Pokazywanie kolumn

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Odkryj pola.

  2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×