Jeśli w Twojej organizacji program Lync został skonfigurowany tak, aby wyświetlał obrazy osób wraz z innymi informacjami kontaktowymi, Twój obraz będzie automatycznie wyświetlany. Co jednak zrobić, jeśli ten obraz Ci nie odpowiada? W zależności od konfiguracji środowiska możesz go zamienić lub całkowicie wyłączyć.

Ważne:  Nie wszystkie organizacje pozwalają użytkownikom na zmienianie ich ustawień obrazów. Jeśli któryś z opisanych poniżej przycisków jest wyszarzony lub niedostępny, być może administrator wyłączył tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji, czytaj dalej.

Zmienianie obrazu

Jak już wspomniano, jeśli przycisk Edytuj lub usuń obraz jest wygaszony, oznacza to, że w Twojej organizacji została wyłączona możliwość zmiany obrazów przez użytkowników. Jeśli możesz zmienić swój obraz, oto jak to zrobić.

Używanie obrazu z komputera lub dysku zewnętrznego

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij swój obraz. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Lync — Opcje, Mój obraz.

 2. Kliknij przycisk Edytuj lub usuń obraz.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno opcji Mój obraz z wyróżnionym przyciskiem Edytuj lub zmień obraz

Jeśli możliwość zmiany ustawień obrazu przez użytkowników została wyłączona w Twojej organizacji, przycisk Edytuj lub usuń obraz w oknie opcji Mój obraz jest wygaszony, jak to tutaj pokazano:

Zrzut ekranu: wyszarzony i wyróżniony przycisk Edytuj lub usuń obraz

Jeśli masz pytania dotyczące tego ustawienia lub zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej swojej organizacji.

 1. Jeśli w Twoim środowisku funkcja zmieniania obrazu jest włączona, w tym momencie zostanie otwarte okno programu Microsoft Exchange lub Microsoft SharePoint. Program, w którym się znajdujesz, można określić na podstawie widocznych przycisków, jak opisano w tej procedurze.

 2. Jeśli jesteś w oknie programu Exchange, wykonaj następujące czynności:

 3. Kliknij pozycje Edytuj > Edytuj zdjęcie > Przeglądaj.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której jest przechowywany odpowiedni obraz (może znajdować się na komputerze lub na dysku zewnętrznym albo sieciowym). Obraz może być dowolnego rozmiaru lub typu, łącznie z jakością HD (wysoka rozdzielczość). Rozmiar pliku i wymiary obrazu zostaną dostosowane, aby można go było użyć jako Twojego obrazu kontaktu.

 5. Kliknij dwukrotnie obraz lub nazwę pliku.

 6. W oknie Zmień zdjęcie kliknij przycisk Zapisz. W przypadku wyświetlenia okna dialogowego z pytaniem, czy chcesz zamknąć to okno, kliknij przycisk Tak.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Zmień obraz z wyróżnionym przyciskiem Zapisz

 • Jeśli jesteś w oknie programu SharePoint, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij pozycję Przekaż obraz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Zmień obraz w programie SharePoint z wyróżnionym przyciskiem Przekaż

 1. Kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym Wybierz obraz, a następnie przejdź do obrazu, który chcesz przekazać.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wybierz obraz z wyróżnionym przyciskiem Przeglądaj

 1. Kliknij dwukrotnie obraz lub nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Przekaż.

 2. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zmiany profilu.

 3. W oknie profilu programu SharePoint kliknij przycisk Zapisz wszystko i zamknij.

Uwaga:  Po zmianie obrazu może upłynąć trochę czasu, zanim zostanie wyświetlony nowy obraz.

Używanie obrazu z publicznej witryny sieci Web

Jeśli w organizacji włączono tę opcję, możesz użyć obrazu z dowolnej publicznej witryny internetowej, takiej jak Yammer, OneDrive czy Facebook, jako swojego zdjęcia w programie Lync. Jeśli ta opcja jest dostępna, w oknie opcji Mój obraz będzie widoczny przycisk oznaczony etykietą Pokaż obraz z witryny sieci Web:

Zrzut ekranu: sekcja okna opcji Mój obraz programu Lync z wyróżnioną opcją wybierania obrazu z witryny sieci Web

Aby użyć tej opcji, wybierz pozycję Pokaż obraz z witryny sieci Web, wprowadź adres URL obrazu, którego chcesz użyć, a następnie kliknij pozycję Połącz z obrazem.

Pamiętaj, że aby Twoje kontakty mogły widzieć ten obraz, także muszą mieć dostęp do witryny, w której został on umieszczony.

Ukrywanie swojego obrazu

W zależności od sposobu, w jaki program Lync został skonfigurowany w Twojej organizacji, możesz ukryć swój obraz przed innymi użytkownikami programu Lync. Użytkownicy będący Twoimi kontaktami będą widzieli jedynie kontur głowy, a nie Twój obraz.

Aby ukryć swój obraz przed innymi użytkownikami programu Lync, kliknij pozycje Opcje Przycisk narzędzi Opcje > Mój obraz > Ukryj mój obraz, a następnie przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający część okna dialogowego opcji Mój obraz z zaznaczoną opcją Ukryj mój obraz

 • Aby zapobiec wyświetlaniu swojego obrazu we wszystkich programach pakietu Microsoft Office, w tym również w programie Lync:

 • Kliknij pozycje Opcje > Mój obraz > Edytuj lub usuń obraz.

 • Postępuj zgodnie z monitami, aby zalogować się do programu Outlook Web Access.

 • W oknie Zmień zdjęcie kliknij przycisk X obok pozycji Zmień lub usuń zdjęcie za pomocą przycisków, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Ukrywanie obrazów wszystkich osób w programie Lync

Jeśli nie chcesz widzieć obrazów innych osób w programie Lync:

 1. Kliknij pozycje Opcje->Osobiste.

 2. Wyczyść zaznaczenie opcji Pokaż obrazy kontaktów u dołu okna dialogowego.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Opcje programu Lync z wybraną opcją Osobiste i Pokaż obrazy kontaktów

Początek strony

Wyłączanie obrazów w programie Outlook

Jeśli nie chcesz widzieć obrazów żadnych innych osób w programie Outlook:

 1. W programie Outlook 2013 kliknij pozycje Plik > Opcje > Kontakty.

 2. W oknie Kontakty programu Outlook wyczyść pole wyboru Pokaż fotografie użytkowników, gdy są dostępne (wymaga ponownego uruchomienia programu Outlook).

Zrzut ekranu przedstawiający okno Opcje programu Outlook z wyróżnionym polem wyboru Pokaż fotografie

 1. Uruchom ponownie program Outlook.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×