Pozycja Pokaż zmiany w programie Excel pozwala dokładnie sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone w skoroszytach, dzięki czemu możesz pewnie zezwolić innym osobom na współpracę nad Twoją pracą. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o tym, kto zmienił co, gdzie i kiedy oraz poprzednią wartość komórki w celu szybkiego powrotu. Listę zmian można zawęzić, zaznaczając dowolny arkusz, zakres lub pojedynczą komórkę, aby wyświetlić wszystkie wprowadzone zmiany, w tym edycje zbiorcze. Przeszłe zmiany są widoczne przez maksymalnie 60 dni. Jeśli występują problemy, uzyskaj pomoc dotyczącą pokazywania zmian.

Wyświetlanie zmian w całym skoroszycie   

  1. Na karcie Recenzja wybierz pozycję Pokaż zmiany

  2. Zmiany są wyświetlane w okienku z najnowszymi zmianami na górze w kolejności wprowadzono zmiany. 

  3. Możesz sprawdzić, kto wprowadził zmiany, dokładnie gdzie w skoroszycie, kiedy i co się zmieniło.  

  4. Możesz również wyświetlić zmiany wprowadzone jednocześnie, klikając pozycję Zobacz zmiany na karcie zbiorczej.

Uwaga:  Funkcja Pokaż zmiany umożliwia śledzenie zmian wprowadzonych na telefonach z systemami Windows Desktop i Excel na komputerach Mac, tabletach iPad oraz telefonach z systemami iOS i Android. Przeszłe zmiany są widoczne przez maksymalnie 60 dni. 

Filtrowanie i wyświetlanie zmian podzbioru lub zakresu 

1. Zaznacz dowolny arkusz, zakres lub pojedynczą komórkę.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz polecenie Pokaż zmiany.  

Uwaga: Jeśli ty lub inne osoby edytujesz skoroszyt, gdy to okienko jest otwarte, wybierz przycisk Zobacz nowe zmiany, aby zaktualizować zmiany. Powiadomienie pozwala zachować kontrolę, gdy chcesz odświeżyć listę i nie rozpraszaj się podczas przeglądania zmian. 

Filtrowanie zmian w okienku Zmiany 

  1. U góry okienka wybierz ikonę filtru Ikona filtru.

  2. Wybierz pozycję Zakres lub Arkusz , aby przefiltrować pokazane zmiany, a następnie wykonaj następujące czynności:

    1. Aby wyświetlić zmiany zakresu lub komórki, wybierz pozycję Zakres i wprowadź zakres lub komórkę w polu tekstowym.

    2. Wybierz ikonę strzałki obok pola tekstowego, aby potwierdzić.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×