Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) pola zawierają skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej. Wersje okresowe tych pól przedstawiają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól BKPH.

Typ danych    Waluta

BKPH (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W celu wyliczenia wartości BKPH dla zadania program Microsoft Office Project dodaje okresowe koszty zadania według planu bazowego poniesione do daty stanu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPH do arkusza zadań umożliwia przeglądanie, jaka część budżetu powinna być wydana na zadanie do daty bieżącej, na podstawie kosztu według planu bazowego danego zadania.

Przykład    Koszt według planu bazowego zadania wynosi 500 zł i jest równomiernie rozłożony w czasie jego trwania. Rozpoczęcie zadania według planu bazowego nastąpiło 1 czerwca, a zakończenie według planu bazowego ma nastąpić 1 sierpnia. Jeżeli datą bieżącą jest 1 lipca, BKPH zadania wynosi 250 zł. Zadanie powinno być już w połowie wykonane.

Uwagi    Istnieje możliwość porównywania pola BKPH z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) w celu ustalenia, czy koszt zadania jest wyższy czy też niższy od założonego w harmonogramie. Pole OHR (odchylenie od harmonogramu) pokazuje porównanie tych pól w czasie.

BKPH (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Aby wyliczyć BKPH dla zasobu, program Microsoft Office Project dodaje okresowe koszty planu bazowego zasobu do daty stanu.

Zalecane zastosowania    Aby sprawdzić, jak duża część budżetu powinna zostać wydana do tej pory na zasób, należy dodać pole BKPH do arkusza zasobów.

Przykład    Wartość BKPH wynosi 100 zł dla pierwszego zadania przydzielonego do Piotra, 200 zł - dla drugiego zadania i 50 zł - dla trzeciego przydzielonego zadania. W widoku Arkusz zasobów widać, że rzutowana wartość BKPH do dnia stanu dla Piotra wynosi 350 zł.

Uwagi    Można porównywać wartości BKPH i BKPW (Budżetowy koszt pracy wykonanej), aby określić, czy zasób przekroczył, czy też nie wykorzystał jeszcze kosztów zaplanowanych w harmonogramie. Pole OHR (odchylenie wartości wypracowanej od harmonogramu) wyświetla porównanie tych pól.

BKPH (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W celu wyliczenia wartości BKPH dla przydziału program Microsoft Office Project dodaje okresowe koszty przydziału według planu bazowego poniesione do daty stanu lub daty bieżącej.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPH do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia przeglądanie informacji o tym, jaka część budżetu przydziału powinna już zostać wydana do danej chwili.

Przykład    Koszt przydziału według planu bazowego wynosi 500 zł i jest równomiernie rozłożony w czasie jego trwania. Rozpoczęcie przydziału zostało wyznaczone, według planu bazowego, na 1 czerwca, a zakończenie na 1 sierpnia. Jeśli data bieżąca to 1 lipca, wówczas BKPH tego przydziału wynosi 250 zł.

Uwagi    Porównanie kosztu BKPH z kosztem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) pozwala określić, czy przydział przekracza, czy też może nie wykorzystuje kosztów określonych w harmonogramie. Pole OHR (odchylenie wartości wypracowanej od harmonogramu) pokazuje zestawienie tych pól w czasie.

BKPH, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Aby wyliczyć okresową wartość BKPH dla zadania, program Microsoft Office Project dodaje skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPH do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie informacji o tym, jaka część budżetu powinna zostać wydana na zadanie. Pola tego można również używać do wykreślania kosztu BKPH na wykres krzywej typu S.

Przykład    Koszt według planu bazowego zadania jest równy 500 zł i jest równomiernie rozłożony w czasie jego trwania. Rozpoczęcie zadania według planu bazowego wypada 1 czerwca, a zakończenie według planu bazowego – 1 sierpnia. Jeśli datą bieżącą jest 1 lipca, koszt BKPH równa się 250 zł. W dniu 1 czerwca okresowa wartość równa się 12,50 zł. 2 czerwca ta wartość jest równa 25 zł. 3 czerwca ta wartość jest równa 37,50 zł. 4 czerwca wartość kosztu BKPH jest równa 50 zł. Okresowe wartości są pokazywane w taki właśnie sposób, rozłożone i skumulowane w ciągu czerwca, aż do 1 lipca, gdy zostanie wyświetlona suma kosztu BKPH w wysokości 250 zł.

Uwagi    Można porównywać koszt BKPH z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej), aby określić, czy koszt zadania jest wyższy, czy też niższy od założonego w harmonogramie. Pole okresowego odchylenia OHR (odchylenie wartości wypracowanej od harmonogramu) pokazuje różnicę tych pól.

BKPH, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Aby obliczyć okresową wartość BKPH dla zasobu, program Microsoft Office Project dodaje okresowe koszty planu bazowego zasobu do daty stanu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPH do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie informacji o tym, jaka część budżetu powinna zostać wydana na zadanie do danej chwili. Pola tego można również używać do wykreślania kosztu BKPH na wykres krzywej typu S.

Przykład    Wartość BKPH dla Piotra wynosi 100 zł dla jednego przydzielonego zadania, 50 zł - dla drugiego i 50 zł - dla trzeciego. W części okresowej widoku Użycie zasobu widać, że w ciągu ostatnich czterech dni okresowa wartość BKPH wynosiła: 50 zł, 100 zł, 150 zł i 200 zł.

Uwagi    Można porównywać wartości BKPH i BKPW (Budżetowy koszt pracy wykonanej), aby określić, czy zasób przekroczył, czy też nie wykorzystał jeszcze kosztów zaplanowanych w harmonogramie. Okresowe pole OHR (odchylenie wartości wypracowanej według harmonogramu) wyświetla porównanie tych pól w czasie.

BKPH, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Obliczając okresowy BKPH dla przydziału, program Microsoft Office Project dodaje okresowe koszty według planu bazowego przydziału, liczone do daty stanu projektu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPH do części okresowej widoku Użycie zasobu lub Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie informacji o tym, jaka część budżetu powinna zostać wydana na przydział do danej chwili. Pola tego można również używać do wykreślania kosztu BKPH na wykres krzywej typu S.

Przykład    Koszt przydziału według planu bazowego wynosi 500 zł i jest równomiernie rozłożony w czasie trwania. Rozpoczęcie danego przydziału według planu bazowego ma miejsce 1 czerwca, a zakończenie według planu bazowego – 1 sierpnia. Jeżeli dziś jest 1 lipca, to BKPH wynosi 250 zł. 1 czerwca wartość okresowa wynosiła 12,50 zł, 2 czerwca – 25 zł, 3 czerwca – 37,50 zł, a 4 czerwca – 50 zł. Okresowe wartości są pokazywane w zaprezentowany sposób, rozkładane w czasie i gromadzone w czerwcu do momentu, aż 1 lipca kwota BKPH wyniesie 250 zł.

Uwagi    Porównanie pola BKPH z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia określanie, czy pod względem kosztów przydział wyprzedza harmonogram czy też jest opóźniony. Porównanie tych pól na przestrzeni czasu znajduje się w okresowym polu OHR (odchylenie wartości wypracowanej od harmonogramu).

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×