Pole Skumulowana praca rzeczywista

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole skumulowana praca rzeczywista zawiera praca rzeczywista wykonana przez wszystkie zasoby przypisane do zadań, skumulowaną w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Skumulowana praca rzeczywista.

Typ danych    Czas trwania

Skumulowana praca rzeczywista (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole Skumulowana praca rzeczywista jest puste. Po wprowadzeniu procentu wykonania, procentu wykonanej pracy lub pracy rzeczywistej w odniesieniu do zadań w programie Project, cała praca rzeczywista wykonana dla tego zadania jest dodawana i wyświetlana w części okresowe pola Skumulowana praca rzeczywista.

W każdym przedziale czasu skumulowana praca rzeczywista równa się sumie skumulowanej pracy rzeczywistej poprzedniego okresu i pracy rzeczywistej w obliczanym przedziale czasu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Skumulowana praca rzeczywista do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie informacji o skumulowanej pracy rzeczywistej dla zadań. Używając tych informacji, można sprawdzić, ile pracy dotychczas wykonano w odniesieniu do tych zadań.

Przykład    Mariusz, Krzysztof i Anna pracują nad zadaniem „Pisanie oferty”. Wczoraj każde z nich zgłosiło 8 godzin pracy rzeczywistej. Dzisiaj każde z nich zgłosiło 2 godziny pracy rzeczywistej. W polu Skumulowana praca rzeczywista pojawi się informacja, że skumulowana praca rzeczywista w tym zadaniu wynosi teraz w sumie 30 godzin.

Skumulowana praca rzeczywista (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania i przydzielenia do niego zasobów pole Skumulowana praca rzeczywista każdego zasobu jest puste. Po wprowadzeniu procentu wykonania, procentu wykonanej pracy lub pracy rzeczywistej w odniesieniu do zadań, do których przydzielony jest zasób, w programie Project cała praca rzeczywista jest dodawana i wyświetlana w części okresowe pola Skumulowana praca rzeczywista.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Skumulowana praca rzeczywista do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie informacji o skumulowanej pracy rzeczywistej dla zasobów. Umożliwia to stwierdzenie, ile pracy wykonał zasób do określonego momentu.

Przykład    Aneta jest przydzielona do dwóch zadań: „Tworzenie grafiki” i „Edytowanie propozycji”. Wczoraj zgłosiła 6 godzin pracy rzeczywistej nad zadaniem „Tworzenie grafiki” i 2 godziny nad zadaniem „Edytowanie propozycji”. Dzisiaj zgłosiła 2 godziny pracy rzeczywistej nad zadaniem „Tworzenie grafiki” i 2 godziny nad zadaniem „Edytowanie propozycji”. W polu Skumulowana praca rzeczywista pojawi się informacja, że skumulowana praca rzeczywista w przypadku Anety wynosi teraz w sumie 12 godzin.

Skumulowana praca rzeczywista (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania i przydzielenia do niego zasobów pole Skumulowana praca rzeczywista przydziału jest puste. Po wprowadzeniu procentu wykonania, procentu wykonanej pracy lub pracy rzeczywistej w odniesieniu do zadań w programie Project cała praca rzeczywista wykonana w ramach przydziału jest dodawana i wyświetlana w części okresowe pola Skumulowana praca rzeczywista.

Zalecane zastosowania    Pole Skumulowana praca rzeczywista należy dodać do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, chcąc poznać skumulowaną pracę rzeczywistą wykonaną w tym przydziale do danej chwili.

Przykład    Elżbieta jest przydzielona do zadania „Tworzenie grafiki”. Wczoraj zgłosiła 5 godzin pracy rzeczywistej nad zadaniem. Dzisiaj zgłosiła 3 godziny pracy rzeczywistej nad zadaniem. Dlatego skumulowana praca rzeczywista dotycząca tego przydziału wynosi teraz w sumie 8 godzin. Uwaga: każde zadanie przydzielone Elżbiecie (na przykład „Projektowanie okładki książki”) jest oddzielnym przydziałem i każdy przydział ma własne pole Skumulowana praca rzeczywista.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×