You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Pole Wskaźniki zawiera symbole, które zapewniają informacje o różnych aspektach poszczególnych zadań lub zasobów.

Indicators column in Project

Różne

2016

2013

2010

Opis

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźników.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Do zadania, zasobu, przydziału lub przydziału jest dołączona uwaga.

Hiperlink

Hiperlink

Hiperlink

Z zadaniem, zasobem lub przydziałem jest skojarzony hiperlink.

Zadania

2016

2013

2010

Opis

Recurring task

Recurring task

Recurring task

Zadanie jest zadaniem cyklicznym.

Ukończone

Ukończone

Completed

Zadanie zostało ukończone.

Inserted project

Inserted project

Inserted project

Zadanie to wstawiony projekt.

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Zadanie to wstawiony projekt, który jest tylko do odczytu.

Calendar applied

Calendar applied

Calendar applied

Do zadania zastosowano kalendarz.

Non-intersecting calendars

Non-intersecting calendars

Non-intersecting calendars

Zadanie ma nieprzecinające się kalendarze zadań i zasobów.

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie kończy się w dniu późniejszym niż data terminu ostatecznego.

Ograniczenia

2016

2013

2010

Opis

Inflexible constraint

Inflexible constraint

Inflexible constraint

Zadanie ma ograniczenie sztywne, takie jak:

  • Musi zakończyć się

  • Musi rozpocząć się

Moderate constraint

Moderate constraint

Moderate constraint

Zadanie ma umiarkowane ograniczenie elastyczne, takie jak:

  • Zakończ nie wcześniej niż

  • Zakończ nie później niż

  • Rozpocznij nie wcześniej niż

  • Rozpocznij nie później niż

Constraint error

Constraint error

Constraint error

Zadanie nie zostało zaplanowane ani ukończone w ramach ramek czasu ograniczenia.

Deliverables and dependencies

2016

2013

2010

Opis

Deliverable

Deliverable

Deliverable

Z zadaniem jest skojarzony deliverable, od jego ukończenia zależy inny projekt.

Dependency

Dependency

Dependency

Zadanie ma zależność zewnętrzną od zadania w innym projekcie.

Zasoby

2016

2013

2010

Opis

Overallocated

Overallocated Level resource

Overallocated Level resource

Zasób ma nadmierną alokację i wymaga zsumowania.

Local resource

Local resource

ND

Zasób jest lokalny w projekcie i wymaga zatwierdzenia przydziałów.

Generic resource

Generic resource

Generic resource

Zasób jest rodzajowy.

Engagement required

ND

ND

Nie ma żadnego angażowania przydziału zasobu.

Engagement proposed

ND

ND

Zostanie utworzone zaangażowanie, które nie zostało jeszcze przesłane lub nie zostało jeszcze zaakceptowane.

Engagement added

ND

ND

Nowy zasób został dodany do projektu z powodu zaangażowania.

Engagement edited

ND

ND

Engagement has been edited and needs to be resubmitted for approval.

Konturowy

2016

2013

2010

Opis

Kontur Progresywny

Kontur Progresywny

Kontur Progresywny

Praca w zadaniu jest rozłożona przy użyciu rozkładu obciążonego wstecz.

Bell contour

Bell contour

Bell contour

Praca nad zadaniem jest rozłożona przy użyciu konturu dzwonowego.

Kontur Podwójny daszek

Kontur Podwójny daszek

Kontur Podwójny daszek

Praca nad zadaniem jest rozłożona przy użyciu rozkładu dwu szczytowego.

Kontur Szczytowy regresywny

Kontur Szczytowy regresywny

Kontur Szczytowy regresywny

Praca nad zadaniem jest rozłożona zgodnie z rozkładem szczytowym wcześnie.

Assignment edited

Assignment edited

Assignment edited

Praca zadania jest rozpowszechniana przy użyciu edytowanego konturu.

Front loaded contour

Front loaded contour

Front loaded contour

Praca w zadaniu jest rozłożona przy użyciu konturu z góry załadowanego.

Kontur Szczytowy progresywny

Kontur Szczytowy progresywny

Kontur Szczytowy progresywny

Praca nad zadaniem jest rozłożona przy użyciu konturu szczytowego late-peak.

Turtle contour

Turtle contour

Turtle contour

Praca zadania jest rozpowszechniana przy użyciu konturu żółwia.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×