Spis treści
×
Wprowadzenie
Wprowadzenie

Polecanie zawartości i zarządzanie nią

Przy użyciu usługi Nauka Viva możesz rekomendować zawartość innym osobom w Twojej organizacji.

Uwaga: Twoja organizacja będzie potrzebować licencji Premium usługi Nauka Viva, aby móc rekomendować zawartość. Aby móc rekomendować zawartość i zarządzać nią w środowisku Exchange Online, musisz mieć włączoną funkcję zarządzania zawartością.

Rekomendowanie zawartości szkoleniowej 

 1. Na górnym pasku wybierz pozycję Rekomenduj.

  Na karcie Zarządzaj wybierz pozycję Rekomenduj

 2. Wybierz co najmniej jednego użytkownika. Nie możesz wysłać jednej rekomendacji do więcej niż 50 użytkowników.

  Wybierz, komu chcesz polecić szkolenie

 3. Dodaj opcjonalną Notatkę.

 4. Wybierz opcjonalną Datę ukończenia.

 5. Wybierz pozycję Rekomenduj.

Ważne: Nie możesz rekomendować szkoleń tym użytkownikom, którzy rekomendacje szkoleń już otrzymali, a szkoleń nie ukończyli.

Wyświetlanie rekomendacji utworzonych przez Ciebie i zarządzanie nimi

Wszystkie rekomendacje można wyświetlać i zarządzać nimi na karcie Zarządzaj .

 1. Wybierz kartę Zarządzaj .
  Domyślnie jest wyświetlanych tylko kilka rekomendacji. Wybierz pozycję Zobacz więcej, aby wyświetlić wszystkie rekomendacje.

  Wybierz pozycję Zarządzaj, aby przejść do karty Zarządzaj, aby wyświetlić i polecić szkolenie

 2. Aby zobaczyć postęp rekomendowanego szkolenia, wybierz wielokropek (...), a następnie wybierz pozycję Sprawdź stan.

  Wybierz... Sprawdź stan, aby sprawdzić, czy polecane szkolenie jest Nierozpoczęte, W toku lub Ukończone.

 3. Aby usunąć rekomendację, wybierz wielokropek (...), a następnie wybierz pozycję Usuń.
  Po usunięciu rekomendacja jest usuwana z widoku odbiorcy niezależnie od stanu ukończenia.

  Wybierz pozycje ... a następnie pozycję Usuń, aby usunąć rekomendację szkoleniową

Wyświetl zawartość polecaną dla Ciebie

Istnieje wiele sposobów wyświetlania zawartości polecanej dla Ciebie.

 • Usługa Teams wyśle Ci powiadomienie. Wybierz powiadomienie, aby otworzyć zawartość szkoleniową.

  Użytkownicy otrzymują powiadomienie w usłudze Teams, gdy polecono im szkolenie.

 • Wyświetl rekomendacje w kanale aktywności usługi Teams. Wybierz rekomendację, aby otworzyć zawartość szkoleniową.

  Polecane szkolenie wyświetlane jest w kanale aktywności usługi Teams

 • Wybierz kartę Moje szkolenia, aby wyświetlić rekomendacje.

Podejmij działania na zawartości polecanej dla Ciebie

 • Zobacz, kto wysłał rekomendację dotyczącą zawartości, terminu i szczegółów.

 • Wybierz wielokropek (...), aby zobaczyć szczegóły zawartości.

  Umieść wskaźnik myszy na karcie rekomendacji, aby zobaczyć, kto polecił szkolenie, oraz notatkę o szkoleniu

Zaktualizuj stan ukończenia

 • Stan ukończenia zawartości można zmienić w widoku szczegółów. Aktualizacje, które wprowadzisz do stanu ukończenia, zostaną udostępnione osobie, która zarekomendowała Ci zawartość.

  Wybierz ikonę filtru, a następnie wybierz pozycję Ukończono, aby zobaczyć, kto ukończył zalecane szkolenie

Uwagi: 

 • Możesz zmienić stan na W toku lub Ukończono. Nie musisz wybierać pozycji W toku przed wybraniem pozycji Zakończ.

 • Możesz zmienić stan z Zakończ z powrotem na Nie rozpoczęto lub W toku , gdy jesteś nadal na tym ekranie. Jeśli jednak opuścisz ekran, nie będzie można wrócić i go zmienić.

 • Po oznaczeniu szkoleniaZakończ i opuszczeniu ekranu szkolenie zniknie z listy polecanych szkoleń.

 • Nie można polecić szkolenia więcej niż 50 użytkownikom.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×