Pomoc na temat prowadzeniu blogu w programie Word

Prowadzenie blogu umożliwia publikowanie bez konieczności korzystania z kanałów medialnych lub tradycyjnych publikacji drukowanych. W tym artykule pokazano, jak tworzyć wpisy w blogu w programie Microsoft Office Word, a następnie wysyłać je bezpośrednio do wybranej witryny blogów online.

Co chcesz zrobić?

Wybieranie usługi publikowania w blogu

Rozpoczynanie wpisu w blogu

Rejestrowanie konta blogu

Dodawanie zawartości do wpisu

Dodawanie hiperlinku do wpisu

Dodawanie obrazu do wpisu

Edytowanie istniejącego wpisu w blogu

Rozwiązywanie problemów z wpisami w blogu w programie Word

Wybieranie usługi publikowania w blogu

Tworzenie zawartości blogu możesz rozpocząć w dowolnym momencie, ale zanim zaczniesz publikować zawartość, musisz utworzyć konto usługi publikowania w blogu. Publikowanie w blogu bezpośrednio z programu Word umożliwiają następujący dostawcy:

 • Telligent Community (Community Server)
  Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie głównej, aby kupić własną hostowaną witrynę społeczności. Cena usługi zależy od jej poziomu.

 • WordPress
  Program Word obsługuje blogi prowadzone w witrynie WordPress.com (usługa bezpłatna), jak również blogi w niestandardowych witrynach WordPress. Aby utworzyć blog w witrynie WordPress.com, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie głównej w celu utworzenia swojego obszaru. Aby utworzyć blog w niestandardowej witrynie WordPress, poproś menedżera witryny o pomoc w skonfigurowaniu strony blogu.

 • TypePad
  Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie głównej, aby kupić własną hostowaną witrynę blogu, wyposażoną w funkcje ułatwiające projektowanie, publikowanie wpisów, integrację z siecią Web i zarządzanie społecznością. Cena usługi zależy od jej poziomu.

Możesz korzystać z innych usług publikowania w blogu, ale potrzebujesz do tego pewnych szczegółowych informacji technicznych (na przykład adresu URL interfejsu API dostawcy), które mogą nawet być niedostępne dla tego dostawcy.

Początek strony

Rozpoczynanie wpisu w blogu

Najłatwiejszym sposobem blogowania przy użyciu programu Microsoft Office Word jest użycie szablonu Wpis w blogu podczas rozpoczynania nowego dokumentu. Program Word przeprowadzi Cię przez jednorazowy proces konfigurowania, aby można było publikować dokumenty jako wpisy w blogu.

 1. W programach Word 2010, Word 2013 i Word 2016 wybierz pozycję Plik > Nowy > Wpis w blogu.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowe. W oknie Nowy dokument kliknij pozycję Nowy wpis w blogu.

 2. Jeśli Twoje konto blogu nie zostało jeszcze zarejestrowane w programie Word, zostanie wyświetlone okno dialogowe Rejestrowanie konta blogu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zarejestruj teraz, jeśli chcesz połączyć program Word z dostawcą usługi blogu. Przejdź do okna Rejestrowanie konta blogu, aby zakończyć ten proces.

  • Kliknij pozycję Zarejestruj później, jeśli chcesz tylko zredagować wpis i nie zamierzasz w tej chwili rejestrować konta. Przejdź do okna Dodawanie zawartości do wpisu, aby kontynuować redagowanie wpisu.

Początek strony

Rejestrowanie konta blogu

Po kliknięciu pozycji Zarejestruj teraz w kroku 2 poprzedniej sekcji możesz skonfigurować program Word tak, aby umożliwiał publikowanie w Twoim blogu:

 1. W oknie dialogowym Nowe konto blogu wybierz dostawcę usługi blogu.

  Jeśli na liście nie ma odpowiedniego dostawcy usługi blogu, kliknij pozycję Inny.

 2. Kliknij przycisk Dalej.

 3. Wprowadź informacje o koncie. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne. Powinny one być zgodne z informacjami podawanymi podczas logowania się na konto blogu.

  Porada: Upewnij się, że klawisz CAPS LOCK jest wyłączony. W przypadku niektórych elementów (na przykład hasła do konta blogu) jest uwzględniana wielkość liter.

 4. Jeśli zamierzasz dołączać obrazy do wpisów w blogu, kliknij pozycję Opcje obrazu i określ miejsce przekazywania fotografii.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie zawartości do wpisu

Okno wyświetlane po wybraniu szablonu Wpis w blogu zazwyczaj zawiera dwie karty: Wpis w blogu i Wstawianie. Gdy jest zaznaczona karta Wpis w blogu, możesz używać narzędzi do pracy z blogiem, pracy ze schowkiem, wprowadzania tekstu podstawowego, stosowania stylów itd. Gdy jest zaznaczona karta Wstawianie, możesz dodawać do wpisu fotografie, hiperlinki i inne elementy.

 1. We wskazanym miejscu u góry dokumentu napisz tytuł wpisu.

 2. Kliknij poniżej tytułu, aby rozpocząć wprowadzanie tekstu treści wpisu.

  Po wprowadzeniu wpisu możesz kliknąć narzędzie sprawdzania pisowni, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni. Jeśli chcesz, możesz zmienić krój czcionki oraz rozmiar, kolor lub wyrównanie tekstu w taki sam sposób jak w przypadku formatowania tradycyjnego dokumentu.

  Aby skategoryzować wpis w blogu (dzięki temu inne osoby łatwiej go odnajdą), kliknij pozycję Wstaw kategorię.

 3. Aby opublikować wpis w blogu, kliknij pozycję Publikuj.

  Aby opublikować wersję roboczą wpisu w blogu, co pozwoli wyświetlić jego podgląd przed udostępnieniem go publicznie, wybierz pozycję Publikuj > Publikuj jako wersję roboczą.

Początek strony

Dodawanie hiperlinku do wpisu

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać użyty jako link.

 2. Kliknij kartę Wstawianie.

 3. Kliknij pozycję Hiperlink.

 4. W polu Adres wpisz adres URL, z którym chcesz połączyć zaznaczony tekst.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie obrazu do wpisu

 1. Kliknij lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 2. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Obraz.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do folderu zawierającego obraz, który chcesz dołączyć. Kliknij obraz, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Za pomocą narzędzi obrazów na Wstążce możesz zmienić wygląd obrazu, na przykład dodając obramowanie, używając efektów specjalnych lub sterując sposobem przepływu tekstu wokół obrazu.

Początek strony

Edytowanie istniejącego wpisu w blogu

Swoje wpisy możesz zapisywać jako pliki programu Word na komputerze i edytować je później.

 1. Na karcie Wpis w blogu kliknij przycisk Otwórz istniejące, aby wyświetlić listę wszystkich wpisów.

 2. Kliknij tytuł wpisu, który chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję OK.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z wpisami w blogu w programie Word

Jeśli masz problemy z konfigurowaniem, tworzeniem zawartości lub publikowaniem, poszukaj możliwych rozwiązań w poniższych sekcjach.

Program Word nie może zarejestrować konta

Upewnij się, że wpisany adres URL strony blogu jest poprawny:

 • W przypadku usługi Telligent Community adres URL wpisu w blogu to adres blogu, po którym należy dopisać tekst /metablog.ashx. Jeśli na przykład adres blogu to http://blogs.contoso.com, wpisz wartość http://blogs.contoso.com/metablog.ashx w polu Adres URL wpisów w blogu.

 • W przypadku usługi WordPressadres URL wpisu w blogu to adres URL pliku WordPress XMLRPC. php, który zwykle znajduje się w głównym folderze witryny. Jeśli na przykład witryna jest www.contoso.com, wpisz https://www.contoso.com/xmlrpc.php. Jeśli plik xmlrpc. php został zainstalowany w podfolderze witryny, Dołącz podfolder w adresie URL. Jeśli na przykład kopia pliku xmlrpc. php jest przechowywana w podfolderze o nazwie/Utilities, wpisz https://www.contoso.com/Utilities/xmlrpc.php. Ważne jest, aby upewnić się, że adres URL używa bezpiecznego formatu HTTPS, w przeciwnym razie nie będzie mógł zarejestrować konta.

 • W przypadku innych dostawców skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania adresu URL wpisu na blogu oraz interfejsu API metaweblog.

Problemy z publikowaniem obrazów

 • Jeśli używasz serwera FTP do hostowania obrazów, skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się, w jaki sposób są hostowane obrazy. Jeśli dostawca nie hostuje obrazów bezpośrednio, prawdopodobnie możesz skorzystać z biblioteki obrazów w sieci web (nazywanej również albumem fotograficznym lub galerią zdjęć), aby hostować obrazy w blogu.

 • Jeśli nie możesz publikować obrazów, a wcześniej było to możliwe, prawdopodobnie zabrakło wolnego miejsca. Usuń niektóre niepotrzebne obrazy na serwerze i spróbuj ponownie.

 • Jeśli korzystasz z usługi blogu u innego usługodawcy, być może nie obsługuje on przekazywania obrazów. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać pomoc.

 • Jeśli adres URL przekazywania obrazów został wpisany ręcznie, upewnij się, że jest poprawny.

Problemy z publikowaniem wpisów

 • Jeśli do wpisu przypisano kategorię, dostawca usługi blogu może nie obsługiwać kategorii. Zresetuj kategorię do wartości Brak i spróbuj ponownie.

 • Dostawca usługi blogu może wymagać wprowadzania tytułów wpisów. Upewnij się, że tytuł nie jest pusty, i spróbuj ponownie.

 • Być może wpis został zapisany w formacie pliku programu Word 97–2003. Jeśli nazwa pliku ma rozszerzenie doc, a nie docx, program Word nie może opublikować wpisu. Aby przekonwertować plik:

  Word 2013 i Word 2016:Po otwarciu dokumentu wybierz pozycję Plik > Eksportuj > Zmień typ pliku > Dokument. Kliknij pozycję Zapisz jako, aby zapisać plik.

  Word 2010 i Word 2007:

  1. Po otwarciu dokumentu kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  2. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać plik.

  3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Publikuj, a następnie kliknij polecenie Blog.

  4. Zaznacz oryginalny tytuł wpisu, naciśnij klawisze CTRL+X, aby go usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE dwa razy, aby usunąć linię poziomą i dodatkowy odstęp.

  5. Kliknij pozycję Tutaj wpisz tytuł wpisu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tytuł do kontrolki zawartości.

  6. Na karcie Wpis w blogu w grupie Blog kliknij pozycję Publikuj.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×