Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Porównywanie wersji stron w programie SharePoint
Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Możesz wyświetlić historię wersji nowoczesnej strony lub wpisu wiadomości i porównać wersje w programie SharePoint, w tym porównywać zmiany wizualnie na stronie. Możesz sprawdzić, kiedy zmieniono stronę i kto go zmienił. Można też sprawdzić, kiedy właściwości (informacje o pliku) zostały zmienione. W razie potrzeby możesz przywrócić poprzednią wersję lub usunąć poprzednią wersję.

Porównanie wersji stron

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które wybrały opcję programu wydań kierowanego. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Wyświetlanie historii wersji programu

 1. Przejdź do strony lub wpisu wiadomości, dla którego chcesz wyświetlić historię wersji.

 2. U góry strony wybierz pozycję Szczegóły strony, a następnie u dołu panelu Szczegóły strony wybierz pozycję Historia wersji.

  Zrzut ekranu przedstawiający link do historii wersji w obszarze szczegółów strony

 3. Zostanie wyświetlona okienko Historia wersji z listą opublikowanych i zapisanych wersji roboczych.

  Okienko Historia wersji

  Uwaga: Opublikowane wersje są traktowane jako "wersje główne", a numery wersji zawsze kończą się cyfrą 0 (na przykład pierwsza wersja główna będzie w wersji 1.0). Zapisane wersje robocze są traktowane jako wersje pomocnicze i kończą się numerem wersji roboczej zapisanej po ostatniej wersji głównych (na przykład w wersji 1.1). Aby można było liczyć jako wersję pomocniczą, należy ręcznie zapisać stronę lub wpis wiadomości jako wersję roboczą (nie zapisywaną automatycznie).

 4. Aby porównać zmiany między wersją i poprzednią wersją, wybierz wersję, którą chcesz porównać. Zostanie wyświetlona lista zmian wprowadzonych między tamtą wersją a poprzednią wersją.

  Aby porównać zmiany w niesekwencyjnych wersjach, wybierz wersję, którą chcesz porównać. Następnie obok wersji, z którą chcesz ją porównać, wybierz wielokropek (...) obok wersji i wybierz pozycję Porównaj z wybraną wersją.

  Porównaj z wybraną wersją

Wizualne porównanie różnic między wersjami na stronie

Różnice są wyróżnione bezpośrednio na stronie. Web Part that have had changes made will be surround by a colored border which corresponds to the type and description of the change in the version history pane. 

Oto przykład tego, co zobaczysz:

Wyświetlanie zmian między wersjami

Legenda

Legenda dyferencjania stron
 • Edytowane składników Web Part są zakreślone kolorem żółtym i ikoną ołówka.

 • Przeniesione składników Web Part są wykreślone w kolorze żółtym z ikoną symbolu przenoszenia.

 • Usunięte składników Web Part będą podkreślone kolorem czerwonym z ikoną kosza na śmieci.

 • Dodane składników Web Part są zakreślone na zielono z ikoną plusa (+).

Oto jak to zrobić:

 1. W górnej części okienka Historia wersji przesuń przełącznik do ustawienia Wyróżnij zmiany na stronie.

  Przełączenie w celu pokazania różnic wersji na stronie

 2. Aby porównać zmiany między wersją i poprzednią wersją, wybierz wersję, którą chcesz porównać. Zobaczysz zmiany wprowadzone w tej wersji i w poprzedniej wersji.

  Aby porównać zmiany w niesekwencyjnych wersjach, wybierz wersję, którą chcesz porównać. Następnie obok wersji, z którą chcesz ją porównać, wybierz wielokropek (...) obok wersji i wybierz pozycję Porównaj z wybraną wersją.

  Porównaj z wybraną wersją

Uwaga: Podczas wyświetlania różnic na stronie nie można wprowadzać zmian na stronie.

Przywracanie wersji

Po przywróceniu wersji stanie się ona najnowszą wersją.

 1. W okienku Historia wersji znajdź wersję, którą chcesz przywrócić.

 2. Wybierz wielokropek(...) obok wersji, a następnie wybierz pozycję Przywróć

  Polecenie Przywróć wersję

Usuwanie wersji

 1. W okienku Historia wersji znajdź wersję, którą chcesz usunąć.

 2. Wybierz wielokropek(...) obok wersji, a następnie wybierz pozycję Usuń. 

  Polecenie Usuń wersję

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×