Oczyść i uporządkuj swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą funkcji automatycznego filtrowania i sortowania oraz narzędzi na pasku poleceń, takich jak Wyczyść, Zarchiwizuj i Przenieś do.

Wiadomości e-mail możesz także uporządkować, używając reguł skrzynki odbiorczej. Możesz na przykład utworzyć reguły, które będą automatycznie przenosić wiadomości do innych folderów lub nawet usuwać je na podstawie określonych kryteriów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Organizowanie poczty e-mail za pomocą reguł skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Reguły czyszczenia są uruchamiane raz dziennie. Reguły skrzynki odbiorczej są uruchamiane przy każdym dostarczeniu wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej.

Użyj narzędzia Wyczyść, aby szybko usunąć niechciane wiadomości e-mail ze swojej skrzynki odbiorczej. Narzędzie Wyczyść udostępnia opcje automatycznego usuwania całej poczty przychodzącej od określonego nadawcy, zachowywania tylko najnowszych wiadomości e-mail lub usuwania wiadomości starszych niż 10-dniowe.

 1. Zaznacz wiadomość e-mail od nadawcy, którego wiadomości chcesz usunąć.

 2. Na pasku menu wybierz polecenie Wyczyść.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wyczyść

  Uwaga: Opcja Wyczyść nie jest dostępna z poziomu następujących folderów: Wiadomości-śmieci, Wersje robocze, Elementy wysłane i Elementy usunięte.

 3. Wybierz sposób obsługi wiadomości e-mail od wybranego nadawcy.

 4. Wybierz polecenie Wyczyść, aby wykonać wybraną akcję.

Wiadomości e-mail można przechowywać w domyślnym folderze Archiwum.

 1. Zaznacz wiadomość e-mail, którą chcesz zarchiwizować.

 2. Wybierz pozycję Zarchiwizuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zarchiwizuj

Aby przejść do folderu Archiwum:

 • W obszarze Foldery wybierz folder Archiwum.

  Zrzut ekranu przedstawiający folder Archiwum

Aby przywrócić zarchiwizowaną wiadomość do oryginalnego folderu, wybierz ją w folderze Archiwum, wybierz pozycję Przenieś do, a następnie wybierz folder lub wpisz nazwę folderu, do którego chcesz przenieść wiadomość. Więcej informacji na ten temat zawiera następna sekcja.

Polecenie Przenieś do umożliwia przenoszenie wiadomości e-mail do określonego folderu. Można na przykład przenieść wszystkie wiadomości e-mail od określonego nadawcy ze skrzynki odbiorczej do dowolnego wybranego folderu.

 1. Wybierz wiadomość e-mail od konkretnego nadawcy, aby przenieść wszystkie wiadomości e-mail od tego nadawcy do innego folderu.

 2. Wybierz pozycję Przenieś do.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Przenieś do

 3. Wybierz jeden z dostępnych folderów lub Utwórz nowy folder.

Aby dowiedzieć się więcej na temat folderów, zobacz Praca z folderami wiadomości w aplikacji Outlook w sieci Web.

Organizowanie wiadomości e-mail

 1. Wybierz wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej.

 2. Wybierz przycisk Więcej poleceń na pasku poleceń, aby oznaczyć wiadomości jako przeczytane lub nieprzeczytane, przypiąć wiadomość do początku listy wiadomości lub oznaczyć wiadomość flagą monitującą.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Więcej poleceń

 3. Wybierz akcję, którą chcesz wykonać na wybranej wiadomości.

Sortowanie wiadomości e-mail według daty, nadawcy lub rozmiaru

 1. Wybierz pozycję Filtruj w górnej części skrzynki odbiorczej.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Filtruj

 2. W obszarze Sortuj według wybierz preferowaną opcję sortowania wiadomości e-mail.

Tematy pokrewne

Za pomocą funkcji mało istotne można sortować wiadomości o niskim priorytecie w aplikacji Outlook w sieci Web

dofiltrowania wiadomości-śmieci i spamu w aplikacji Outlook w sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×