Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
PowerPoint: Dodawanie podpisów do klipu wideo

Informacje audio w klipach wideo i animacjach można lepiej zrozumieć za pomocą podpisów kodowanych. Podpisy kodowane również sprawiają, że prezentacja jest dostępna dla większej grupy odbiorców, w tym dla osób z trudnościami w słuchu lub nauki oraz osób posługzących się innymi językami niż ten, który jest dostępny w klipie wideo.

Dodawanie podpisów kodowanych do klipu wideo

  1. Wyszukaj lub utwórz plik podpisów WebVTT do klipu wideo. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia pliku podpisów, zobacz Tworzenie podpisów kodowanych do klipu wideo.

  2. W PowerPoint widoku Normalny otwórz slajd z klipem wideo, do którego chcesz dodać podpisy.

  3. Zaznacz klip wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo i wybierz polecenie Uaktualnij obiekt multimedialny.

  4. Na karcie Odtwarzanie kliknij przycisk Wstaw podpisy, a następnie wybierz pozycję Wstaw podpisy.

  5. W oknie dialogowym Wstawianie podpisów przejdź do pliku podpisów. Zaznacz plik, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

    Wstawianie lub usuwanie podpisów do klipu wideo w programie PowerPoint

  6. Jeśli chcesz dodać kolejny plik podpisów, po prostu powtórz ten proces.

  7. Odtgraj klip wideo i sprawdź, czy podpisy są wyświetlane poprawnie.

Pomoc techniczna dla klientów z niepełnosprawnością

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×