PowerPoint. Używanie nagłówków tabeli

Nagłówki tabel sprawiają, że zawartość jest czytelna i znacznie bardziej dostępna dla użytkowników czytników zawartości ekranu, ponieważ udostępniają informacje nawigacji technologiom ułatwień dostępu.  

Gdy użytkownicy czytników zawartości ekranu nawigują po tabeli, czytnik zawartości ekranu odczytuje każdą komórkę tabeli i skojarzony z nią nagłówek. Pomaga to uniknąć utraty kontekstu na pomocne informacje w dowolnym momencie.

Używanie nagłówków tabeli

  1. Umieść kursor w dowolnym miejscu tabeli.

  2. Wybierz kartę Projekt tabeli .

  3. W grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka .

  4. W pierwszym wierszu tabeli wpisz nagłówki kolumn.

    Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka w grupie Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel

Pomoc techniczna dla klientów z niepełnosprawnością

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×