Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji POZYCJA w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca pozycję pewnej liczby na liście liczb. Jego rozmiar jest względny względem innych wartości na liście; jeśli więcej niż jedna wartość ma tę samą pozycję, jest zwracana najwyższa pozycja tego zestawu wartości.

Gdyby przeprowadzić sortowanie listy, pozycja liczby oznaczałaby jej miejsce na liście po sortowaniu.

Składnia

POZYCJA.NAJW(liczba;lista;[lp])

W składni funkcji POZYCJA.NAJW występują następujące argumenty:

 • Liczba  Argument wymagany. Liczba, której pozycja ma zostać określona.

 • Lista     Argument wymagany. Tablica z listą liczb lub odwołanie do takiej listy. Wartości w odwołaniu niebędące liczbami są ignorowane.

 • Lp     Argument opcjonalny. Liczba określająca sposób ustalania pozycji liczby.

Spostrzeżenia

 • Jeśli argument lp jest równy 0 lub jest pominięty, program Excel określa pozycję liczby przy założeniu, że argument lista jest listą sortowaną w kolejności malejącej.

 • Jeśli argument lp ma dowolną wartość niezerową, program Excel określa pozycję liczby przy założeniu, że argument lista jest listą sortowaną w kolejności rosnącej.

 • Funkcja POZYCJA.NAJW nadaje zduplikowanym liczbom taką samą pozycję. Obecność zduplikowanych liczb ma jednak wpływ na pozycje następnych liczb. Przykładowo, jeżeli na liście liczb całkowitych liczba 10 pojawia się dwukrotnie i ma pozycję 5, wówczas liczba 11 będzie miała pozycję 7 (żadna liczba nie będzie miała pozycji 6).

 • W pewnych sytuacjach przydatne może być uwzględnianie przy obliczaniu pozycji także liczb zduplikowanych, czyli powtarzających się. W poprzednim przykładzie powtarzająca się liczba 10 mogłaby na przykład uzyskać pozycję 5,5. Cel ten można osiągnąć, dodając do wyniku funkcji POZYCJA.NAJW pewną wartość korygującą. Metoda taka jest skuteczna zarówno w przypadku obliczania pozycji w kolejności malejącej (argument lp = 0 lub pominięty), jak i w kolejności rosnącej (argument lp jest różny od zera).

  Wartość korygująca dla powtarzających się pozycji jest obliczana następująco: wk=[ILE.LICZB(lista) + 1 – POZYCJA.NAJW(liczba;lista;0) – POZYCJA.NAJW(liczba;lista;1)]/2.

  W przykładzie z tego skoroszytu POZYCJA.NAJW(A3;A2:A6;1) = 3. Współczynnik korygujący wynosi (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5, a obliczona przy jego uwzględnieniu pozycja wynosi 3 + 0,5 = 3,5. Jeśli dana liczba występuje na liście tylko raz, współczynnik korygujący dla jej pozycji wynosi 0, ponieważ nie trzeba dostosowywać funkcji POZYCJA.NAJW pod kątem liczb zduplikowanych.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

7

3,5

3,5

1

2

Formuła

Opis

Wynik

=POZYCJA.NAJW(A2;A2:A6;1)

Pozycja liczby 7 na liście zawartej w zakresie A2:A6. Argument Lp ma wartość różną od zera (1), dlatego lista została posortowana od wartości najmniejszej do największej.

5

=POZYCJA.NAJW(A6;A2:A6)

Pozycja liczby 2 na tej samej liście. Argument Lp został pominięty, dlatego lista została posortowana domyślnie od wartości największej do najmniejszej.

4

=POZYCJA.NAJW(A3;A2:A6;1)

Pozycja liczby 3,5 na tej samej liście.

3

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×