Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Praca pozostała pokazują czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Istnieje kilka kategorii pól Praca pozostała.

Typ danych    Czas trwania

Praca pozostała (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W momencie utworzenia zadania, gdy nie zgłoszono jeszcze żadnej pracy, zawartość pola Praca pozostała jest równa zawartości pola Praca tego zadania. Po zgłoszeniu wykonania pracy rzeczywistej dla zadania program Project oblicza pracę pozostałą w następujący sposób:

Praca pozostała = Praca - Praca rzeczywista

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca pozostała do widoku zadań umożliwia edycję, wyświetlanie lub filtrowanie informacji o pracy pozostałej. Edycja pola Praca pozostała umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie ilości pracy potrzebnej do wykonania zadania. Edycja pracy pozostałej powoduje zmianę zawartości pola Wykonano  %.

Przykład    W harmonogramie na wykonanie zadania „Pisanie oferty” przeznaczono 40 godzin pracy. Przydzielone zasoby zawiadomiły, że aby wykonać zadanie potrzebują dodatkowych 8 godzin pracy. Wstawienie pola Praca pozostała do widoku Arkusz zadań umożliwia edycję tego pola i dodanie 8 godzin pracy pozostałej do tego zadania.

Uwagi    Ilość pracy pozostałej, wpisaną w polu Praca pozostała, program Project rozdziela między wszystkie przydzielone zasoby.

Po wprowadzeniu procentu wykonania lub całkowitej pracy rzeczywistej program Project może ponownie zaplanować pozostałą pracę na czas wokół daty stanu. Jeśli użytkownik woli, może pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Można to zrobić w oknie dialogowym Opcje projektu.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu inną niż bieżąca.

Praca pozostała (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Praca pozostała zasobu jest sumą wartości ze wszystkich pól Praca pozostała przydziałów zasobu.

Zalecane zastosowania    Pole Praca pozostała można dodać do arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować informacje o pracy pozostałej zasobu.

Przykład    Zauważono, że Janusz jest wciąż nadmiernie obciążony pracą, podczas gdy Krzysztof nie jest wystarczająco wykorzystany w projekcie. Należy przeanalizować obciążenie pracą, aby móc zrównoważyć przydziały. Należy dodać pole Praca pozostała do widoku Arkusz zasobów, aby porównać pozostałe obciążenie pracą obu zasobów.

Praca pozostała (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Gdy tworzony jest przydział i nie wykonano jeszcze żadnej pracy, pole Praca pozostała zawiera tę samą wartość co pole Praca całkowita. Po zgłoszeniu dla tego przydziału pracy rzeczywistej program Project oblicza pozostałą pracę według następującego wzoru:

Praca pozostała = Praca - Praca rzeczywista

Zalecane zastosowania    Pole Praca pozostała należy dodać do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, aby edytować, wyświetlać lub filtrować informacje dotyczące pracy pozostałej. Pole przydziału Praca pozostała można edytować, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pracy koniecznej do ukończenia zadania.

Przykład    W harmonogramie na wykonanie zadania „Pisanie oferty” przez Krzysztofa przeznaczono 40 godzin pracy. Krzysztof zawiadomił, że aby wykonać zadanie, potrzebuje dodatkowych 8 godzin pracy. Wstawienie pola Praca pozostała do widoku Arkusz zadań umożliwia edycję tego pola i dodanie 8 godzin pracy pozostałej do tego przydziału.

Uwagi    Po wprowadzeniu procentu wykonania lub całkowitej pracy rzeczywistej program Project może ponownie zaplanować pozostałą pracę na czas wokół daty stanu. Jeśli użytkownik woli, może pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Można to zrobić w oknie dialogowym Opcje projektu.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu inną niż bieżąca.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×