Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość praca w nadgodzinach zaplanowaną do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania, wszystkie zadania przydzielone do zasobu lub przez zasób w zadanie i obciążone według stawek za pracę w nadgodzinach dla zaangażowanych zasobów. Wersje okresowe tych pól pokazują wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania

Praca w nadgodzinach, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po utworzeniu zadania w polu Praca w nadgodzinach jest pokazana nazwa "0 godz.". Po wprowadzeniu zaplanowanej pracy w nadgodzinach arkusz części Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu widok dla przydział program Microsoft Office Project rzutuje te godziny pracy w nadgodzinach i wprowadza całkowitą pracę w nadgodzinach dla zadania w tym polu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie według zaplanowanej pracy w nadgodzinach nad zadaniem.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma pięciodniową czas trwania z 40 godzinami praca samego Krzysztofa. Chcesz skrócić czas trwania, ale nie ma żadnych innych zasobów do przydzielenia do zadania. Do zadania dodaje się osiem godzin pracy w nadgodzinach. Nadal jest 40 godzin pracy, ale teraz czas trwania wynosi cztery dni, a nad zadaniem zostanie rozłożonych osiem godzin pracy w nadgodzinach.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu Przydział pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Możesz również edytować pracę w nadgodzinach w widoku Praca formularza zadania lub formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zasób jest dodawany po raz pierwszy, w polu Praca w nadgodzinach jest pokazana wartość "0 godz.". Gdy praca w nadgodzinach jest zaplanowana w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dla różnych przydziałów zasobu, program Microsoft Office Project dodaje te godziny pracy w nadgodzinach i wprowadza całkowitą pracę w nadgodzinach dla zasobu w tym polu.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Praca w nadgodzinach do dowolnego arkusza zasobów, aby wyświetlić lub przefiltrować pracę w nadgodzinach dla zasobu.

Przykład    Zespół ma pracować nadgodzin w ciągu następnych trzech miesięcy. Chcesz zebrać dane, aby wyjustować zatrudniający tymczasowy personel w celu pomocy w projekcie. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do widoku Arkusz zasobów pozwala sprawdzić zaplanowaną liczbę nadgodzin dla zasobów.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu Przydział pracy w nadgodzinach, a nie w polach zasobu Praca w nadgodzinach ani w polach zadań. Możesz również edytować pracę w nadgodzinach w widoku Praca formularza zadania lub formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole przydziału

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Przydzielanie pracy w nadgodzinach nad przydziałem w celu skrócenia czasu trwania zadania. Dodaj pole Praca w nadgodzinach do części arkusza w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, a następnie edytuj pole Praca w nadgodzinach dla przydziału.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma pięciodniowy czas trwania, a tylko 40 godzin pracy przydzielonej krzysztofowi. Chcesz skrócić czas trwania, ale nie ma żadnych innych zasobów do przydzielenia do zadania. Należy określić osiem godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem. Nadal jest 40 godzin pracy, ale czas trwania wynosi teraz 4 dni, a czas pracy w nadgodzinach wynosi osiem, a nowy czas trwania zadania zostanie rozłożony na osiem godzin pracy w nadgodzinach.

Uwagi    Całkowitą pracę w nadgodzinach można edytować w polu Przydział pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Możesz również edytować pracę w nadgodzinach w widoku Praca formularza zadania lub formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania, zgodnie z rozkładem pracy w czasie i naliczaną według stawek za pracę w nadgodzinach dla zasobów.

Sposób obliczania    Po utworzeniu zadania pole Praca w nadgodzinach jest puste. Po wprowadzeniu zaplanowanej pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dla przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela zaplanowaną pracę w nadgodzinach w odpowiednim okresie, a następnie wprowadza liczby w polach okresowych.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie nadgodzin zaplanowanych dla zadania w każdym okresie.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma pięciodniowy czas trwania, a tylko 40 godzin pracy przydzielonej krzysztofowi. Chcesz sprawdzić, ile pracy w nadgodzinach zaplanowano na to zadanie. W okresowej części widoku można zobaczyć, że w każdy z czterech dni zaplanowano dwie godziny dla łącznie ośmiu godzin pracy w nadgodzinach.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu Przydział pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Możesz również edytować pracę w nadgodzinach w widoku Praca formularza zadania lub formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość pracy w nadgodzinach do wykonania dla wszystkich przydziałów przydzielonych do zasobu, zgodnie z rozkładem w czasie i naliczana zgodnie z stawką zasobu w nadgodzinach.

Sposób obliczania    Gdy zasób jest dodawany po raz pierwszy, pole Praca w nadgodzinach jest puste. Po wprowadzeniu zaplanowanej pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dla przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela zaplanowaną pracę w nadgodzinach zasobu w odpowiednim okresie i wprowadza liczby w okresowych polach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie dokładnie tego, kiedy zasób ma pracować w nadgodzinach.

Przykład    Zespół ma pracować nadgodzin w ciągu następnych trzech miesięcy. Chcesz sprawdzić, ile pracy w nadgodzinach będzie w ciągu dnia. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia sprawdzenie ilości nadgodzin zaplanowanych dla zasobów.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu Przydział pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Możesz również edytować pracę w nadgodzinach w widoku Praca formularza zadania lub formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość pracy w nadgodzinach do wykonania przez zasób nad zadaniem zgodnie z rozkładem pracy w czasie i naliczaną według stawek za pracę w nadgodzinach zasobu.

Sposób obliczania    Po pierwszym przypisaniu pole Praca w nadgodzinach jest puste. Po wprowadzeniu zaplanowanej pracy w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dla przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela zaplanowaną pracę w nadgodzinach w odpowiednim okresie, a następnie wprowadza liczby w polach okresowych.

Zalecane zastosowania    Możesz wyświetlić pracę w nadgodzinach nad zadaniem. Dodaj pole Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, a następnie przejrzyj pole Praca w nadgodzinach dla przydziału dla każdego okresu.

Przykład    Masz zaplanowanych osiem godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem "Pisanie propozycji" przypisanym do Krzysztofa. Chcesz zobaczyć, jak wygląda rozkład pracy w nadgodzinach nad tym zadaniem w czasie. W okresowej części widoku Obciążenie zadaniami dodasz pole Praca w nadgodzinach i sprawdzasz, jak osiem godzin jest rozłożonych w obszarze przydziału.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu całkowitego przydziału Praca w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Możesz również edytować pracę w nadgodzinach w widoku Praca formularza zadania lub formularza zasobu.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×