Praca w nadgodzinach, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość praca w nadgodzinach zaplanowanej do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielonych do zadania, w przypadku wszystkich zadań przydzielonych do zasobu, lub przez zasób na zadanie i rozliczana według stawki za pracę w nadgodzinach udział zasobów. Wersje okresowe tych pól przedstawiają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania

Praca w nadgodzinach (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania pole Praca w nadgodzinach zawiera "0 godz." Po wprowadzeniu Praca w nadgodzinach według harmonogramu w części arkusz Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu widok dla przydział, program Microsoft Office Project powoduje rozwinięcie nadgodziny i wprowadza całkowitą pracę w nadgodzinach dla zadania, w tym pole.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie i filtrowanie w harmonogramie pracy w nadgodzinach nad zadaniem.

Przykład    Zadanie "Pisanie oferty" ma pięć dni czas trwania z 40 godzin praca przydzielona mu samodzielnie. Aby skrócić czas trwania, ale nie ma żadnych innych zasobów, aby przypisać do danego zadania. Możesz dodać osiem godzin pracy w nadgodzinach pracy w. Nadal są 40 godzin pracy, ale czas trwania jest teraz 4 dni z osiem godzin pracy w nadgodzinach pracy w zadaniu.

Uwagi    Praca w nadgodzinach w polu przydziału Praca w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu można edytować. Można również edytować w widoku Praca w formularzu zadania lub formularzu zasobu pracy w nadgodzinach.

Praca w nadgodzinach (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Praca w nadgodzinach zawiera "0 godz." Podczas pracy w nadgodzinach jest planowana w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu dla różnych przydziałów zasobu, program Microsoft Office Project powoduje rozwinięcie nadgodziny i wprowadza całkowitą pracę w nadgodzinach dla zasobu w tym polu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować za pracę w nadgodzinach dla zasobu.

Przykład    Dla zespołu zaplanowano pracy dużej ilości pracy w nadgodzinach w ciągu następnych trzech miesięcy. Chcesz zebrać dane Justowanie zatrudnienie tymczasowego personelu do pomocy z projektem. Możesz dodać pole Praca w nadgodzinach do widoku Arkusz zasobów, aby przejrzeć ilość pracy w nadgodzinach według harmonogramu dla zasobów.

Uwagi    Można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, a nie w polu Praca w nadgodzinach zasobu lub zadania pola Praca w nadgodzinach. Można również edytować w widoku Praca w formularzu zadania lub formularzu zasobu pracy w nadgodzinach.

Praca w nadgodzinach (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Przypisywanie Praca w nadgodzinach nad przydziałem, aby skrócić czas trwania zadania. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, a następnie edytuj pole Praca w nadgodzinach dla przydziału.

Przykład    Zadanie "Pisanie oferty" ma czas trwania pięć dni, z 40 godzin pracy Krzysztofa samodzielnie. Aby skrócić czas trwania, ale nie ma żadnych innych zasobów, aby przypisać do danego zadania. Można określić osiem godzin pracy w nadgodzinach pracy w. Nadal są 40 godzin pracy, ale czas trwania jest teraz 4 dni z osiem godzin pracy w nadgodzinach rozkładu pracy w nowy czas trwania zadania.

Uwagi    Możesz edytować całkowitą pracę w nadgodzinach w polu przydziału Praca w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu. Można również edytować w widoku Praca w formularzu zadania lub formularzu zasobu pracy w nadgodzinach.

Praca w nadgodzinach (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość pracy w nadgodzinach do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania, zgodnie z rozkładem w czasie i rozliczana według stawki za pracę w nadgodzinach zasobów.

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania pole Praca w nadgodzinach jest puste. Po wprowadzeniu Praca w nadgodzinach według harmonogramu w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub widoku użycie zasobów dla przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela za pracę w nadgodzinach według harmonogramu pracować w odpowiednim okresie czasu i wprowadza liczby w okresowe pola.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie pracy w nadgodzinach według harmonogramu zadania dla każdego okresu czasu.

Przykład    Zadanie "Pisanie oferty" ma czas trwania pięć dni, z 40 godzin pracy Krzysztofa samodzielnie. Chcesz zobaczyć, ile pracy w nadgodzinach zaplanowano dla tego zadania. W części okresowej widoku można zobaczyć, które są dwie godziny zaplanowane w każdym z czterech dni łącznie osiem godzin pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Uwagi    Praca w nadgodzinach w polu przydziału Praca w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu można edytować. Można również edytować w widoku Praca w formularzu zadania lub formularzu zasobu pracy w nadgodzinach.

Praca w nadgodzinach (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość pracy w nadgodzinach do wykonania dla wszystkich przydziałów przydzielonych do zasobu, rozłożoną w czasie i rozliczana według stawki za pracę w nadgodzinach zasobu.

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Praca w nadgodzinach jest puste. Po wprowadzeniu Praca w nadgodzinach według harmonogramu w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu dla przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę w nadgodzinach według harmonogramu zasobu w odpowiednim okresie czasu i wprowadza Numery pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, dokładnie zakończenia zasobu według harmonogramu do pracy w nadgodzinach.

Przykład    Dla zespołu zaplanowano pracy dużej ilości pracy w nadgodzinach w ciągu następnych trzech miesięcy. Chcesz wyświetlić ilość pracy w nadgodzinach będzie działać. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku użycie zasobu umożliwia przeglądanie ilość pracy w nadgodzinach według harmonogramu dla zasobów.

Uwagi    Praca w nadgodzinach w polu przydziału Praca w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu można edytować. Można również edytować w widoku Praca w formularzu zadania lub formularzu zasobu pracy w nadgodzinach.

Praca w nadgodzinach (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera ilość pracy w nadgodzinach do wykonania przez zasób nad zadaniem, rozłożoną w czasie i rozliczana według stawki za pracę w nadgodzinach zasobu.

Sposób obliczania    Podczas wyznaczania przydziału pole Praca w nadgodzinach jest puste. Po wprowadzeniu Praca w nadgodzinach według harmonogramu w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub widoku użycie zasobów dla przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela za pracę w nadgodzinach według harmonogramu pracować w odpowiednim okresie czasu i wprowadza liczby w okresowe pola.

Zalecane zastosowania    Praca w nadgodzinach można wyświetlić nad przydziałem. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, a następnie przejrzeć pole Praca w nadgodzinach danego przydziału dla każdego okresu czasu.

Przykład    Zaplanowano osiem godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem "Pisanie oferty" Krzysztofa. Chcesz zobaczyć, jak praca w nadgodzinach nad tym przydziałem jest rozłożone w czasie. W części okresowej widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pole Praca w nadgodzinach i sprawdzić, jak osiem godzin jest ustawiona w okresie przydziału.

Uwagi    Praca w nadgodzinach przydziału pola Praca w nadgodzinach razem w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu można edytować. Można również edytować w widoku Praca w formularzu zadania lub formularzu zasobu pracy w nadgodzinach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×