Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Na potrzeby tego artykułu przyjęto założenie, że czytelnik korzysta z wersji programu Excel dostępnej w pakiecie Office Professional Plus. Program Excel Starter oraz wersja programu Excel dostępna w pakietach Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów nie obsługują połączeń z danymi zewnętrznymi w sposób opisany w tym artykule.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko usług programu Excel w programie SharePoint Server 2013 (używanych lokalnie). Aby uzyskać informacje na temat Microsoft 365 (w chmurze), zobacz Używanie danych zewnętrznych w skoroszytach w usłudze SharePoint Online.

W programie Excel można pracować z różnymi źródłami danych, łącznie z danymi natywnymi i danymi zewnętrznymi. Niektóre (ale nie wszystkie) zewnętrzne źródła danych, z którymi można pracować w programie Excel, są obsługiwane przez usługi programu Excel. W tym artykule omówiono źródła danych obsługiwane w usługach programu Excel, w przypadku gdy miejscem publikowania skoroszytu jest biblioteka programu SharePoint.

W tym artykule

Co to są dane zewnętrzne?

Dane zewnętrzne to dane przechowywane w innym miejscu, na przykład na serwerze. Można je importować lub wyświetlać w skoroszycie za pomocą połączeń danych zewnętrznych. Zewnętrznymi źródłami danych są na przykład tabele programu SQL Server, moduły usług SQL Server Analysis Services i dane usługi Microsoft Azure Marketplace. Połączenia danych zewnętrznych używane w skoroszycie umożliwiają wysyłanie kwerend i odbieranie danych z baz danych określonych w połączeniach. Dzięki temu można wyświetlać aktualne informacje w skoroszycie przez odświeżanie danych.

W programie Excel zamiast danych zewnętrznych można użyć danych natywnych. Są one przechowywane bezpośrednio w skoroszycie i do ich zachowania nie jest wymagane połączenie danych zewnętrznych, nawet jeśli dane zostały zaimportowane do skoroszytu za pośrednictwem połączenia danych zewnętrznych. Aby zaktualizować dane natywne, można ręcznie wprowadzić aktualizacje lub ponownie zaimportować dane do programu Excel.

Początek strony

Źródła danych obsługiwane w usługach programu Excel

Niektóre (ale nie wszystkie) źródła danych, z których można korzystać w programie Excel, są obsługiwane w usługach programu Excel w programie SharePoint Server 2013. Jeśli źródło danych jest obsługiwane w usługach programu Excel, oznacza to, że Ty i inni użytkownicy możecie odświeżać dane wyświetlane w skoroszycie. Usługi programu Excel w programie SharePoint Server 2013 obsługują następujące rodzaje źródeł danych:

 • Tabele programu SQL Server

 • Moduły usług SQL Server Analysis Services

 • Źródła danych OLE DB lub ODBC

 • Modele danych (np. utworzone w programie Excel)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint lub zobacz artykuł w witrynie TechNet: źródła danych obsługiwane w usługach programu Excel (SharePoint Server 2013).

Początek strony

Aplikacja Excel Web App i usługi programu Excel

Jeśli w Twojej organizacji są używane aplikacje Office Web Apps oraz program SharePoint Server 2013, do renderowania skoroszytów w oknie przeglądarki są używane usługi programu Excel (część programu SharePoint Server 2013) lub aplikacja Excel Web App (część programuOffice Web Apps Server). Decyzję podejmują administratorzy programu SharePoint i może ona wpływać na to, które źródła danych są obsługiwane w przypadku korzystania ze skoroszytu w oknie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porównanie aplikacji Excel Online, usług programu Excel i aplikacji Excel Web App.

Określanie, czy skoroszyt jest renderowany za pomocą usług programu Excel czy aplikacji Excel Web App

Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak określić, czy skoroszyt jest wyświetlany w oknie przeglądarki za pomocą usług programu Excel czy aplikacji Excel Web App. Można to zrobić, sprawdzając adres (URL) skoroszytu w witrynie sieci Web.

 • Wyszukaj tekst xlviewer w adresie URL.
  Jeśli adres URL przypomina adres http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/..., oznacza to, że skoroszyt jest renderowany za pomocą usług programu Excel.

 • Wyszukaj tekst WopiFrame w adresie URL.
  Jeśli adres URL przypomina adres http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/..., oznacza to, że skoroszyt jest renderowany za pomocą aplikacji Excel Web App.

Możesz też skontaktować się z administratorem programu SharePoint, aby uzyskać informacje o konfiguracji środowiska.

Zewnętrzne źródła danych obsługiwane w usługach programu Excel i aplikacji Excel Web App

W poniższej tabeli wymieniono rodzaje połączeń danych obsługiwanych w programie Excel, usługach programu Excel i aplikacji Excel Web App.

Excel Data Source

Czy źródło danych jest obsługiwane w usługach programu Excel (SharePoint Server)?

Czy źródło danych jest obsługiwane w aplikacji Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Tabele programu SQL Server

Tak

Tak — jeśli w środowisku jest używany program SharePoint Server 2013 skonfigurowany w celu korzystania z usługi bezpiecznego magazynu lub nienadzorowanego konta usługi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Moduły usług SQL Server Analysis Services

Tak

Tak — jeśli w środowisku jest używany program SharePoint Server 2013 skonfigurowany w celu korzystania z usługi bezpiecznego magazynu lub nienadzorowanego konta usługi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Źródła danych OLE DB lub ODBC

Tak — jeśli parametry każdego połączenia zawierają nazwę użytkownika i hasło. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Tak — jeśli parametry każdego połączenia zawierają nazwę użytkownika i hasło. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Model danych utworzony za pomocą programu Excel

Tak — jeśli usługi programu Excel są skonfigurowane w celu obsługi modeli danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Nie

Microsoft Azure Dane witryny Marketplace

Nie

Nie

Dane OData

Nie

Nie

Dane XML

Nie

Nie

Dane programu Microsoft Access

Nie

Nie

Dane z pliku tekstowego

Nie

Nie

Początek strony

Odświeżanie danych i edytowanie skoroszytów w oknie przeglądarki

Podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki możliwość edytowania skoroszytu lub odświeżania danych w oknie przeglądarki zależy od konfiguracji środowiska. W poniższej tabeli wymieniono środowiska lokalne obsługujące odświeżanie danych i funkcje edytowania w oknie przeglądarki.

Konfiguracja

Odświeżanie dane w oknie przeglądarki

Edytowanie skoroszytu w oknie przeglądarki

Program SharePoint Server 2013
(skoroszyty są renderowane za pomocą usług programu Excel)

Tak — jeśli używasz co najmniej jednego z następujących rodzajów źródeł danych:

 • Tabela programu SQL Server

 • Moduł usług SQL Server Analysis Services

 • Połączenie danych OLE DB lub ODBC

 • Model danych

Nie. Aby edytować skoroszyt, musisz otworzyć go w programie Excel.

Office Web Apps Serwer
(Excel Web App renderowanie skoroszytów)

Nie — chyba że używasz połączenia anonimowego albo połączenia danych OLE DB lub ODBC albo parametry połączenia zawierają nazwę użytkownika i hasło.

Tak

Program SharePoint Server 2013 wraz z programem Office Web Apps Server
(skoroszyty są renderowane za pomocą usług programu Excel)

To zależy od źródeł danych. Zobacz Źródła danych obsługiwane w usługach programu Excel

Tak

Program SharePoint Server 2013 wraz z programem Office Web Apps Server
(skoroszyty są renderowane za pomocą aplikacji Excel Web App)

To zależy od źródeł danych i konfiguracji środowiska. Zobacz Zewnętrzne źródła danych obsługiwane w usługach programu Excel

Tak

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×