Analiza biznesowa (Business Intelligence, BI) jest zasadniczo zbiorem narzędzi i procesów, których używa się do gromadzenia danych i przekształcania ich w przydatne informacje pomocne w podejmowaniu lepszych decyzji. Program Excel 2013 oferuje mnóstwo nowych funkcji analizy biznesowej, zapewniających łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd zbieranie danych i tworzenie na ich podstawie zaawansowanych raportów, kart wyników i pulpitów nawigacyjnych. Usługi programu Excel w programie SharePoint Server 2013 (wdrożone lokalnie) umożliwiają udostępnianie, wyświetlanie, przeglądanie i odświeżanie skoroszytów w oknie przeglądarki — podobnie jak w programie Excel.

Przeczytaj ten artykuł, aby poznać funkcje analizy biznesowej w programie Excel oraz dowiedzieć się, które z nich są obsługiwane w usługach programu Excel i aplikacji Excel Web App.

Uwaga: Informacje w tym artykule dotyczą wyłącznie programu Excel 2013 i programu SharePoint Server 2013 (używanych lokalnie). Jeśli szukasz informacji na temat analizy biznesowej w chmurze, zobacz Funkcje analizy biznesowej w usłudze Power BI dla Microsoft 365, Excel i SharePoint Online.

W tym artykule

Jakie funkcje analizy biznesowej są dostępne w programie Excel?

W programie Excel 2013 można wykonywać szereg zadań — od uzyskiwania danych po tworzenie raportów — w ramach rozwiązania organizacji do analizy biznesowej. Poniższa tabela zawiera podsumowanie zaawansowanych funkcji analizy biznesowej, które są dostępne w programie Excel.  

Zadanie

Opis

Pobieranie danych do programu Excel

Można importować dane z zewnętrznych źródeł danych, takich jak tabele SQL Server, SQL Server Analysis Services moduły, Microsoft Azure dane, dane OData i inne.

Za pomocą Power Query można znajdować, łączyć i uściślać dane w różnych źródłach, w tym w wewnętrznych i zewnętrznych źródłach danych.

Dane można zaimportować do programu Excel lub można użyć połączenia danych w celu tworzenia wykresów, tabel i raportów przy użyciu danych zewnętrznych.

Sortowanie i porządkowanie danych oraz praca z nimi w programie Excel

Za pomocą funkcji Wypełnianie błyskawiczne możesz formatować kolumny danych, aby były wyświetlane w określony sposób.

Możesz też tworzyć modele danych w celu połączenia tabel danych w jedno źródło danych, które będzie można wykorzystać do tworzenia raportów, w tym widoków tworzonych przy użyciu programu Power View.

Za pomocą funkcji Szybka analiza możesz zaznaczać dane i wyświetlać zalecane sposoby ich wizualizacji.

Wizualizowanie danych w programie Excel

Możesz tworzyć rozmaite raporty z tabelami, wykresami liniowymi, słupkowymi, radarowymi itd.

Dodatek Power Map umożliwia tworzenie trójwymiarowych wizualizacji danych na modelu kuli ziemskiej.

Przy użyciu programu Power View możesz utworzyć rozwiązania zawierające interakcyjne wykresy i tabele.

Możesz też tworzyć raporty z formatowaniem warunkowym i kluczowymi wskaźnikami wydajności, aby było widać na pierwszy rzut oka, czy zostały osiągnięte założone cele w zakresie określonych miar wydajności.

Stosowanie filtrów do wykresów i tabel w programie Excel

Możesz dodawać do arkuszy fragmentatory, kontrolki osi czasu oraz filtry, aby ułatwić odbiorcom skoncentrowanie się na ściśle określonych informacjach.

Eksplorowanie i analizowanie danych w programie Excel

Za pomocą funkcji Szybka eksploracja możesz przeglądać informacje zawarte w raportach w formie wykresów przestawnych lub tabel przestawnych i wyświetlać dodatkowe informacje na temat wartości na nowym wykresie lub w nowej tabeli na ekranie. Możesz także używać wielu innych funkcji analizy biznesowej do analizowania danych w programie Excel.

Stosowanie bardziej zaawansowanych funkcji analitycznych

Jeśli znasz oprogramowanie nieco lepiej, możesz tworzyć miary obliczane i obliczeniowe elementy członkowskie dla raportów w formie wykresów bądź tabel przestawnych, w których są stosowane dane usług Analysis Services. Możesz też tworzyć pola obliczeniowe w dodatku Power Pivot.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji programu Excel, zobacz Co nowego w programie Excel 2013.

Jakie funkcje analizy biznesowej programu Excel są obsługiwane w programie SharePoint Server 2013?

Wiele z funkcji analizy biznesowej dostępnych w programie Excel jest obsługiwanych w usługach programu Excel w programie SharePoint Server 2013 (wdrożonych lokalnie). Dzięki temu możesz pracować ze skoroszytami w oknie przeglądarki w sposób przypominający pracę z klientem programu Excel. Ogólnie rzecz biorąc, obsługiwane są następujące funkcje:

Podczas używania skoroszytu w oknie przeglądarki nie można tworzyć niektórych rodzajów elementów, takich jak kontrolki osi czasu, raporty w formie wykresów przestawnych, raporty w formie tabel przestawnych, obliczeniowe elementy członkowskie i miary obliczane. Można jednak utworzyć te elementy w programie Excel, przekazać skoroszyt do biblioteki w programie SharePoint Server 2013, a następnie wyświetlić skoroszyt w przeglądarce.

Jakie funkcje analizy biznesowej programu Excel są obsługiwane w usługach programu Excel (SharePoint Server) wraz z aplikacją Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Jeśli Twoja organizacja używa programu SharePoint Server 2013 wraz z programem Office Web Apps Server (wdrożonych lokalnie), obsługiwane funkcje analizy biznesowej zależą od tego, jak skonfigurowano oprogramowanie. Do renderowania skoroszytów w oknie przeglądarki używane są usługi programu Excel (SharePoint Server 2013) lub aplikacja Excel Web App (Office Web Apps Server).

Usługi programu Excel i aplikacja Excel Web App nie są identyczne, więc ta decyzja może mieć wpływ na zakres funkcji analizy biznesowej dostępnych podczas korzystania ze skoroszytu w oknie przeglądarki. W poniższej tabeli zestawiono niektóre kluczowe różnice:

Funkcja

Zakres obsługi w przypadku wyświetlania skoroszytów przy użyciu aplikacji Excel Web App

Zakres obsługi w przypadku wyświetlania skoroszytów przy użyciu usług programu Excel

Odświeżanie danych skoroszytu w oknie przeglądarki

Większość zabezpieczonych połączeń danych zewnętrznych nie jest obsługiwana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel.

Większość zabezpieczonych połączeń danych zewnętrznych jest obsługiwana, podobnie jak możliwość odświeżania danych w oknie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel.

Modelowanie danych w programie Excel

Możesz wyświetlać skoroszyty zawierające modele danych, jednak — ogólnie rzecz biorąc — nie możesz eksplorować danych w określonych elementach, jak raporty w formie wykresów przestawnych lub tabel przestawnych czy kontrolki osi czasu, których źródłem danych są modele danych.

Odświeżanie danych nie jest obsługiwane w oknie przeglądarki, ale można otworzyć skoroszyt w programie Excel, aby odświeżyć dane.

Możesz wyświetlać elementy w skoroszytach zawierających modele danych, a także używać tych elementów.

Wypełnianie błyskawiczne

Możliwość używania funkcji Wypełnianie błyskawiczne podczas wyświetlania lub edytowania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Możliwość używania funkcji Wypełnianie błyskawiczne podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Szybka analiza

Możliwość używania funkcji Szybka analiza podczas wyświetlania lub edytowania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Możliwość używania funkcji Szybka analiza podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Wykresy i tabele, tabele przestawne, wykresy przestawne, raporty i karty wyników

Możliwość wyświetlania, sortowania, filtrowania i używania raportów i kart wyników utworzonych przy użyciu programu Excel jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Możliwość wyświetlania, sortowania, filtrowania i używania raportów i kart wyników jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Power Map

Obecnie widoki utworzone za pomocą dodatku Power Map nie są obsługiwane. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Obecnie widoki utworzone za pomocą dodatku Power Map nie są obsługiwane w oknie przeglądarki. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Program Power View

Widoki utworzone za pomocą programu Power View nie są obsługiwane w aplikacji Excel Web App.

Widoki utworzone za pomocą programu Power View są obsługiwane w usługach programu Excel.

Fragmentatory i kontrolki osi czasu

Możliwość używania istniejących fragmentatorów i kontrolek osi czasu jest obsługiwana.

Możliwość używania istniejących fragmentatorów i kontrolek osi czasu jest obsługiwana.

Szybka eksploracja

Możliwość używania funkcji Szybka eksploracja jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Możliwość używania funkcji Szybka eksploracja jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Miary obliczeniowe i obliczeniowe elementy członkowskie

Skoroszyty zawierające miary obliczeniowe i obliczeniowe elementy członkowskie są obsługiwane.

Skoroszyty zawierające miary obliczeniowe i obliczeniowe elementy członkowskie są obsługiwane.

Pola obliczeniowe w dodatku Power Pivot

Pola obliczeniowe nie są obsługiwane w aplikacji Excel Web App.

Możliwość używania istniejących pól obliczeniowych jest obsługiwana w usługach programu Excel.

Więcej informacji na temat narzędzi analizy biznesowej firmy Microsoft

W tym artykule omówiono analizę biznesową w programie Excel i w usługach programu Excel, ale są też dostępne inne narzędzia analizy biznesowej firmy Microsoft. Pobierz plakat   

Analiza biznesowa w pakiecie Office i programie SharePoint

Analizy biznesowej w pakiecie Office i programie SharePoint , aby dowiedzieć się więcej o narzędziach analizy biznesowej w pakiecie Office i programie SharePoint.

Plakat zawiera podsumowanie wszystkich dostępnych narzędzi analizy biznesowej — w środowisku lokalnym i w chmurze — oraz linki do dodatkowych informacji na temat poszczególnych narzędzi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×