Praca ze wstążką w programie Word przy użyciu klawiatury

Skróty klawiaturowe dla porad dotyczących klawiszy

Po naciśnięciu klawisza Alt litery lub porad dotyczących klawiszy są wyświetlane na wstążce za pomocą kart lub przycisków szybkiego dostępu.

Porady dotyczące klawiszy w programie Word

Skróty klawiaturowe w tej tabeli służą do aktywowania kart wstążki. W zależności od wybranej karty mogą zostać wyświetlonych dodatkowe wskazówki dotyczące klawiszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie strony Plik.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie.

Alt+N

Otwieranie karty Projektowanie.

Alt+G

Otwieranie karty Układ.

Alt+P

Otwieranie karty Odwołania.

Alt+S

Otwieranie karty Korespondencja.

Alt+M

Otwieranie karty Recenzja.

Alt+R

Otwieranie karty Widok.

Alt+W

Otwieranie pola Deweloper.

Alt+L

Otwieranie okna Pomoc.

Alt+Y2 lub F1, a następnie wprowadź wyszukiwany termin.

Otwieranie pola Powiedz mi.

Alt+Q, a następnie wprowadź szukany termin

Użyj klawisza Tab, aby przechodzić między opcjami menu na niektórych kartach, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter, aby wybrać tę pozycję.

Zmienianie fokusu klawiatury bez korzystania z myszy

Poniżej przedstawiono niektóre ze sposobów przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty i pokazywanie klawiszy dostępu.

ALT lub F10. Należy ponownie nacisnąć jeden z tych klawiszy, aby wrócić do pliku pakietu Office i anulować klawisze dostępu.

Przechodzenie do innej karty.

ALT lub F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

Przechodzenie do innej grupy na aktywnej karcie.

ALT lub F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie CTRL+STRZAŁKA W LEWO lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO, aby przejść między grupami.

Minimalizowanie (zwijanie) lub przywracanie wstążki.

CTRL+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu w celu wybrania aktywnej karty, dokumentu programu Word, okienko zadań lub paska stanu.

F6

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na wstążce do przodu lub do tyłu.

ALT lub F10, a następnie TAB lub SHIFT+TAB

Przechodzenie między elementami na wstążce w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do wybranego polecenia lub kontrolki na wstążce.

SPACJA lub ENTER

Otworzenie wybranego menu lub galerii na wstążce.

SPACJA lub ENTER

Przechodzenie do polecenia lub opcji na wstążce, aby można było je zmienić.

ENTER

Zakończenie zmieniania wartości polecenia lub opcji na wstążce i przenoszenie fokusu z powrotem do pliku pakietu Office.

ENTER

Uzyskiwanie pomocy w zakresie zaznaczonego polecenia lub kontrolki na wstążce. (Jeśli nie jest dostępny żaden artykuł Pomocy, możesz ją wyszukać).

F1

Zapisywanie dokumentu lub zmienianie jego nazwy

Zapisuj dokument lub zmieniaj jego nazwę za pomocą poniższych porad dotyczących klawiszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włącz lub wyłącz funkcję Autozazad

ALT+ZA

Zapisz dokument.

ALT+ZV

Otwórz okno dialogowe, aby zmienić nazwę dokumentu lub zapisać go w innej lokalizacji.

ALT+B                                                                                                       

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×