Ten artykuł zawiera opis składni formuł i zastosowania funkcji PRAWY i PRAWY.B w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja PRAWY zwraca ostanie znaki w ciągu tekstowym, na podstawie określonej liczby znaków.

Funkcja PRAWY.B zwraca ostatnie znaki w ciągu tekstowym, na podstawie określonej liczby bajtów.

Ważne: 

 • Te funkcje mogą nie być dostępne w niektórych językach.

 • Funkcja PRAWY jest przeznaczona do używania z językami o zestawach znaków jednobajtowych (SBCS), natomiast funkcja PRAWY.B — do używania z językami o zestawach znaków dwubajtowych (DBCS). Wartości zwracane przez te funkcje zależą od domyślnego ustawienia języka komputera w sposób następujący:

 • Funkcja PRAWY zawsze zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie, niezależnie od tego, czy jest on jedno- czy dwubajtowy, i niezależnie od domyślnego ustawienia języka.

 • Jeśli jest włączona edycja w języku obsługującym zestaw znaków DBCS i język ten jest ustawiony jako domyślny, funkcja PRAWY.B zlicza każdy znak dwubajtowy jako dwa wystąpienia. W przeciwnym przypadku funkcja PRAWY.B zlicza każdy znak jako jedno wystąpienie.

Zestaw znaków DBCS jest obsługiwany między innymi przez następujące języki: japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny) i koreański.

Składnia

PRAWY(tekst;[liczba_znaków])

PRAWY.B(tekst;[liczba_bajtów])

W składni funkcji PRAWY i PRAWY.B występują następujące argumenty:

 • Tekst    Argument wymagany. Ciąg tekstowy zawierający znaki, które mają zostać wyodrębnione.

 • Liczba_znaków    Argument opcjonalny. Określa liczbę znaków, które mają zostać wyodrębnione przez funkcję PRAWY.

  • Argument liczba_znaków musi być większy niż lub równy zeru.

  • Jeśli wartość argumentu liczba_znaków jest większa niż długość tekstu, to funkcja PRAWY zwraca cały tekst.

  • Jeśli argument liczba_znaków zostanie pominięty, przyjmuje się, że jego wartość wynosi 1.

 • Liczba_bajtów    Argument opcjonalny. Określa liczbę znaków, które mają zostać wyodrębnione przez funkcję PRAWY.B na podstawie bajtów.

  • Num_bytes musi być większa niż lub równa zero.

  • Jeśli num_bytes jest większa niż długość tekstu, funkcja PRAWY zwraca cały tekst.

  • Jeśli num_bytes zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma on 1.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

Cena sprzedaży

Numer magazynowy

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=PRAWY(A2;9)

Dziewięć ostatnich znaków pierwszego ciągu (sprzedaży)

sprzedaży

=PRAWY(A3)

Ostatni znak drugiego ciągu (y)

r

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×