Narzędzie sprawdzania zgodności wykryło co najmniej jeden problem ze zgodnością związany z wykresami.

Ważne: Przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku należy rozwiązać problemy, które powodują znaczną utratę funkcjonalności, aby zapobiec trwałej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu.

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

Wykres zawiera tytuł lub etykietę danych zawierającą więcej niż 255 znaków. Znaki wykraczające poza limit 255 znaków nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Tytuły wykresów i osi oraz etykiety danych w programach Excel 97–2003 są ograniczone do 255 znaków, a znaki wykraczające poza ten limit zostaną utracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tytuły lub etykiety danych, w przypadku których jest przekroczony limit 255 znaków, zaznacz te tytuły lub etykiety danych, a następnie zmniejsz w nich liczbę znaków do najwyżej 255.

Niektóre elementy formatowania na wykresach w tym skoroszycie nie są obsługiwane w starszych wersjach programu Excel i nie będą wyświetlane.

Znaczenie    Niestandardowe wypełnienia kształtów, kontury kształtów i efekty kształtów (takie jak efekty poświaty i skosu lub formatowanie linii gradientowej) nie są obsługiwane w programach Excel 97–2003 i zostaną utracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować nieobsługiwane formatowanie niestandardowe, a następnie zmień formatowanie niestandardowe na takie, które jest obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Starsze wersje programu Excel obsługują tylko kolory z palety kolorów. Po otwarciu skoroszytu w starszej wersji programu Excel wszystkie kolory linii zostaną zamapowane na najbliższy kolor w palecie kolorów, a na wykresie może być widoczne wiele serii w tym samym kolorze.

Znaczenie    Excel 2007 i nowszych obsługuje maksymalnie 16 milionów kolorów, ale Excel 97–2003 ogranicza kolory do kolorów dostępnych w standardowej palecie kolorów. Kolory, które nie są obsługiwane, zostaną zmienione na najbliższy kolor w standardowej palecie kolorów ( może to być kolor, który jest już używany).

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować kolory niestandardowe, które nie są obsługiwane, a następnie zmień formatowanie kolorów nieobsługiwanych za pomocą palety kolorów standardowych.

W tym skoroszycie znajdują się wykresy zawierające więcej punktów danych niż można wyświetlić we wcześniejszych wersjach programu Excel. Gdy ten skoroszyt zostanie otwarty w wersji programu Excel starszej niż bieżąca, będzie wyświetlanych tylko 32 000 początkowych punktów danych przypadających na serię w wykresach 2-W oraz 4000 początkowych punktów danych przypadających na serię w wykresach 3-W.

Znaczenie    W Excel 2010 r. i nowszych można użyć ponad 32 000 punktów danych na serię w wykresach 2-W oraz ponad 4000 punktów danych na serię w wykresach 3-W. Przekracza to limit punktów danych na serię w Excel 97–2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować wykres, w którym liczba punktów danych na serię przekracza limit, i wprowadź niezbędne zmiany, aby liczba punktów danych nie przekraczała limitu.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×