Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Zwraca pozycję procentową wartości w zestawie danych, należącą do przedziału otwartego od 0 do 1.

Składnia

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW(tablica;x;[istotność])

Składnia funkcji PROC.POZ.PRZEDZ.OTW obejmuje następujące argumenty:

  • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych liczbowych definiujący względną pozycję

  • X     Argument wymagany. Wartość, której pozycję trzeba sprawdzić.

  • Istotność     Argument opcjonalny. Wartość identyfikująca liczbę cyfr znaczących dla zwracanej wartości procentowej. W przypadku pominięcia funkcja PROC.POZ.PRZEDZ.OTW używa trzech cyfr (0,xxx).

Spostrzeżenia

  • Jeśli argument tablica jest pusty, funkcji PROCENT.PROC. Funkcja EXC zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli istotność < 1, PROCENT.LICZBA. Funkcja EXC zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli x nie pasuje do jednej z wartości w tablicy, funkcja PROC.POZ.PRZEDZ.OTW przeprowadza interpolację w celu zwrócenia poprawnej pozycji procentowej.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Formuła

Opis

Wynik

=PROC.POZ.PRZEDZ.OTW(A2:A10; 7)

Zwraca pozycję wartości 7 w tablicy znajdującej się w zakresie A2:A10.

0,7

=PROC.POZ.PRZEDZ.OTW(A2:A10;5,43)

Zwraca pozycję wartości 5,43 w tej samej tablicy.

0,381

=PROC.POZ.PRZEDZ.OTW(A2:A10;5,43;1)

Zwraca pozycję wartości 5,43 w tej samej tablicy, wyświetlając w wyniku tylko jedną cyfrę znaczącą (domyślną cyfrą jest 3).

0,3

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×