Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zwraca procentową pozycję wartości w zestawie danych. Funkcja ta może być użyta do oceny względnej pozycji wartości w zestawie danych. Na przykład funkcję PROCENT.POZYCJA można zastosować do oceny pozycji jakiegoś wyniku testu zdolności w zbiorze wyników testu.

Ważne: Tę funkcję zamieniono na jedną lub więcej nowych funkcji, które mogą zapewniać większą dokładność i mają nazwy lepiej oddające ich przeznaczenie. Mimo że ta funkcja jest wciąż dostępna w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu, należy rozważyć rozpoczęcie korzystania z nowych funkcji, ponieważ ta funkcja może być niedostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji, zobacz PROC.POZ.PRZEDZ.OTW, funkcja oraz PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK, funkcja.

Składnia

PROCENT.POZYCJA(tablica;x;[istotność])

Składnia funkcji PROCENT.POZYCJA obejmuje następujące argumenty:

  • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych liczbowych definiujący względną pozycję.

  • X     Argument wymagany. Wartość, której pozycję trzeba sprawdzić.

  • Istotność     Argument opcjonalny. Wartość identyfikująca liczbę cyfr znaczących dla zwracanej wartości procentowej. Jeśli ten argument zostanie pominięty, funkcja PROCENT.POZYCJA użyje trzech cyfr (0,xxx).

Spostrzeżenia

  • Jeśli tablica jest pusta, funkcja PROC.POZYCJA zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli istotność < 1, funkcja PROCENT.POZYCJA zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeżeli wartość argumentu x nie ma odpowiednika wśród wartości argumentu tablica, funkcja PROCENT.POZYCJA realizuje interpolację, aby zwrócić właściwą pozycję procentową.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;2)

Procentowa pozycja liczby 2 w zakresie A2:A11. Wynik to 0,333, ponieważ trzy wartości w zestawie są mniejsze niż 2, a sześć jest większych niż 2. Ponieważ w zakresie (komórka A8) znajduje się liczba 2, liczba wartości mniejszych niż 2 jest dzielona przez sumę wartości mniejszych niż 2 i liczbę wartości większych niż 2. Oznacza to, że 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;4)

Procentowa pozycja liczby 4 w zakresie A2:A11. Pięć wartości jest mniejszych niż 4, a cztery wartości są większe. Zgodnie z powyższym przykładem: 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;8)

Procentowa pozycja liczby 8 w zakresie A2:A11. Sześć wartości jest mniejszych niż 8, a 3 są większe. Zgodnie z powyższym przykładem: 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;5)

Procentowa pozycja liczby 5 w zakresie A2:A11. W przeciwieństwie do powyższych przykładów, podany zakres nie zawiera liczby 5. Wartość funkcji PROCENT.POZYCJA liczby 5 jest obliczana przez wyznaczenie jednej czwartej odległości pomiędzy wartościami funkcji PROCENT.POZYCJA liczby 4 a PROCENT.POZYCJA liczby 8. Daje to (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)) czyli 0,583.

0,583

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×