Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Zwraca procentową pozycję wartości w zestawie danych. Funkcja ta może być użyta do oceny względnej pozycji wartości w zestawie danych. Na przykład funkcję PROCENT.POZYCJA można zastosować do oceny pozycji jakiegoś wyniku testu zdolności w zbiorze wyników testu.

Ważne: Tę funkcję zamieniono na jedną lub więcej nowych funkcji, które mogą zapewniać większą dokładność i mają nazwy lepiej oddające ich przeznaczenie. Mimo że ta funkcja jest wciąż dostępna w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu, należy rozważyć rozpoczęcie korzystania z nowych funkcji, ponieważ ta funkcja może być niedostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji, zobacz PROC.POZ.PRZEDZ.OTW, funkcja oraz PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK, funkcja.

Składnia

PROCENT.POZYCJA(tablica;x;[istotność])

Składnia funkcji PROCENT.POZYCJA obejmuje następujące argumenty:

  • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych liczbowych definiujący względną pozycję.

  • X     Argument wymagany. Wartość, której pozycję trzeba sprawdzić.

  • Istotność     Argument opcjonalny. Wartość identyfikująca liczbę cyfr znaczących dla zwracanej wartości procentowej. Jeśli ten argument zostanie pominięty, funkcja PROCENT.POZYCJA użyje trzech cyfr (0,xxx).

Spostrzeżenia

  • Jeśli argument tablica jest pusty, funkcja PROCENT.RANK zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli istotność < 1, funkcja PROCENT.RANK zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeżeli wartość argumentu x nie ma odpowiednika wśród wartości argumentu tablica, funkcja PROCENT.POZYCJA realizuje interpolację, aby zwrócić właściwą pozycję procentową.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;2)

Procentowa pozycja wartości 2 w zakresie A2:A11. Wynik to 0,333, ponieważ trzy wartości w zestawie są mniejsze niż 2, a sześć jest większych niż 2. Ponieważ wartość 2 znajduje się w zakresie (komórka A8), liczba wartości mniejsze niż 2 jest dzielona przez sumę liczby wartości mniejszej niż 2 i liczby wartości większych niż 2. Oznacza to, że 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;4)

Procentowa pozycja liczby 4 w zakresie A2:A11. Pięć wartości jest mniejszych niż 4, a cztery wartości są większe. Zgodnie z powyższym przykładem: 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;8)

Procentowa pozycja liczby 8 w zakresie A2:A11. Sześć wartości jest mniejszych niż 8, a 3 są większe. Zgodnie z powyższym przykładem: 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PROCENT.POZYCJA(A2:A11;5)

Procentowa pozycja liczby 5 w zakresie A2:A11. W przeciwieństwie do powyższych przykładów, podany zakres nie zawiera liczby 5. Wartość funkcji PROCENT.POZYCJA liczby 5 jest obliczana przez wyznaczenie jednej czwartej odległości pomiędzy wartościami funkcji PROCENT.POZYCJA liczby 4 a PROCENT.POZYCJA liczby 8. Daje to (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)) czyli 0,583.

0,583

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×