Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia w programie Microsoft Word ułatwiające nowym użytkownikom rozpoczęcie tworzenia zaawansowanych dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby wyświetlić menu Start .

 2. Na liście aplikacji znajdź Word i kliknij ją. Zostanie wyświetlony ekran uruchamiania i Word zostanie uruchomiony.

  Porada: Przy pierwszym uruchomieniu Word może zostać wyświetlona Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Microsoft.

Aby zamknąć Word, kliknij przycisk x Zamknij w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli od ostatniego zapisania dokumentu wprowadzono jakiekolwiek zmiany, zostanie wyświetlone okno komunikatu z pytaniem, czy chcesz zapisać zmiany. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Tak. Aby zakończyć pracę bez zapisywania zmian, kliknij pozycję Nie. Jeśli klikniesz przycisk x przez pomyłkę, kliknij przycisk Anuluj.

Początek strony

Word interfejs użytkownika

1    Pasek tytułu: wyświetla nazwę pliku edytowanego dokumentu oraz nazwę używanego oprogramowania. Zawiera również standardowe przyciski Minimalizuj, Przywróć i Zamknij.

2    Pasek narzędzi Szybki dostęp: Często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie , znajdują się tutaj. Na końcu paska narzędzi Szybki dostęp znajduje się menu rozwijane, w którym można dodawać inne często używane lub często potrzebne polecenia.

3    Karta Plik: Kliknij ten przycisk, aby znaleźć polecenia, które działają na samym dokumencie, a nie na zawartość dokumentu, takie jak Nowy, Otwórz, Zapisz jako, Drukuj i Zamknij.

4    Wstążka: Polecenia potrzebne do pracy znajdują się tutaj. Wygląd Wstążki zmieni się w zależności od rozmiaru monitora. Word skompresuje wstążkę, zmieniając rozmieszczenie kontrolek w celu dostosowania do mniejszych monitorów.

5    Okno edycji: wyświetla zawartość edytowanego dokumentu.

6    Pasek przewijania: umożliwia zmianę pozycji wyświetlania edytowanego dokumentu.

7    Pasek stanu: wyświetla informacje o edytowaniu dokumentu.

8    Kontrolka powiększenia slajdu: umożliwia zmianę ustawień powiększenia edytowanego dokumentu.

Początek strony

W Word należy zapisać dokument, aby można było zamknąć program bez utraty pracy. Zapisany dokument jest przechowywany jako plik na komputerze lub w lokalizacji sieciowej. Później możesz otworzyć plik, zmienić go i wydrukować.

Aby zapisać dokument, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp. Zostanie wyświetlone okno Zapisywanie jako .

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dokument, i wprowadź nazwę pliku w polu Nazwa pliku . Aby zmienić nazwę pliku, wpisz nową nazwę pliku.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz otworzyć dokument Word, aby wznowić pracę. Aby otworzyć dokument, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Eksplorator plików i kliknij pozycję Dokumenty. Zostanie wyświetlona lista dokumentów.

 2. Jeśli dokument, nad który chcesz pracować, znajduje się na liście, kliknij nazwę pliku, aby otworzyć dokument. Jeśli dokumentu nie ma na liście, przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik, i kliknij dwukrotnie plik. Zostanie wyświetlony Word ekran uruchamiania, a następnie zostanie wyświetlony dokument.

Porada: Możesz również otworzyć dokument z poziomu Word, klikając kartę Plik, a następnie klikając pozycję Otwórz. Aby otworzyć ostatnio zapisany dokument, kliknij pozycję Ostatnie.

Początek strony

Przed edytowaniem lub formatowaniem tekstu należy najpierw zaznaczyć ten tekst. Wykonaj poniższe czynności, aby zaznaczyć tekst.

 1. Umieść kursor na początku tekstu, który chcesz edytować lub sformatować, a następnie naciśnij lewy przycisk myszy.

 2. Przytrzymując naciśnięty lewy przycisk myszy, przesuń go w prawo ("przeciąganie"), aby zaznaczyć tekst. W lokalizacji zaznaczonego tekstu zostanie dodany kolor tła wskazujący zakres zaznaczenia.

Większość narzędzi do formatowania tekstu można znaleźć, klikając kartę Narzędzia główne, a następnie wybierając pozycję z grupy Czcionka .

Wstążka programu Word 2010

1    To jest karta Narzędzia główne.

2    To jest grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne.

3    To jest przycisk Pogrubienie. W poniższej tabeli przedstawiono nazwy i funkcje wszystkich przycisków w grupie Czcionka .

Obraz przycisku

Nazwa

Funkcja

Przycisk Czcionka

Czcionka

Zmienia czcionkę.

Przycisk Rozmiar czcionki

Rozmiar czcionki

Zmienia rozmiar tekstu.

Przycisk Zwiększ czcionkę

Powiększanie czcionki

Zwiększa rozmiar tekstu.

Przycisk Zmniejsz czcionkę

Zmniejszanie czcionki

Zmniejsza rozmiar tekstu.

Przycisk Zmień wielkość liter

Zmień wielkość liter

Zmień cały zaznaczony tekst na wielkie, małe litery lub inne wspólne wielkie litery.

Przycisk Wyczyść formatowanie

Obraz przycisku

Powoduje wyczyszczenie całego formatowania zaznaczonego tekstu, pozostawiając tylko zwykły tekst.

Przycisk Pogrubienie

Pogrubienie

Powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Przycisk Kursywa

Kursywa

Kursywę zaznaczonego tekstu.

Przycisk Podkreślenie

Podkreślenie

Rysuje linię pod zaznaczonym tekstem. Kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby wybrać typ podkreślenia.

Przycisk Przekreślenie

Przekreślenie

Rysuje linię przez środek zaznaczonego tekstu.

Przycisk Indeks dolny

Indeks dolny

Tworzy znaki indeksu dolnego.

Przycisk Indeks górny

Indeks górny

Tworzy znaki indeksu górnego.

Przycisk Efekty tekstowe

Efekty tekstowe

Stosowanie efektu wizualnego do zaznaczonego tekstu, takiego jak cień, poświata lub odbicie.

Przycisk Kolor wyróżnienia tekstu

Kolor wyróżnienia tekstu

Sprawia, że tekst wygląda tak, jakby był oznaczony zakreślaczem.

Przycisk Kolor czcionki

Kolor czcionki

Zmienia kolor tekstu.

Początek strony

Style umożliwiają szybkie formatowanie głównych elementów dokumentu, takich jak nagłówki, tytuły i napisy. Wykonaj poniższe czynności, aby zastosować style do tekstu w dokumencie.

 1. Wyróżnij tekst, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style zatrzymaj wskaźnik myszy na dowolnym stylu, aby wyświetlić podgląd na żywo bezpośrednio w dokumencie. Aby wyświetlić pełną listę stylów, kliknij strzałkę Więcej w celu otwarcia okienka Style .

 3. Aby zastosować styl, który jest najodpowiedniejszy dla tekstu, po prostu go kliknij.

Po zakończeniu stosowania stylów do poszczególnych elementów Word umożliwia jednoczesną zmianę wyglądu całego dokumentu za pomocą zestawu stylów.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Formatowanie dokumentu wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych zestawów stylów, na przykład Podstawowy lub Nieformalny. Zatrzymaj wskaźnik myszy na dowolnym zestawie stylów, aby wyświetlić podgląd na żywo bezpośrednio w dokumencie. Aby wyświetlić więcej wstępnie zdefiniowanych zestawów stylów, kliknij strzałkę w dół po prawej stronie grupy Formatowanie dokumentu .

 2. Aby zastosować zestaw stylów, który jest najodpowiedniejszy dla tekstu, po prostu go kliknij.

Początek strony

Dzięki Word możesz łatwo zmieniać odstępy między wierszami i akapitami w dokumencie.

 1. Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Odstępy akapitu , aby wyświetlić listę rozwijaną opcji odstępów między akapitami. Zatrzymaj wskaźnik myszy na dowolnym stylu odstępów akapitu, aby wyświetlić podgląd na żywo bezpośrednio w dokumencie.

 2. Po znalezieniu odpowiedniego wyglądu kliknij go.

Porada: Aby zdefiniować własne odstępy między akapitami, wybierz pozycję Niestandardowe odstępy między akapitami.

Początek strony

Łatwo jest wyświetlić podgląd układu dokumentu po wydrukowaniu bez faktycznego drukowania.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Drukuj , aby wyświetlić podgląd dokumentu.

 3. Przejrzyj ustawienia , aby zapoznać się z dowolnymi właściwościami, które możesz chcieć zmienić.

 4. Gdy właściwości drukarki i dokumentu są wyświetlane w odpowiedni sposób, kliknij przycisk Drukuj.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×