Pole Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt) zawiera datę zatwierdzenia scenariusza wyboru portfela określoną podczas analizy ograniczeń kosztowych.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowe

Zalecane zastosowania    Pracując w ramach analizy ograniczeń kosztowych w ramach scenariusza wyboru portfela, możesz wybrać projekty, w które chcesz zainwestować, na podstawie stosunku wartości do kosztu wskazywanego przez ograniczenia kosztów na poziomie portfela. Można zapisać wiele scenariuszy wyboru portfela, w tym różne modele na podstawie ograniczeń kosztowych, w celu dalszej analizy.

Po zawęmieniu ograniczenia kosztowego scenariusz wyboru portfela data i godzina zobowiązania zostaną zapisane w polu Projekt zatwierdzonej daty decyzji o wyborze portfela (koszt) dla każdego projektu.

Pole Projekt zatwierdzonej daty decyzji o wyborze portfela (koszt) możesz dodać do widoków Centrum projektów, raportów i składników Web Part pól projektu do przeglądu według uczestników projektu i uczestników portfela. Dzięki temu Ty i pozostali członkowie zespołu możecie zobaczyć, kiedy decyzja o zaangażowaniu oparta na analizie kosztów została podjęta.

Przykład    W wyniku pracowania nad procesem strategii portfela poproszono program Microsoft Project Server o uruchomienie wysokiej jakości analizy ograniczeń kosztowych w ramach proponowanego projektu "Opracuj mechanizm inspekcji zgodny z sox". Gdy zdecydujesz się na zatwierdzenie tego projektu, zobaczysz, że pole Projekt zatwierdzonej daty decyzji o wyborze portfela (koszt) to 4 maja 2011 r.

Uwagi     W aplikacji Project Web App możesz na przykład dodać to pole do widoku podsumowania w Centrum projektów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×