Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Profil Microsoft Outlook e-mail składa się z kont e-mail, plików danych i informacji o miejscu przechowywania wiadomości e-mail. Na podstawie tego artykułu przyjęto założenie, że korzystasz z wielu profilów, i wyjaśniono, jak zmienić profil jako domyślny oraz jak przełączyć się na inny profil. Jeśli nie masz informacji o profilach poczty e-mail, zobacz Omówienie profilów poczty e-mail programu Outlook.

Zmienianie profilów w programie Outlook

  1. W programie Outlook kliknij pozycję Plik> ustawienia konta, > pozycję Zmień profil.

  2. Program Outlook zostanie zamknięte. Musisz ponownie uruchomić program Outlook ręcznie.

  3. Przy następnym uruchamiam programu Outlook zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie profilu.

Okno dialogowe Wybieranie profilu

4. Aby to okno dialogowe było wyświetlane przy każdym uruchamiam programu Outlook, wybierz pozycję Opcje > Monitujo profil, który ma być używany .

Ustawianie profilu domyślnego

  1. W oknie dialogowym Wybieranie profilu na liście Nazwa profilu kliknij profil, który ma być profilem domyślnym.

  2. Kliknij pozycjęOpcje, a następnie w obszarze Opcjezaznacz pole wyboru Ustaw jako profil domyślny.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×