Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint

Podczas przedstawiania przygotowanej prezentacji grupie osób istotne jest utrzymanie nieprzerwanej kontroli nad jej zawartością, tempem oraz pokazywanymi elementami. Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint jest profesjonalnym sposobem prowadzenia prezentacji w trybie online. Nikt nie może edytować prezentowanych treści, ale można zezwolić innym osobom na oznaczanie ich w celu podkreślenia najważniejszych informacji.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie pliku programu PowerPoint przed zaplanowanym spotkaniem

Przed rozpoczęciem zaplanowanego spotkania można przekazać do niego prezentację.

 1. Otwórz spotkanie z poziomu programu Microsoft Outlook, klikając w zaproszeniu łącze Dołącz online lub Dołącz do spotkania online.

 2. W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint.

 3. Kliknij dwukrotnie plik programu PowerPoint, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Gdy plik zostanie przekazany i przekonwertowany w celu przedstawienia, slajdy zostaną pokazane w obszarze sceny spotkania znajdującym się po prawej stronie okna spotkania.

Początek strony

Sterowanie uprawnieniami osób do pobierania prezentacji

Aby skupić uwagę na prezentacji oraz uniknąć zakłóceń, warto określić, które osoby mogą pobrać prezentację i materiały informacyjne.

 • Po przekazaniu prezentacji w obszarze sceny spotkania kliknij pozycję Lista zawartości, kliknij strzałkę obok pliku, wskaż pozycję Udostępnij dla, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:

  • Organizator    Tylko osoba, która zaplanowała spotkanie, może pobrać plik. Tę opcję warto wybrać, aby uniemożliwić uczestnikom spotkania pobranie przygotowanej zawartości przed jej przedstawieniem.

  • Prezenterzy     Tylko prezenterzy mogą pobrać plik na swoje komputery.

  • Wszyscy    Wszyscy mogą pobrać plik: organizator, prezenterzy i uczestnicy.

Początek strony

Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint

Przedstawić można prezentację programu PowerPoint przekazaną uprzednio do spotkania, ale można też wyszukać plik programu PowerPoint i zacząć prezentację.

Przedstawianie pliku programu PowerPoint przekazanego wcześniej do spotkania

 1. W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, kliknij pozycję Ostatnia zawartość, a następnie kliknij odpowiednią nazwę pliku.

Przedstawianie pliku programu PowerPoint, który nie został jeszcze przekazany

 1. W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint.

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint odszukaj i kliknij dwukrotnie plik programu PowerPoint, który chcesz przedstawić. Przekazanie pliku i przekonwertowanie go w celu przedstawienia może zająć jakiś czas.

Uwaga:  Podczas aktywnego prezentowania ikona audio po prawej stronie nazwy prezentera jest wyróżniona, a po ustawieniu na niej kursora jest wyświetlany tekst „(Użytkownik nazwa_prezentera) mówi”.

Początek strony

Zatrzymywanie pokazywania prezentacji

Aby zatrzymać pokazywanie prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • W górnym rogu sceny spotkania kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Początek strony

Sterowanie tym, co widzą inne osoby podczas prezentacji

Aby uniemożliwić uczestnikom oglądanie slajdów prezentacji z wyprzedzeniem, można zablokować ich widok do widoku prezentera. To zablokowanie nie dotyczy jednak innych prezenterów, którzy mogą oglądać kolejne slajdy.

1. W oknie spotkania pod nazwą spotkania u góry kliknij łącze Informacje o dołączaniu i opcje spotkania, a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania.

2. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Uprawnienia na liście rozwijanej Wyświetlanie prywatnie kliknij pozycję Tylko prezenterzy.

Początek strony

Udzielanie wszystkim osobom uprawnień prezentera

Aby wszystkim uczestnikom spotkania udzielić uprawnień prezentera, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie spotkania pod nazwą spotkania u góry kliknij łączeInformacje o dołączaniu i opcje spotkania, a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania.

 2. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Prezenterzy kliknij pozycję Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń).

Początek strony

Zmienianie prezenterów podczas prezentacji

Prezenterzy mogą się wymieniać podczas przedstawiania slajdów programu PowerPoint na spotkaniu. Gdy jedna osoba prowadzi prezentację, druga może przejść dalej do określonego miejsca w prezentacji, a nawet otworzyć inny plik i później zacząć prezentację.

Przygotowanie spotkania pod kątem wielu prezenterów

1. W oknie spotkania pod nazwą spotkania u góry kliknij łączeInformacje o dołączaniu i opcje spotkania, a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania.

2. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Uprawnieniana liście rozwijanej Wyświetlanie prywatnie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Tylko prezenterlub Wszyscy.

Zmienianie prezenterów

 • W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint, a następnie w oknie dialogowym Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint odszukaj i kliknij dwukrotnie plik programu PowerPoint, który chcesz przedstawić.

 • W odpowiednim punkcie prezentacji inny prezenter może, gdy będzie gotowy do prezentowania, kliknąć na scenie spotkania pozycję Przejmij jako osoba prowadząca. Ta opcja jest dostępna dla wszystkich prezenterów, którzy w danym momencie nie prowadzą prezentacji. Natomiast opcja zakończenia prezentacji, Zatrzymaj udostępnianie, jest dostępna tylko dla bieżącego prezentera.

Początek strony

Adnotowanie prezentacji

Dodawanie adnotacji do prezentacji polega na oznaczaniu tylko jej najwyższej warstwy lub wersji udostępnianej bez modyfikowania rzeczywistej zawartości pliku.

 • Aby zacząć pisać lub rysować na prezentacji programu PowerPoint, skorzystaj z narzędzi dostępnych u dołu sceny spotkania.

Początek strony

Umożliwianie innym osobom dodawania adnotacji

Aby umożliwić uczestnikom spotkania pisanie i rysowanie na slajdach programu PowerPoint, wykonaj następujące czynności:

1. W oknie spotkania pod nazwą spotkania u góry kliknij łączeInformacje o dołączaniu i opcje spotkania, a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania.

2. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Uprawnieniana liście Uprawnienia do adnotacji kliknij pozycję Wszyscy lub pozycję Tylko prezenterzy.

Początek strony

Wstawianie obrazu do prezentacji programu PowerPoint

Podczas prowadzenia prezentacji do pliku programu PowerPoint można wstawić obraz, wykonując następujące czynności:

 • W oknie spotkania w narzędziach do adnotacji u dołu sceny spotkania kliknij ikonę Wstaw obraz, a następnie odszukaj i kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić.

Początek strony

Zapisywanie kopii pliku z adnotacjami

 • W oknie spotkania w narzędziach do adnotacji u dołu sceny spotkania kliknij ikonę Zapisz z adnotacjami, a następnie przejdź do wybranej lokalizacji i kliknij przycisk Zapisz.

  Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×