Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie

Aby zapewnić, że wszystkie połączenia zostaną odebrane, można skonfigurować przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie. Połączenia przychodzące można przekazywać, konfigurując odpowiednie reguły. Opcje przekazywania połączeń są dostępne tylko pod warunkiem, że ich obsługa została skonfigurowana przez organizację użytkownika. W razie wątpliwości, które funkcje programu Microsoft Lync 2010 są włączone, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej organizacji.

Jeśli opcje przekazywania połączeń są włączone, można korzystać z tych funkcji w programie Lync 2010, aby przekazywać połączenia pod inny numer lub do innego kontaktu. Funkcje przekazywania połączeń są szczególnie przydatne w przypadku podróżowania lub pracy z domu, ponieważ połączenia można przekazywać do bieżącego miejsca pobytu. W razie przebywania poza biurem połączenia można automatycznie przekazywać do współpracownika, aby ważne telefony nie pozostały nieodebrane.

Ważne: w przypadku aktualizowania numeru telefonu komórkowego w ustawieniu Mój nr tel. komórkowego należy również zaktualizować opcję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie połączenia do poczty głosowej lub na inny numer

Opcja Przekazywanie połączeń jest zwykle używana do przekazywania połączeń do poczty głosowej lub na numer inny niż numer telefonu komórkowego. Po skonfigurowaniu ustawień przekazywania połączeń w programie Lync wszystkie połączenia przychodzące są automatycznie przekazywane do wybranego miejsca docelowego.

Aby skonfigurować przekazywanie połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu ekranu naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij strzałkę obok pozycji Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Przekazuj połączenia, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Naciśnij pozycję Poczta głosowa, aby połączenie było przekazywane na pocztę głosową, z której można je podjąć później.

  • Naciśnij pozycję Niest., aby wybrać numer dodany wcześniej, na przykład numer swojego telefonu komórkowego.

  • Kliknij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

  • Naciśnij pozycję Nowy kontakt i wyszukaj kontakt w wyświetlonym oknie dialogowym.

  • Naciśnij pozycję Moi pełnomocnicy, aby połączenia były wysyłane do pełnomocników.

Zatrzymywanie przekazywania połączeń

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu ekranu naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij strzałkę obok pozycji Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Nie przekazuj.

Konfigurowanie jednoczesnego dzwonienia

W przeciwieństwie do przekazywania połączeń, gdy telefon służbowy nie dzwoni, połączenia przychodzące można tak skonfigurować, aby jednocześnie dzwoniły na dany telefon i pod inny numer lub do innego kontaktu wtedy, gdy odbiorca jest zajęty lub tymczasowo niedostępny. Dzięki temu ustawieniu osoby wywołujące nie otrzymują sygnału zajętości, a ich połączenia nie pozostają nieodebrane. Ponadto te osoby nie wiedzą, że ich połączenia zostały przekazane.

Jeśli dla opcji Przekazywanie połączeń nie skonfigurowano jednoczesnego dzwonienia na telefon komórkowy, połączenia przychodzące w programie Lync nie będą odbierane na tym telefonie.

 1. U dołu ekranu naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij strzałkę obok pozycji Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń i wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Naciśnij pozycję Niest., aby wybrać numer dodany wcześniej, na przykład numer swojego telefonu komórkowego.

  • Kliknij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

 • Naciśnij pozycję Moi pełnomocnicy lub Grupa połączenia zespołowego, aby połączenia były wysłane do pełnomocników lub grupy połączenia zespołowego.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×