Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pasek narzędzi Szybki dostęp to dostosowywalny pasek narzędzi zawierający polecenia niezależne od obecnie wyświetlanej karty wstążki. Może on znajdować się w jednym z dwóch miejsc, jak pokazano na poniższych obrazach czerwonymi konturami:

Poniżej wstążki (lokalizacja domyślna):

Pasek narzędzi Szybki dostęp pod wstążką

Powyżej wstążki:

Pasek narzędzi Szybki dostęp nad wstążką

Aby przenieść pasek narzędzi Szybki dostęp

Jeśli nie chcesz korzystać z paska narzędzi szybkiego dostępu w jego bieżącej lokalizacji, możesz przenieść go do innej lokalizacji:

 1. Wybierz pozycję  Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp po prawej stronie paska narzędzi. 

 2. U dołu menu wybierz pozycję Pokaż poniżej Wstążki lub Pokaż powyżej wstążki.

Jeśli uznasz, że lokalizacja domyślna nad wstążką jest zbyt odległa od obszaru roboczego, możesz przenieść ją bliżej obszaru roboczego. Jednak lokalizacja poniżej wstążki może nachoić na obszar roboczy. Zachowanie paska narzędzi Szybki dostęp w jego domyślnej lokalizacji pomaga zmaksymalizować obszar roboczy. 

Aby pokazać lub ukryć pasek narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Opcje wyświetlania Wstążki znajdującą się w prawym dolnym rogu poniżej wstążki.

  Przycisk Opcja wyświetlania na Wstążce

 2. Na liście wybierz odpowiednio pozycję Pokaż pasek narzędzi Szybki dostęp lub Ukryj pasek narzędzi Szybki dostęp .

Pasek narzędzi Szybki dostęp to dostosowywalny pasek narzędzi zawierający zestaw poleceń niezależnych od obecnie wyświetlanej karty. Może on znajdować się w jednym z dwóch miejsc:

 • Lewy górny róg nad wstążką (lokalizacja domyślna)

  tekst alternatywny

 • Lewy górny róg poniżej wstążki

  tekst alternatywny

Jeśli nie chcesz, aby pasek narzędzi Szybki dostęp był wyświetlany w bieżącej lokalizacji, możesz go przenieść do innej lokalizacji. Jeśli uznasz, że lokalizacja domyślna nad wstążką jest zbyt odległa od obszaru roboczego, możesz przenieść ją bliżej obszaru roboczego. Jednak lokalizacja poniżej wstążki może nachoić na obszar roboczy. Dlatego warto zachować pasek narzędzi Szybki dostęp w jego domyślnej lokalizacji, aby zmaksymalizować obszar roboczy. 

Aby przenieść pasek narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp Obraz przycisku. Znajduje się on na prawym końcu paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. U dołu listy wybierz odpowiednio pozycję Pokaż poniżej Wstążki lub Pokaż nad Wstążką .

 Zobacz też

Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp 

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×