Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji PRZESUNIĘCIE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca odwołanie do zakresu, który jest podaną liczbą wierszy lub kolumn począwszy od komórki lub zakresu komórek. Zwrócone odwołanie może być pojedynczą komórką lub zakresem komórek. Można określić liczbę zwracanych wierszy i kolumn.

Składnia

PRZESUNIĘCIE(odwołanie;wiersze;kolumny;[wysokość];[szerokość])

W składni funkcji PRZESUNIĘCIE występują następujące argumenty:

  • Odwołanie    Argument wymagany. Odwołanie, od którego wyznacza się przesunięcie. Odwołanie musi określać komórkę lub zakres sąsiadujących komórek. W przeciwnym wypadku funkcja PRZESUNIĘCIE zwróci wartość błędu #ARG!.

  • Wiersze    Argument wymagany. Liczba wierszy w górę lub w dół, o które należy przesunąć lewą górną komórkę. Podanie wartości 5 jako argumentu wiersze oznacza, że lewa górna komórka odwołania jest pięć wierszy poniżej odwołania określonego przez argument odwołanie. Argument wiersze może być dodatni (co oznacza przesunięcie w dół) lub ujemny (co oznacza przesunięcie w górę).

  • Kolumny    Argument wymagany. Liczba kolumn w lewo lub w prawo, o które należy przesunąć lewą górną komórkę wynikową. Podanie wartości 5 jako argumentu kolumny oznacza, że lewa górna komórka odwołania jest pięć kolumn na prawo od odwołania określonego przez argument odwołanie. Argument kolumny może być dodatni (co oznacza przesunięcie w prawo) lub ujemny (co oznacza przesunięcie w lewo).

  • Wysokość    Argument opcjonalny. Wysokość, jako liczba wierszy, którą ma mieć zwracane odwołanie. Wysokość musi być liczbą dodatnią.

  • Szerokość    Argument opcjonalny. Szerokość, jako liczba kolumn, którą ma mieć zwracane odwołanie. Szerokość musi być liczbą dodatnią.

Spostrzeżenia

  • Jeśli odwołania do wierszy i kolumn są przesunięte nad krawędzią arkusza, funkcja PRZESUNIĘCIE zwraca #REF! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argumenty wysokość lub szerokość zostaną pominięte, to zakłada się, że ich wartości będą mieć taką samą wysokość lub szerokość jak odwołanie.

  • Funkcja PRZESUNIĘCIE w rzeczywistości nie przesuwa żadnych komórek, ani nie zmienia wyboru, tylko daje w wyniku odwołanie. Funkcja PRZESUNIĘCIE może być wykorzystywana z innymi funkcjami wymagającymi odwołania jako argumentu. Na przykład funkcja SUMA(PRZESUNIĘCIE(C2;1;2;3;1)) oblicza wartość całkowitą zakresu 3 wiersze na jedną kolumnę, który znajduje się 1 wiersz poniżej i 2 kolumny po prawej stronie od komórki C2.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=PRZESUNIĘCIE(D3;3;-2;1;1)

Wyświetla wartość w komórce B6 (4)

4

=SUMA(PRZESUNIĘCIE(D3:F5;3;-2; 3;3))

Sumuje zakres B6:D8

34

=PRZESUNIĘCIE(D3;-3;-3)

Zwraca błąd, ponieważ odwołuje się do nieistniejącego zakresu w arkuszu.

#ADR!

Dane

Dane

4

10

8

3

3

6

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×