Zasady przechowywania są częścią technologii zarządzania rekordami wiadomości (MRM, Messaging Records Management) dostępnej w Microsoft Exchange Server i Microsoft 365 e-mail. MrM ułatwia zachowanie wiadomości potrzebnych do zachowania zgodności z zasadami organizacji, przepisami rządowymi lub przepisami prawnymi, a także usuwanie treści, które nie mają już wartości prawnej ani biznesowej.

Uwaga: Z tą funkcją są związane wymagania licencyjne programów Microsoft Outlook i Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące licencji związane z archiwum osobistym i zasadami przechowywania.

Zasady przechowywania informacje

Organizacje mogą tworzyć domyślne zasady przechowywania dla wszystkich elementów poczty w skrzynce pocztowej programu Exchange Server lub Microsoft 365, określone zasady dla folderów domyślnych (takich jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze,Elementy wysłane,Elementy usunięte i Wiadomości-śmieci) lub tworzyć zasady przechowywania, które użytkownicy mogą stosować do folderów lub poszczególnych elementów. Wszystkie te opcje lub ich kombinacje może konfigurować administrator Exchange Server lub Microsoft 365 administratora.

Ważne: Jeśli masz pytania dotyczące zasad przechowywania w Twojej organizacji, zapoznaj się z wytycznymi organizacji lub skontaktuj się z działem prawnym.

Zasady przechowywania łatwiej jest przypisywać dla poszczególnych folderów niż osobno dla każdej wiadomości. Jednak nawet wtedy, gdy zasady przechowywania są przypisane do folderu, można wybrać jedną lub więcej wiadomości i przypisać inne zasady tylko do nich. Zasady przypisane do wiadomości mają pierwszeństwo przed wszelkimi dziedziczonymi zasadami folderu.

Ważne: Wszelkie zasady przechowywania, które zawierają datę, do której wiadomość e-mail zostanie usunięta, będą widoczne w nagłówku wiadomości e-mail. Jeśli jednak zastosowane zasady przechowywania są zachowywane tylko do zachowania i nie wymagają usunięcia wiadomości e-mail, nazwa i opis zasad mogą nie być widoczne w nagłówku wiadomości e-mail ani w nagłówku okienka odczytu. 

Przypisywanie zasad przechowywania do folderu poczty e-mail

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder poczty, aby wyprowadzić menu skrótów, i wybierz polecenie Właściwości.

 2. Wybierz kartę Zasady, a następnie wybierz zasady folderów. Domyślnie folder automatycznie używa wszelkich zasad, które już zostały przypisane do jego folderu nadrzędnego.
  Zasady przechowywania można zastosować do całego folderu

Przypisywanie zasad przechowywania do wiadomości e-mail

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość.
   

  Porada:  Aby zaznaczyć więcej niż jedną wiadomość, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania poszczególnych wiadomości.

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Przypisz zasady.

  Przypisywanie zasad do elementu na wstążce

 3. Zasady przechowywania dla wiadomości pojawią się w nagłówku okienka odczytu poniżej nazw adresatów i będą zawierały datę wygaśnięcia. 

Na wstążce brakuje polecenia Przypisz zasady.

Jeśli na wstążce brakuje polecenia Przypisz zasady, może to być dostępne w menu przepełnienia. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie Wstążki. Powinien zostać wyświetlony przycisk Przypisz zasady. Być może administrator usługi Exchange Server lub administrator usługi Microsoft 365 nie włączył zasad przechowywania i archiwizacji dla Twojego konta lub nie korzystasz z licencji programu Outlook, która zawiera tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące licencji związane z archiwum osobistym i zasadami przechowywania.

Usuwanie zasad przechowywania

Gdy usuniesz zasady przechowywania z wiadomości e-mail, będą do niej stosowane zasady dotyczące folderu, o ile zostały przypisane.

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość.

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Przypisz zasady.

 3. W obszarze Zasady przechowywania kliknij pozycję Użyj zasad folderu.

Zasady przechowywania dla wiadomości pojawią się w nagłówku okienka odczytu poniżej nazw adresatów i będą zawierały datę wygaśnięcia. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×